SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตอนที่ 1 องค์ความรู้อยู่ที่ไหน ?

ตอนที่ 1 องค์ความรู้อยู่ที่ไหน ? | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ความรู้ , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ความรู้, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ความรู้


     ตอนที่ 1 องค์ความรู้อยู่ที่ไหน ?
 
        โดยความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถจัดการความรู้ได้โดยตรง  เราสามารถดำเนินการได้โดยผ่านกระบวนการจัดการ เช่น การกำหนดว่า ความรู้ที่สำคัญขององค์กรคืออะไร  จะพัฒนาหรือสร้างขึ้นมาได้อย่างไร   จะสามารถนำองค์ความรู้ที่สร้างหรือที่มีอยู่มาเป็นองค์กรความรู้ขององค์กรได้อย่างไร  การแบ่งปันความรู้และการนำมาใช้งานสู่การปฏิบัติ  โดยมีระบบงานและการบริหารที่เอื้ออำนวย 

            การที่จะมีการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร  ควรทราบก่อนว่าองค์ความรู้หลัก ๆ ที่มีอยู่ในองค์กรอยู่ที่ใดบ้าง  ? 
 
           จากผลการสำรวจผู้บริหารในอเมริกาโดย  Delphi  พบว่าความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร จะอยู่ที่  42 %  ในรูปแบบความรู้และประสบการณ์  อยู่ในเอกสาร 26% เอกสารอิเล็คทรอนิคส์  20 %  และฐานข้อมูลกลางขององค์กรในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์  12 %

         
           ผมมักจะถามผู้บริหารที่เข้าฟังบรรยายว่า  หากสะท้อนผลสำรวจดังกล่าวกับองค์กรบ้านเรา  ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “สำหรับบ้านเรา องค์ความรู้น่าจะอยู่ที่สมองคนถึง 70% - 80%  เนื่องจากว่าเราขาดการเขียนบันทึก และจัดเก็บไว้ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ  ที่สามารถสืบค้นและนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้
           หากตั้งคำถามต่อไปว่า  แล้วความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรดังที่กล่าวมามีการแบ่งปันถ่ายทอดภายในองค์กร เพื่อขยายและสร้างองค์ความรู้ให้มากขึ้นในองค์กรอย่างไร ?
 
ช่องทางหรือวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร
 
           จากผลสำรวจโดย Delphi แบ่งตามช่องทางในการถ่ายทอดองค์กรความรู้ในองค์กรปรากฎว่า 52 % เกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์กันระหว่างบุคคล  ผ่านทางการฝึกและการเรียนรู้ที่หน้างาน (On The Job Training) 17 %   การถ่ายทอดผ่านการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในห้องเรียน 24% ผ่านระบบการถ่ายทอดผ่านระบบฐานข้อมูลในองค์กร 2% และวิธีการอื่น ๆ อีก 5%

        
            จากผลสำรวจจะเห็นได้ว่าในอเมริกาองค์กรความรู้อยู่ที่พนักงาน 42% แต่จะมีการถ่ายทอดโดยการที่พนักงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันถึง 52 % 

            หากเปรียบเทียบกับบ้านเรา  องค์ความรู้อยู่กับพนักงาน 70 – 80% และเมื่อถามต่อไปว่าในองค์กรบ้านเรา   มีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเท่าไร   ส่วนมากจะตอบว่าในองค์กรบ้านเรามีการถ่ายทอดข้อมูลองค์กรความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยพนักงานเพียง 20 – 30 % เท่านั้น 

            นั่นหมายความว่า  ความรู้และประสบการณ์ของพนักงานผู้เชี่ยวชาญในองค์กรมีสาระสำคัญที่เราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อนำทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในองค์กร มาสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าเพิ่มในองค์กรโดยการจัดการองค์กรความรู้ในองค์กรอย่างเป้นระบบ โดยเน้นที่ “ทุนมนุษย์” หรือ “Human  Capital” ที่มีอยู่ในองค์กรนั่นเอง
 โดย คุณบดินทร์  วิจารณ์
จำนวนผู้ชม 3166 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ