สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


HR Group สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ประกาศรับสมัครงาน กรมทางหลวง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครงาน กรมทางหลวง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครงาน กรมทางหลวง, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครงาน กรมทางหลวง

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งสถาปนิก กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 3 อัตรา (ส่วนกลาง) ค่าตอบแทน 9,530 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี
2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3 อัตรา (ส่วนกลาง) ค่าตอบแทน 9,530 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุกรรม กรมทางหลวงชนบท (บางบัว) ชั้น 4 อาคาร 13 ชั้น เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางแขน กทม.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่ะธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะตำแหน่งสถาปนิก)
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วยลงวันที่ 22/03/2009 20:44:49
จำนวนผู้ชม 11507
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน