ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ
FIVE SUPERVISORY FUNCTIONS

FIVE SUPERVISORY FUNCTIONS | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ FIVE SUPERVISORY FUNCTIONS , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ FIVE SUPERVISORY FUNCTIONS, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ FIVE SUPERVISORY FUNCTIONS


FIVE  SUPERVISORY  FUNCTIONS
                                                  หน้าที่  5  ประการของหัวหน้างาน
 
                                        1.  หน้าที่วางแผน                           PLANNING
                                        2.  หน้าที่จัดองค์กร                         ORGANIZING
                                        3.  หน้าที่ควบคุม                             CONTROLLING
                                        4.  หน้าที่จูงใจ                                 MOTIVATING
                                        5.  หน้าที่ประสานงาน                      COORDINATING
 
 
       FIVE BASIC  MANAGEMENT  FUNCTIONS AND SPECIFIC  ACTIVITIES
                         ซึ่งหน้าที่  5  ประการนี้สามารพแยกหน้าที่หรือความรับผิดชอบ ให้ดังนี้
 
1. วางแผนงานที่ทำ                                                                   PLANNING YOUR WORK
2. สอนงานพนักงาน                                                                 TRAINING  EMPLOYEES
3. พยายามเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ                                   BOOSTING  PRODUCTIVITY
4. แก้ไขงานยากให้เป็นงานง่าย                                               SIMPLIFYING  THE  WORK
5. ปรับปรุงวิธีการทำงาน                                                           MPROVING METHODS
6. ปฏิบัติตามคำสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และระเบียบปฏิบัติ         WORKING WITH LABOUR
                                                                                                AGREEMENTS,WORK  RULES,  ORDERS.
7.  ควบคุมต้นทุน                                                                     CONTROLLING  COSTS  
8.  ลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต/การทำงาน                    REDUCING  WASTE
9.  รับ/พิจารณาการร้องทุกข์                                                      HANDLING COMPLAINTS
10. รักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์                                                MAINTAINING  MECHINES AND 
                                                                                                EQUIPMENT
11. รายงานผลผลิต                                                                    REPORTING (PRODUCTION) RESULT.
12. ทำรายงานต่าง ๆ ตามที่รับมอบหมายตรงตามกำหนดเวลา      WRITING  REPORTS
13.  เก็บเอกสาร (แยกแฟ้ม)                                                      KEEPING (FILING) RECORDS
14.  รักษาระเบียบ  วินัย                                                            MAINTAINING DISCIPLINE
15.  ทดสอบ/คัดเลือกพนักงาน                                                   TESTING / SELECTING EMPLOYEES
16.  ควบคุมคุณภาพผลผลิต / ผลงาน                                          CONTROLLING QUALITY OF WORK
17.  ส่งเสริมการทำงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน        PROMOTING SAFETY FOR LIFE AND
และความสะอาดของสถานที่ทำงาน                                               PROPERTY AND HOUSEKEEPING
18.  หน้าที่อื่น ๆ ที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา                         OTHER WORKS AS DIRECTED  BY
                                                                                                  SUPERIOR
 
จำนวนผู้ชม 3280 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 04 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54333 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน