ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 149


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง พยาบาล,เภสัชกร,แพทย์ประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งแพทย์ , พยาบาล , เภสัชกร
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
2. เจ้าพนักงานทั่วไป
3. ร้านขายยา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ใจจังหวัดเชียงราย อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาล
2. พยาบาล
3. พยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ แท่นขุดน้ำมัน อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยพยาบาล
2. ผู้ช่วยเภสัชกร
3. ผู้ช่วยทันตแพทย์
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ชุมพวงศึกษา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล , คลีนิก อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. US Embassy Nurse In Thailand
2. Airport Nurse
3. Airline Nurse
  การศึกษาสูงสุด Master's Degree
สถาบัน Chulalongkorn University
สาขา Adult Nursing Science
ประสงค์ทำงานที่ Bangkok and Overseas อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา
สาขา สุขศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลวิชาชีพประจำสนามบิน
2. พยาบาลวิชาชีพประจำสถานทูต
3. พยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลวิชาชีพประจำสนามบิน
2. พยาบาลวิชาชีพประจำสถานทูต
3. พยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลประจำเรือสำราญ
3. พยาบาลประจำสนามบิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ทั้งในและต่างประเทศ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Paramedic ในโรงพยาบาล
2. Paramedic ประจำโรงงาน
3. Paramedic part-time
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา เวชกิจฉุกเฉิน
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ดูแลดารา
2. ช่วยงานกองถ่าย
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา กายภาพบำบัด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องบัตร
2. พนักงานเกี่ยวกับเอกสาร
3. ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคแก่คนไข้
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สาขา สุขศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ แล้วแต่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สาธารณสุขประำโรงงาน
2. นักส่งเสริมสภาพ
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา สาธารณสขศาสตร์ส
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เวชระเบียน
3. บริหารทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,เทศบาล,อบต.,สสอ., สสจ.,คลินิก อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำโรงเรียน
2. พยาบาลประจำโรงงาน
3. พยาบาลพาร์ทไทม์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าประจำห้องพยาบาลโรงงาน
2. เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาล
3. เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลโรงเรียน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขห้องพยาบาลประจำโรงงาน
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขห้องพยาบาลประจำโรงเรียน
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขห้องพยาบาลประจำห้างสรรพสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ โรงเรียน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลประจำโรงไฟฟ้า
3. พยาบาลประจำโรงงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยนครราชสีมา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ นครราชสีมา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธารณสุข
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3. ผู้ช่วยแพทย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. ผู้ช่วยนักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยนครราชสีมา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ รพ.สต.ห้วยบ่อซืน อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานแพทย์ | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานเภสัชกร , หาคนทำงาน พยาบาล

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44807 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127883 คน