SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 441


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง ฝึกอบรม,สรรหา,บุคคลประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งบุคคล , ฝึกอบรม , สรรหา
1. ทรัพยากรบุคคล
2. จัดซื้อ
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ศรีปทุม
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโส
2. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
3. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ,อุบล,ขอนแก่น อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ด้านเงินเดือน
3. เจ้าหน้าที่บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการทั่วไป
2. ฝ่ายบุคคล
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินท์
สาขา การพัฒนาชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ออฟฟิต อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญามหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. ธุระการ
3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการทั่วไป
2. การตลาด
3. บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา บริหารธุรกิจ(การตลาด)
ประสงค์ทำงานที่ ในราชบุรี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน)
3. เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ เขตภาษีเจริญ เขตตลิ่งชัน อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบุคคล
2. งานฝึกอบรม
3. งานสรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน
สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานออฟฟิต
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา การเงินและการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ จ.นครราชสีมา อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บุคคล
2. ็HRM
3. HRD
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา จิตวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บุคคล
3. เลขา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม. วิทยาเขตชลบุรี
สาขา การจัดดารทรัพยากรบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ นวนคร. ปทุมธานี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานด้านวิชาการ
2. งานด้านอบรม
3. งานสายการบิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 64 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. HR Supervisor
2. Asst HR Manager
3. HR
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกริก
สาขา ประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบุคคล
2. ธุรการ
3. งานสรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ พัทยา เเหลมฉบัง ศรีราชา อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จนท.บุคคลอาวุโส
2. หัวหน้าแผนกสรรหา
3. หน.แผนกบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญษตรี
สถาบัน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา รัฐประศานสศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. บุุคคล
2. สรรหา
3. ฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎลำปาง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. HR Director
2. HR Manager
3. General Manager
  การศึกษาสูงสุด Bachelor Degree
สถาบัน 1984
สาขา General Management
ประสงค์ทำงานที่ Any location อายุ 53 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เงินเดือนค่าจ้าง
2. สรรหาว่าจ้าง
3. ธุรการบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก
สาขา การบริหารการจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี (อมตะนคร) อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานบุคคล | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานสรรหา , หาคนทำงาน ฝึกอบรม

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 มีนาคม 2561

ผู้ใช้งาน 44919 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127912 คน