ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คำศัพท์ที่ควรรู้ในการเขียนใบสมัคร

คำศัพท์ที่ควรรู้ในการเขียนใบสมัคร | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ คำศัพท์ที่ควรรู้ในการเขียนใบสมัคร , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ คำศัพท์ที่ควรรู้ในการเขียนใบสมัคร , บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ คำศัพท์ที่ควรรู้ในการเขียนใบสมัคร 

ศึกษาคำศัพท์ที่ควรรู้ในการเขียนใบสมัคร


Applicant Signature = ลายเซ็นผู้สมัคร
Applicant Name = ชื่อผู้สมัคร
Application Form = ใบสมัคร
Application Letter = จดหมายสมัครงาน
Applicant = ผู้สมัครงาน
Confidential = ความลับ
Photo Attached Here = ติดรูปตรงนี้
Position Desired / Expected Salary = เงินเดือนที่ต้องการ
Data Sheet, Resume = ประวัติโดยย่อ
Name – Surname = ชื่อ - นามสกุล
Maiden Name = นามสกุลเดิม
Present Address = ที่อยู่ปัจจุบัน
Permanent Address = ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
Postal Code = รหัสไปรษณีย์
Age = อายุ
Date of Birth = วัน เดือน ปีเกิด
Nationality = สัญชาติ
Citizen of = เป็นพลเมืองของประเทศ..
Race = เชื้อชาติ
Domicile = ภูมิลำเนา
Religion = ศาสนา
Height = ส่วนสูง
Weight = น้ำหนัก
Colour of Eyes = สีตา
Colour of Hair = สีผม
Complexion = สีผิว
Marital Status = สถานภาพทางการสมรส
Spouse = คู่สมรส
Single = โสด
Married = แต่งงานแล้ว
Widowed = ม่าย
Divorced = หย่าร้าง
Occupation = อาชีพ
Dependants = ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
Sex = เพศ
Reference = บุคคลที่อ้างอิง
House’s Registration = สำเนาทะเบียนบ้าน
Relative = ญาติ
Issued by = ออกให้ โดย….
Issued Date = วันที่ออกบัตร
Valid Date / Expire Date = วันที่บัตรหมดอายุ
Student Housing = หอพักมหาวิทยาลัย
Own House = บ้านของตนเอง
Rent House = บ้านเช่า
Live with Parents = พักอยู่กับ พ่อ แม่
Boarding House = หอพัก
Ordainment = บวช
Military Status = สถานภาพทางทหาร
Exempted = ได้รับการยกเว้น
Black Slot = จับได้ใบดำ
No Military Service = ไม่มีพันธะทางการทหาร
Conscripted = ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
Primary School / Elementary School = ประถมศึกษา
Secondary School = มัธยมศึกษาตอนต้น
High School = มัธยมศึกษาตอนปลาย
Vocational = อาชีวศึกษา
Bachelor’s Degree = ปริญญาตรี
Diploma = อนุปริญญา
Degree Obtained = วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

จำนวนผู้ชม 5489 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน