SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Balanced Scorecard (BSC) และ Key Performance Indicators (KPI) เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

Balanced Scorecard (BSC) และ Key Performance Indicators (KPI) เหมือนหรือต่างกันอย่างไร | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Balanced Scorecard, BSC , Key Performance Indicators , KPI , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ Balanced Scorecard, BSC , Key Performance Indicators , KPI, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ Balanced Scorecard, BSC , Key Performance Indicators , KPI


Balanced  Scorecard (BSC)  และ Key Performance Indicators (KPI)  เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 
 
 
BSC  เป็นระบบหรือกระบวนการในการบริหารงานชนิดหนึ่งที่อาศัยการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เป็นกลไกสำคัญ BSC เป็นมากกว่าแค่ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน อีกทั้งยังมีองค์ประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน อยู่ภายใต้ BSC
 
 
สำหรับตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI)  นั้นเป็นเครื่องมือหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดหรือประเมินว่าผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กรเป็นอย่างไร ซึ่งการกำหนดตัวชี้วัดนั้นมีวิธีการหลายวิธีซึ่งถ้าจะมองในแง่ BSC  ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยในการกำหนด (KPI)
 
 
ดังนั้น ในการจัดทำ BSC นั้นจะต้องมีการจัดทำ KPI แต่ในขณะเดียวกันวิธีการในการจัดทำ KPI นั้นยังมีอีกหลายวิธีไม่ใช่แค่การจัดทำ  BSC  เพียงอย่างเดียว ....
จำนวนผู้ชม 4650 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ