ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 149


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง พยาบาล,เภสัชกร,แพทย์ประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งแพทย์ , พยาบาล , เภสัชกร
1. พยาบาลแท่นขุดเจาะ
2. พยาบาลสนามบิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญตรี
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์
2. ผู้ช่วยแพทย์
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์ความงาม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บางกรวย บางใหญ่ นนทบุรี อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วย
2. งานบริการ
3. พนักงายขาย
  การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน โรงเรียนเทศบาล3บ้านเหล่า
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ อุดรธานี อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3. เจ้าหน้าทีด้านสุขภาพในโรงพยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเนชั่น
สาขา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำสนามบิน
2. พยาบาลประจำสถาฑูต
3. พยาบาลประจำศูนย์บริการสาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ดอนเมือง อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลประจำท่าอากาศยาน
3. พยาบาลดูแลผู้ป่วยที่ต่างประเทศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พยาบาลแท่น
2. พยาบาลไฟฟ้า
3. พยาบาลปิโตเลียม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
สาขา การพยาบาลอละการผดุงครรภ์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลวิชาชีพในสนามบิน
2. พยาบาลคลินิกความสวยความงาม
3. พยาบาลพาร์ทไทม์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(เอแบค)
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล
2. เจ้าหน้าที่ Firt Aid
3. --------
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
สาขา วิทย์ - คณิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-ปทุมธานี อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
3. พนักงานราชการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานพยาบาลประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
2. งานพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย nurse escort
3. พยาบาลเรือสำราญ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วโลก อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. ป้องกันและควบคุมโรค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครแลปริมณฑล และต่างจังหวัด อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยเภสัชกร
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสนร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขา อนามัยชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. ทรัพยากรบุคคล
3. พนักงานประจำสาขาคลินิคเสริมความงาม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ร้อยเอ็ด , ขอนแก่น ,กาฬสินธุ์,มหาสารคาม อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. paramedicในสถานพยาบาล
2. นักวิชาการสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
3. paramedicในโรงงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา เวชกิจฉุกเฉิน
ประสงค์ทำงานที่ ใน โคราชหรือ กทม. อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา อนามัยชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลต่างประเทศ
2. แท่นขุดเจาะน้ำมัน
3. พยาบาลคลินิก
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ว.ทหารอากาศ
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ต่างประเทศ, ภาคใต้ อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องบัตร
2. นักสาธารณสุข
3. ผู้ช่วย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ต่างจังหวัด อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลแท่นเจาะ
3. พยาบาลประจำเรือสินค้าหรือเรือท่องเที่ยว
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม
สาขา พยาบาล
ประสงค์ทำงานที่ ตามที่บริษัทจัดให้ไป อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำโรงงาน
2. งานส่งเสริมสุขภาพ
3. พยาบาลออกหน่วย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานแพทย์ | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานเภสัชกร , หาคนทำงาน พยาบาล

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 25 เมษายน 2560

ผู้ใช้งาน 44351 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127741 คน