SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


    สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านรายละเอียดของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อตกลงการใช้บริการ เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของการใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ www.siamhrm.com การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ประกอบด้วยข้อตกลงระหว่างท่านและ siamhrm.com ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ การเช้าชมเว็บไซต์ของเรา ทั้งสองเว็บไซต์ คือ  www.jobsiam.com โดยวิธีการใดก็ตาม หรือการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ แสดงว่าท่านยอมรับข้อตกลงและกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดนี้
ทาง siamhrm.com จึงขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจกับข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับทราบข้อตกลงล่าสุด1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.jobsiam.com โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เพื่อใช้บริการที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกและให้ข้อมูลของท่านกับทางเว็บไซต์ การให้บริการอาจไม่สามารถดำเนินได้อย่างเหมาะสมหากท่านไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เราจึงขอแนะนำให้ท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับบริการที่เหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

หน้าเว็บไซต์ต่างๆ อาจประกอบไปด้วยลิ้งค์ที่สามารถนำท่านออกจากเว็บไซต์ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นได้ อาทิเช่น เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านต้องรับทราบว่าบุคคลที่สามนี้อาจเก็บข้อมูลจากท่านหรือเกี่ยวกับท่านได้ ซึ่งนอกเหนือการดูแลของ siamhrm.com ดังนั้นทาง  siamhrm.com จะไม่รับผิดชอบการใช้ข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบุคคลที่สาม siamhrm.com ดังนั้นจึงแนะนำให้ท่านทบทวนข้อตกลงการใช้บริการที่แจ้งไว้ในแต่ละเว็บไซต์เพื่อให้ท่านแน่ใจว่าท่านสามารถยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของแต่ละเว็บไซต์ได้

ในระหว่างขั้นตอนการเปิดใช้บริการเว็บไซต์ เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลทั้งหมดหรือข้อมูลบางส่วนของข้อมูลดังต่อไปนี้ : ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลอื่นๆ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการป้องกันด้วยระบบรหัสผ่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับเว็บไซต์มีการป้องกันจากการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกเปิดเผยให้ผู้อื่นได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหรือจุดประสงค์อื่นๆของเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ siamhrm.com และ jobsiam.com ไม่ได้ถูกป้องกันด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับ (Encryption Technology) ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ท่านไม่เปิดเผยรหัสลับของท่านกับผู้ใดก็ตาม รวมถึงกรณีที่ผู้ดูแลระบบของ siamhrm.com อาจขอรหัสลับของท่านผ่านทางอีเมล์ หรือท่านแจ้งให้ทางเว็บไซต์ตรวจสอบ เราไม่ให้หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเรากับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายร้องขอ หรือกรณีที่จำเป็นเพื่อให้การบริการดำเนินไป หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อ

สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม
ที่อยู่ : 23/303 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
อีเมล์ : sales@siamhrm.com
2. การรวบรวมข้อมูล
เพื่อประเมินเว็บไซต์และเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้เสนอเนื้อหาและบริการที่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลการติดต่อ (เช่น อีเมล์) จากผู้ใช้บริการ เราติดตามข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติโดยตั้งอยู่บนพฤติกรรมการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนนี้สำหรับการวิจัยภายในเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการของเรา รวมถึงพฤติกรรมการใช้เพื่อให้เข้าใจ ปกป้อง และให้บริการผู้ใช้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลส่วนนี้อาจรวมไปถึง URL ที่ท่านใช้ก่อนมาถึงหน้าเว็บไซต์ของเรา (ไม่ว่า URL นี้จะอยู่บนเว็บไซต์ของเราหรือไม่ก็ตาม) URL ที่ท่านใช้ถัดไปจากเว็บไซต์ของเรา (ไม่ว่า URL นี้จะอยู่บนเว็บไซต์ของเราหรือไม่ก็ตาม) ข้อมูลเบราเซอร์ของคอมพิวเตอร์ และ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพัฒนาข้อมูลทางประชากรศาสตร์ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมไว้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวม ข้อมูลทางสถิติ กับ พันธมิตร ผู้ให้การสนับสนุน บริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม เพื่อที่จะให้บริการซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับท่าน3. การใช้ข้อมูลคุกกี้
siamhrm.com และ jobsiam.com อาจใช้ข้อมูลคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นครั้งคราว “คุกกี้”เป็นข้อมูลตัวอักษรที่เก็บไว้โดยเบราเซอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ การใช้ข้อมูลคุกกี้ทำให้เราทราบข้อมูลการใช้ของท่านบนเว็บไซต์ของเรา อาทิเช่น ท่านใช้บริการเว็บไซต์ของ siamhrm.com มากกว่า 1 ครั้งหรือไม่ ท่านพบเว็บไซต์ของเราอย่างไร ข้อมูลส่วนนี้ทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ siamhrm.com และ jobsiam.com  ซึงจะใช้ความพยายามที่จะทำให้การเล่นเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ โดยที่เราจะบันทึกรหัสลับและการปรับแต่งการใช้งาน ขณะที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ การปรับปรุงและอัพเดทเว็บไซต์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เราได้จากการใช้คุกกี้ อาทิเช่น จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมด และจำนวนหน้าที่ถูกเปิด เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อป้องกันการใช้คุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านปฏิเสธการใช้งานของคุกกี้ ท่านจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติเด่นบางประการของเว็บไซต์เราได้

ในบางกรณี เราอาจติดตามหรือรวบรวมข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยใช้ “gifs” (Web bugs) หรือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเป็นเลขที่ที่กำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ (IP Address) หรือโดย URL ที่ท่านใช้ก่อนหรือหลังเข้าเว็บไซต์ของเรา วิธีการเหล่านี้ทำให้เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานของเว็บไซต์ได้ อาทิเช่น เพจของเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด และทำให้สามารถติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน อาทิเข่น งานตำแหน่งใดที่คุณเปิดดูและสมัคร เรายังใช้ข้อมูลส่วนนี้สำหรับสำหรับแก้ปัญหาของเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะบริหารงานเว็บไซต์ และเพื่อที่จะเข้าใจ ปกป้อง และให้บริการผู้ใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปแล้ว เราใช้ข้อมูลส่วนนี้เพื่อการวิเคราะห์ภายใน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจจะให้ไว้กับเรา4. ข้อมูลส่วนบุคคลในเรซูเม่และประวัติส่วนบุคคล
เนื่องด้วยที่ siamhrm.com และ jobsiam.com เป็นเว็บไซต์หางาน หาคนทำงาน มีระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน สำหรับการเข้าถึงเรซุเม่ของท่าน :

  1. ท่านสามารถเก็บเรซูเม่ของท่านในฐานข้อมูลของเรา และสามาถลบข้อมูลประส่วนตัวของท่านได้เอง ทุกช่วงเวลา หากท่านประสงค์จะยกเลิกการใช้งาน ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่เก็บข้อมูลของท่านไว้ในฐานระบบอีกต่อไป
  2. ถ้าท่านฝากข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เป็นการอนุญาตให้เรซูเม่ของท่านถูกค้นหาได้โดยไม่เป็นความลับ ดังนั้น บุคคลที่เป็นผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนและชำระค่าบริการเท่านั้นที่สามารถค้นหาเรซูเม่ในฐานข้อมูลของเราได้ (หรือการคัดลอกสำเนา) เข้าถึงเรซูเม่ของท่านได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง


5. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนอินเตอร์เน็ต และได้ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลที่เรารวบรวมทางออนไลน์ เราใช้ความพยายามตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่จะรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองได้ว่าการติดต่อแบบส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยในวิธีที่ไม่ได้ระบุไว้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ดังนั้น ถึงแม้ว่าเราตกลงที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน เรายังไม่สามารถยืนยัน และท่านไม่ควรคาดหวัง ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการติดต่อแบบส่วนตัวจะมีความเป็นส่วนตัวเสมอ ในฐานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ท่านเข้าใจและยอมรับความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต เอกสารที่ท่านโพสต์หรือที่ท่านใช้ และการกระทำของท่านทั้งในและนอกเว็บไซต์6. การเปิดเผยข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต
siamhrm.com จะเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุเท่านั้น หากท่านเป็นผู้ประกอบการ ข้อมูลรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บุคลากร สถานประกอบการของท่าน ชื่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ขอให้ท่านทราบว่าอาจถูกนำมาใช้ประกอบการประกาศรับสมัครงานหรือทำสื่อโฆษณารับสมัครงาน

คนหางาน

ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ บุคคลอ้างอิง เงินเดือนที่เคยได้รับ ของคนหางาน จะถูกค้นเจอเฉพาะผู้ประกอบการทีี่ใช้บริการลงประกาศตำแหน่งงาน และป็นสมาชิกกับ siamhrm.com และ jobsiam.com เท่านั้น
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน ข้อมูลทั่วไป ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม อาจถูกค้นเจอโดยผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับ siamhrm.com และ jobsiam.com แต่จะยังไม่สามารถติดต่อ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่านได้
ใบสมัคร จัดส่งให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก ตามที่คนหางานได้สมัครไว้ โดยผ่านระบบของ siamhrm.com และ jobsiam.com และ/หรือ จัดส่งทางอีเมล

ผู้ประกอบการ

ข้อมูลของบริษัท ข้อมูลการติดต่อ ตำแหน่งงานที่รับ วิธีการรับสมัคร ใช้ประกาศรับสมัครงาน บนสื่อต่างๆของ siamhrm.com และเว็บไซต์ในเครือ ข้อมูลรูปภาพ ไฟล์ภาพ แผนที่ ของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ จะถูกนำแสดงบนสื่อต่างๆของ siamhrm.com ใช้เพื่อประกอบการลงโฆษณา และเพื่อสมประโยชน์ของผู้ประกอบการโดยตรง ในการประกาศรับสมัครงาน หาคนเข้าทำงาน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เท่านั้น โดยข้อมูลการประกาศของท่านจะถูกยกเลิก ลบ ปิดกั้นการมองเห็น หรือ การถูกค้นหาจากเว็บไซต์ที่สาม โดยอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว7. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
siamhrm.com ขอสงวนสิทธิในการเข้าใช้และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการบางท่าน ในกรณีที่เราพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้จำเป็นต้องนำไปประยุกต์ใช้ทางกฎหมาย เพื่อประสานงานและเพื่อขอการสนับสนุนจากข้อบังคับใช้ทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือความปลอดภัยของ siamhrm.com หรือของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ siamhrm.com อาจพยายามที่จะขอความยินยอมของท่านก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม มิใช่ข้อบังคับว่าเราต้องทำเช่นนั้นเสมอไป8. การแจ้งความเปลี่ยนแปลง
siamhrm.com ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ กรุณาทำความเข้าใจการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับทราบข้อตกลงล่าสุด หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรุณาติดต่อ sales@siamhrm.com9. ติดต่อเรา

ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับทาง siamhrm.com รายละเอียดที่อยู่ปรากฎชัดแจ้งที่หน้าเว็บไซต์

 


อัพเดท วันที่ 28 ตุลาคม 2564