SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ก่อนการสมัครงานควรรู้สิ่งใด...

ก่อนการสมัครงานควรรู้สิ่งใด... | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การสมัครงาน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ การสมัครงาน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ การสมัครงาน

 ก่อนการสมัครงานควรรู้สิ่งต่อไปนี้

        -   ตัวบริษัท ต้องรู้ว่าบริษัทนั้นดำเนินธุรกิจประเภทใด ผลิตอะไรที่ตั้งของบริษัท การเดินทางไปอย่างไร มีสวัสดิการอะไรบ้าง
        -   ตำแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครมีเนื้องานอะไรบ้าง ต้องปฏิบัติอย่างไร มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งงานใดบ้าง
        -   ควรรู้ค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าทำงานล่วงเวลา
        -   ควรรู้บุคลิกของตนว่าเหมาะกับอาชีพใด


    สำหรับจดหมายสมัครงานคือหนังสือหรือจดหมายที่ผู้ต้องการทำงานเขียนยื่นต่อสถานประกอบการ เพื่อแสดงความจำนงว่าตนเองต้องการจะทำงานกับสถานประกอบการนั้นในตำแหน่งใด โดยปกติจะไม่เขียนเป็นข้อความยืดยาวหรือไม่แสดงประวัติส่วนตัวมากนัก จดหมายสมัครงานเป็นเพียงจดหมายที่แสดงว่าผู้ส่งมีความประสงค์อะไรเท่านั้น
    โครงสร้างของจดหมายสมัครงานจะมีหลายรูปแบบด้วยกัน ที่สำคัญควรระมัดระวังในเรื่องการใช้ภาษา สำนวนหลักไวทยากรณ์ต้องมีความสละสลวยพอสมควร ซึ่งอาจจะแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. โครงสร้างจดหมายที่มีประวัติย่อแนบไปด้วย (Covering Letter)
เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ควรจะเขียนเป็นจดหมาย ซึ่งจบใน 1 หรือ 2 หน้ากระดาษและมีประวัติย่อแนบไปด้วย

2. โครงสร้างจดหมายที่ไม่มีประวัติย่อ (Application Letter) เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ หรือนายจ้างเพียงแต่ระบุว่าให้ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมรูปถ่ายเท่านั้นอาจจะเขียนจดหมายสมัครงานในรูปบบซึ่งรวมรายละเอียดอื่น ๆ เข้าไว้ คล้ายกับจดหมายที่มีประวัติย่อรวมอยู่ด้วย

    ส่วนข้อดีและข้อเสียของการเขียนจดหมายสมัครงาน คือ การเขียนจดหมายสมัครงาน คือสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเพราะคุณไม่ต้องเดินทางไปเองคุณสามารถส่งจดหมายได้คราวละหลาย ๆ บริษัท และมีอิสระในการแสดงออก ถ้าคุณมีคุณสมบัติหรือความสามารถ คุณสามารถเขียนบรรยายได้อย่างกว้างขวางโดยไม่ถูกจำกัดอยู่ตามแบบฟอร์มใบสมัครงาน สำหรับข้อเสียก็มีเหมือนกัน เช่น เกิดจากความบกพร่อง บรรยายสรรถคุณตัวเองเกินไป เขียนจดหมายเยิ่นเย้อไม่ได้ใจความ แสดงความต้องการเงินเดือนสูงเกินไป เป็นต้น

ความพร้อมในการเขียนจดหมายที่คุณควรกระทำ
        -  ทบทวนคุณสมบัติของคุณว่ามีคุณสมบัติตรงหรือใกล้เคียงกับตำแหน่งงานที่สถานประกอบการต้องการหรือไม่
        -  การเขียนจดหมายสมัครงานต้องเขียนตามที่สถานประกอบการระบุไม่ว่าจะเป็นลายมือตนเองหรือด้วยการพิมพ์ หากสถานประกอบการไม่ระบุ ก็ใช้วิธีที่คุณถนัดที่สุดทบทวนรายละเอียดให้รอบคอบว่ามีคำผิดอย่างไรหรือไม่
        -  เตรียมเอกสารให้พร้อมและเรียงตามลำดับซึ่งประกอบด้วยตัวจดหมายประวัติย่อ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบผ่านงาน(ถ้ามีเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)) รูปถ่าย พับใส่ซองให้เรียบร้อยจ่าหน้าซองให้ถูกต้อง อย่าลืมปิดแสตมป์
        -  จดหมายสมัครงานไม่ควรถ่ายสำเนาแบบเขียนจดหมายฉบับเดียวกัน แล้วส่งสามารถส่งไปได้หลายบริษัท
        -  ควรเว้นช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ โทรศัพท์ติดตามจดหมายสมัครงานของคุณว่าบริษัทที่คุณส่งจดหมายไปนั้นได้รับหรือยังและจะนัดสัมภาษณ์เมื่อไร

    สิ่งสำคัญใบสมัครงานคือเอกสารที่บริษัทที่คุณสมัครต้องการรู้เรื่องของคุณจากใบสมัครงานและเอกสารทั้งหลายซึ่งจะอยู่ในมือของผู้สัมภาษณ์และเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณ ดังนั้นการกรอกใบสมัครงานควรมีการเตรียมตัวอย่างดีไว้บ้าง

 

 

ที่มา : http://www.jobbyyou.com

จำนวนผู้ชม 8206 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ