ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประเมินอย่างไร ให้ตรงใจทุกๆฝ่าย

ประเมินอย่างไร ให้ตรงใจทุกๆฝ่าย | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเมินผลงาน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเมินผลงาน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเมินผลงาน    ประเมินการปฏิบัติงานอย่างไร ให้ตรงใจทุกๆฝ่าย

 

ข้อที่ควรพิจารณาในเรื่องนี้คือจำนวนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินควรมีกี่คนและใครจะทำหน้าที่ดังกล่าว  จำนวนผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินจะสัมพันธ์กับคุณสมบัติของบุคคลที่จะประเมิน แต่โดยหลักการทั่วไปจะมีผู้ประเมินมากกว่า 1 คน เพื่อหลีกเลี่ยงอคติอันเกิดจากบุคคลคนเดียวและการนำเอาความเห็นของบุคคลเดียวกันมาเป็นบรรทัดฐานกำหนดผลงานของคนอื่นอาจจะถูกวิจารณ์ว่ามีความลำเอียงและไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจมองกันได้หลายทัศนะและไม่ตรงกัน ดังนั้นทัศนคติของคนหนึ่งอาจถูกโจมตี เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวจึงควรให้มีจำนวนผู้ประเมินมากกว่า หนึ่งคน
 
ส่วนคุณสมบัติของผู้ประเมินนั้นจะยึดหลักผู้ประเมินจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในงานของผู้ถูกประเมินอย่างดี  โดยทั่วไปผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของผู้ถูกประเมินจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว แต่ผู้บังคับบัญชาที่ว่าก็มักจะมีคนเดียวจึงกลายเป็นปัญหาว่าบุคคลคนเดียวเป็นผู้พิจารณาให้คุณให้โทษแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ปัญหาของการเกิดอคติจึงตามมาอีก ฝ่ายผู้บังคับบัญชาเองจำนวนไม่น้อยที่ไม่อยากทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพราะถ้าผลการประเมินออกมาในลักษณะที่ไม่น่าพอใจก็จะเกิดการเผชิญหน้าซึ่งกันและกัน ทางออกในเรื่องนี้ที่นิยมทำกันก็คือ การตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมิน  ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการจึงควรเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในงานของผู้ที่ถูกประเมินดีพอ ซึ่งอาจจะรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่เพื่อนร่วมงานที่ต้องแข่งขันกันเพราะมิฉะนั้นปัญหาของอคติก็ตามมาอีก
 
ในบางหน่วยงานถ้าหากงานตำแหน่งใดที่สัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า ก็อาจจะต้องนำเอาความคิดเห็นของบุคคลภายนอกดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา เพราะบุคคลภายนอกนั้นเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลการทำงานของผู้ถูกประเมินมากที่สุด
 
แม้ว่าผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานจะประกอบไปด้วยจำนวนเท่าไรและเป็นใครบ้างก็แล้วแต่ แต่ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของผู้ถูกประเมินจะปฏิเสธหน้าที่ประการนี้ของตนเองไม่ได้เพราะถ้าหากตนเองไม่สามารถมาให้คุณให้โทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแล้ว การบังคับบัญชาก็อาจจะทำไม่ได้เต็มที่ นอกจากนั้นผู้บังคับบัญชาจะต้องตระหนักว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารที่ตนเองต้องรับผิดชอบ
 
อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้จะต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าในหน่วยงานหลายแห่งโดยเฉพาะหน่วยงานขนาดใหญ่ๆ นั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานกับผู้มีอำนาจให้ความดีความชอบอาจะเป็นบุคคลคนละคนกัน เพราะการพิจารณาให้ความดีความชอบยังต้องพิจารณาปัจจัยประกอบอื่นๆ อีกหลายอย่างมิใช่พิจารณาแต่ผลของกาประเมินอันเกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่เพียงอย่างเดียว ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฐานะการเงินของหน่วยงาน ภาวะเงินเฟ้อ ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นๆ และความต้องการของหน่วยงานในความรู้ความสามารถของผู้ถูกประเมินผล เป็นต้น  ในหน่วยงานเล็กๆ ที่เจ้าของกิจการทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตน เจ้าของกิจการนั้นอาจพิจารณาความดีความชอบประกอบกันไปเลยในคราวเดียว แต่ถ้าในหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีฝ่ายบริหารงานบุคคลจัดตั้งอยู่  การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นส่วนหนึ่งของงานฝ่ายบริหารงานบุคคล เมื่อฝ่ายบริหารงานบุคคลร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเสร็จแล้วก็ส่งรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาต่อไปว่าการให้ความดีความชอบจะเป็นอย่างไร  ผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวอาจต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาและกำหนดเป็นนโยบายออกมาว่าจะให้ค่าตอบแทนความดีความชอบอย่างไร.
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 5127 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55404 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน