SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 47


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง คณิตศาสตร์,สถิติ,เศรษฐศาสตร์ประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งเศรษฐศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , สถิติ
1. BOI
2. นำเข้า/ส่งออก
3. งานเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลับธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี / ฉะเชิงเทรา อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ วางแผนการเงินและงบประมาณ
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
3. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. data analyst
2. data officer
3. admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. data analyst
2. business analyst
3. statistician
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑลและภาคกลาง อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายการเงินและบัญชี
2. ฝ่ายบริการลูกค้า
3. ฝ่ายการจัดการสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา การเงินและการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่,สงขลา,พัทลุง อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. การตลาด
2. บัญชี
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สรรหาวาจ้าง
2. จัดซื้อ /ประสานงาน
3. การเงินการธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครูหรืองานการศึกษา
2. นักสถิติ
3. นักบัญชีหรืองานเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ราชบุรี/เพชรบุรี/สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. การเงิน
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ จ.สงขลา อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานบริการ parttime
2. พนักงานบริการ parttime
3. พนักงานบริการ parttime
  การศึกษาสูงสุด มัธยมการศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา
สาขา ศิลป์-คำนวณ
ประสงค์ทำงานที่ เซ็ลทรัลลาดพร้าว อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นบริษัทไทยแอร์เอเชีย
3. gound staffสายการบินไลออนแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานทรัพยากรบุคคล
2. สถิติ, สารสนเทศ
3. การจัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา สารสนเทศสถิติ
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่น, กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานที่กี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
2. งานธุรการ
3. งานสำนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการตวงวัดชั่ง
2. ผู้ช่วยนักวิจัยงานต่างๆ
3. นักสถิติ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย นเรศวร
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์/วางแผน
2. Marketing
3. Sale/Account Executive
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. การเงิน
2. ธุรการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิเคราะห์การเงิน
2. เจ้าหน้าที่การเงิน
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริหารคลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การเงิน
ประสงค์ทำงานที่ กทม.และปริมณฑล อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักโภชนาการ
2. งานบริการการลูกค้า
3. ส่งเสริมการขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชฏัฎพระนคร
สาขา วิทยาศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เขตวังทองหลาง ลาดพร้ว อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิเคราะห์ การเงิน การลงทุน
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
3. การธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด Master degree
สถาบัน Kasetsart U
สาขา Economics
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อาจารย์ผู้สอนในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ผู้สอนในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับ ปวช/ปวส
3. อาจารย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานเศรษฐศาสตร์ | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานสถิติ , หาคนทำงาน คณิตศาสตร์

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44893 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127903 คน