ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 439


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง ฝึกอบรม,สรรหา,บุคคลประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งบุคคล , ฝึกอบรม , สรรหา
1. เจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโส
2. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
3. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ,อุบล,ขอนแก่น อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ด้านเงินเดือน
3. เจ้าหน้าที่บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
2. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
3. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท / Mini MBA
สถาบัน ม.รามคำแหง / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและไปดูงานต่างจัวหวัดได้ อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผจก.บุคคล
2. ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
3. ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มสธ.
สาขา การเมืองการปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่สรรหา
3. ประสานงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ เดินทางสะดวก อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
2. ผู้จัดการแผนกธูรการ
3. หัวหน้างานแผนกบุคคลและธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยปทุมธานี (มหาวิทยาลัยปทุมธานี)
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลางและภาคเหนือ อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สรรหา
2. Recruit
3. Sales
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา วิทยุ-โทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญามหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. ธุระการ
3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการทั่วไป
2. การตลาด
3. บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา บริหารธุรกิจ(การตลาด)
ประสงค์ทำงานที่ ในราชบุรี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม
2. ฝึกอบรม
3. สรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สาขา จิตวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR
2. HR
3. HR
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน เพชรบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานออฟฟิต
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา การเงินและการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ จ.นครราชสีมา อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. ธุรการ
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช
สาขา ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล และภาคตะวันออก อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. งานด้านสรรหา ฝึกอบรม ER
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ทรัพยากรบุคคล
2. จัดซื้อ
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ศรีปทุม
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3. HR
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ใน กทม. ติดกับรถไฟฟ้า mrt /bts อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้บริหาร
2. ผอ
3. กาามการบริหาร
  การศึกษาสูงสุด Ph.D.
สถาบัน nakornsawan u
สาขา stratigy development
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 58 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. งานคลังสินค้า
3. งานบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กาญจนบุรี/ราชบุรี อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานบุคคล | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานสรรหา , หาคนทำงาน ฝึกอบรม

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 27 มีนาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44296 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127727 คน