SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ระบบสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ระบบสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารทรัพยากรมนุษย์ , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารทรัพยากรมนุษย์, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารทรัพยากรมนุษย์

    
ระบบสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ถือว่าเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นในปัจจุบัน ซึ่งถ้าจะใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากจะใช้เพื่อจัดการกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้ว ยังช่วยในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่เป็นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยจัดเก็บในรูปของ Text File  ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการสืบค้นมากกว่าที่จะเก็บไว้ในรูปของเอกสาร (Hard Copy)

 

 ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับ   เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานในหน้าที่อื่น และยังมีบทบาททำให้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งเป็นกลไกหนึ่งที่สร้างความเข้าใจในการบริหารงานขององค์การได้เป็นอย่างดี

 
ซึ่งปกติระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับ จะถูกเขียนเป็นลายลักอักษรอยู่แล้วและถูกจัดเป็นหมวดหมู่ อาจจะเป็นรูปเล่มบ้าง เป็นแฟ้มเอกสารบ้าง อย่างไรก็ดี การจัดเก็บในรูปของเอกสารอาจจะไม่สะดวกในการใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ และถ้าบริษัทมีนโยบายพัฒนาบริษัทให้เป็นสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office)  ด้วยแล้ว การจัดเก็บในรูปของเอกสารแบบเดิมดูเหมือนจะเป็นการขัดแนวคิด และสวนทางกับนโยบายสำนักงานไร้กระดาษ
 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับ  อาจจำแนกเป็นหมวดรายการได้ดังนี้
 
        1.  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท (ซึ่งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎ
            ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท)
        2. คำสั่ง หรือประกาศ
        3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        4. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) หรือการไหลของงาน (Work Flow)
        5. ข้อความประชาสัมพันธ์ ทีเกี่ยวกับพนักงาน หรือบริษัท
        6.  อื่นๆ
 
  เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
 
เมื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะขาดเสียไม่ได้ในส่วนสำคัญ 2 ประการข้างต้นแล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่ง ที่จะเป็นตัวช่วยให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงาน และมีประสิทธิภาพยิ่งคือ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่สอดคล้องกับระบบการทำงาน ซึ่งอันดับต้นๆ ก็ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซึ่งคงไม่มีหน่วยงานไหนจะปฏิเสธ ได้ ซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารสนเทศในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างดี ซึ่งทำหน้าที่เป็นในการประมวลผล ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป หรือ การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ภายในองค์การ ก็จะทำให้กระบวนการทำงานนั้นง่ายและเป็นอัตโนมัติยิ่งขึ้น
 
จำนวนผู้ชม 4244 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ