ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพประกาศรับสมัครงาน สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรับสมัครงาน สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครงาน สำนักงาน ก.พ., ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครงาน สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับรา ชการในส่วนราชการ ประจำปี 2552 เพื่อแก้ปัญหาคนว่างงาน ได้แก่ต ำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิช าการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ระหว่างวันที่ 4 – 24 มีนาคม 2552

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?ca tegoryID=CAT0000131&newsID=nws0001529
ลงวันที่ 02/03/2009 13:20:00
จำนวนผู้ชม 3081
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us