ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Balance Scorecard

Balance Scorecard | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Balance Scorecard , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ Balance Scorecard, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ Balance ScorecardTime :เพียงเพื่อที่จะเริ่มต้นนำ Balance Scorecard เข้าใช้งานอาจใช้เวลาถึง 60 วัน-ช่วงเวลาดังกล่าวสามารถที่จะทำให้ลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญหากองค์ประกอบต่างๆ เช่น กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ของธุรกิจมีอยู่แล้วในปัจจุบัน หลังจากนำระบบเข้าใช้งานยังคงต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของธุรกิจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นสำหรับงานประจำวันของพนักงาน ์

No of people : สำหรับช่วงเริ่มต้นนำระบบเข้าใช้งานควรใช้ทีมงานประมาณ 15 คน

Equipment : พื้นที่ที่เหมาะสมในการประชุม พร้อมกระดานเขียน หรือ Wipe board หรือ Flip Chart และพื้นที่ที่ใช้แสดงผล หรือ Scorecard ให้ทุกคนเห็น Method :

[ 1 ] กำหนดขอบเขตของอุตสาหกรรม , การพัฒนาธุรกิจและบทบาทขององค์กรโดยการพิจารณาจากเงื่อนเวลาดังนี้ อดีต ( โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ) ปัจจุบัน (โดยใช้เครื่องมือ Option Generation หรือ Tows Matrix) และอนาคต ( โดยใช้เครื่องมือ External Analysis หรือ Step Analysis)

[ 2 ] จัดทำหรือสอบทานวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร

[ 3 ] ระบุแนวทางในการวัดผล หรือตรวจสอบเป้าหมายที่มีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

[ 4 ] กระจายวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ลงไปสู่องค์ประกอบแต่ละด้านและกำหนดจุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมโดยใช้ตารางที่แสดงข้างล่างนี้เป็นแนวทาง

[ 5 ] ชี้ชัดให้เห็นตัวแปรวิกฤตของความสำเร็จ (Critical Success Factors : CSFs)

[ 6 ] พัฒนาตัวชี้วัดที่เป็นไปได้เพื่อใช้ประมาณ CSFs ต่างๆ ตามข้อ 5 แล้วพิจารณาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดเหล่านั้นอย่างระมัดระวัง (โดยใช้เครื่องมือ Systems Thinking) รวมถึงการชี้ชัดให้เห็นถึงศักยภาพใดๆก็ตามที่กำลังมีผลกระทบต่อการตรวจวัด (โดยใช้เครื่องมือ Solution Effect Analysis)

[ 7 ]วิเคราะห์การตรวจวัดในภาพรวมว่าเกิดการสมดุลภายในองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน )

[8 ] จัดเตรียมระบบการให้คะแนนอันได้แก่ Top Level Scorecard และ ผลการอนุมัติให้ใช้ภายในองค์กร (อาจจำเป็นต้องวางพื้นฐานในการพัฒนาระบบการให้คะแนน)

[ 9 ] นำ Top-Level Scorecard มาเพิ่มเติมรายละเอียดเช่น Detailed Card ต่างๆให้ทั่วถึงทั้งองค์กร และถ่ายทอดกลยุทธ์ต่างๆลงไปสู่ระดับการปฏิบัติงานประจำวัน

[ 10 ] กำหนดเป้าหมายต่างๆสำหรับตัวชี้วัดทุกตัวที่ใช้ และสอบทานว่าเป้าหมายต่างๆที่ได้มีทั้งเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว

[ 11 ] พัฒนาแผนปฏิบัติการ(Action Plan) โดยกำหนดงานตามลำดับความสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆตามกลยุทธ์ที่วางไว้

[ 12 ] ทบทวนการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยพยายามทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติงานประจำวันสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร

 
..........................................................................................................................................................................
ที่มา : น้องชะอมไร้หนาม  : http://www.e-hrit.com
จำนวนผู้ชม 4174 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน