ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 440


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง ฝึกอบรม,สรรหา,บุคคลประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งบุคคล , ฝึกอบรม , สรรหา
1. หัวหน้าส่วน
2. ผช.หัวหน้าส่วน
3. ผช.ผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี,ตลิ่งชัน,บางกอกน้อย,จรัญ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สรรหา
2. Recruit
3. Sales
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา วิทยุ-โทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HRD
2. HROD
3. CONSULTANT
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยืและองค์การ
ประสงค์ทำงานที่ บางนา, กทม, ใกล้ BTS อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ็Human Resources Manager or Deputy or Asst.
2. Training Manager or Deputy or Asst.
3. Purchase or Safety Manager or Deputy or Asst.
  การศึกษาสูงสุด Bachelor\'s Degree
สถาบัน Ramkhamheang University
สาขา Political Science
ประสงค์ทำงานที่ Any where อายุ 52 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานสรรหาว่าจ้าง
2. งานฝ่ายบุคคล
3. ธุรการประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. อบรม
3. สรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการนครนายก
สาขา เทคโนโลยีสำนักงาน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. หัวหน้างานฝึกอบรม/HRD
2. หัวหน้างานสรรหา
3. CSR / แรงงานสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
สาขา การเงิน
ประสงค์ทำงานที่ สำโรง บางนา ราษฏร์บูรณะ เจริญนคร สมุทรปราการ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานเอกสาร
2. ธุรการทั่วไป / คีย์ข้อมูล
3. พนักงานฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,กรุงเทพ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายจัดซื้อ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา การจัดการและการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ลพบุรี อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. การตลาด
2. ประชาสัมพันธ์
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยายราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา การประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ็HRD
2. HRM
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา HRD
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑ, อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโส
2. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
3. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ,อุบล,ขอนแก่น อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ด้านเงินเดือน
3. เจ้าหน้าที่บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Senior Admin.
2. Senior HR
3. HR&Admin
  การศึกษาสูงสุด Bachelor
สถาบัน Rambhaibarni Rajabhat University
สาขา General Management
ประสงค์ทำงานที่ Rayong Chonburi Chachengsao Khampeangpet อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผจก.บุคคล
2. ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
3. ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มสธ.
สาขา การเมืองการปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่สรรหา
3. ประสานงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ เดินทางสะดวก อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญามหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. ธุระการ
3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการทั่วไป
2. การตลาด
3. บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา บริหารธุรกิจ(การตลาด)
ประสงค์ทำงานที่ ในราชบุรี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานบุคคล | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานสรรหา , หาคนทำงาน ฝึกอบรม

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 24 เมษายน 2560

ผู้ใช้งาน 44351 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127741 คน