ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 440


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง ฝึกอบรม,สรรหา,บุคคลประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งบุคคล , ฝึกอบรม , สรรหา
1. หัวหน้าส่วน
2. ผช.หัวหน้าส่วน
3. ผช.ผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี,ตลิ่งชัน,บางกอกน้อย,จรัญ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HRD
2. HROD
3. CONSULTANT
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยืและองค์การ
ประสงค์ทำงานที่ บางนา, กทม, ใกล้ BTS อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ็Human Resources Manager or Deputy or Asst.
2. Training Manager or Deputy or Asst.
3. Purchase or Safety Manager or Deputy or Asst.
  การศึกษาสูงสุด Bachelor\'s Degree
สถาบัน Ramkhamheang University
สาขา Political Science
ประสงค์ทำงานที่ Any where อายุ 52 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบุคคล
2. การตลาด-การขาย
3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกริก
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางเขน และที่อื่นๆ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานสรรหาว่าจ้าง
2. งานฝ่ายบุคคล
3. ธุรการประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. หัวหน้างานฝึกอบรม/HRD
2. หัวหน้างานสรรหา
3. CSR / แรงงานสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
สาขา การเงิน
ประสงค์ทำงานที่ สำโรง บางนา ราษฏร์บูรณะ เจริญนคร สมุทรปราการ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานเอกสาร
2. ธุรการทั่วไป / คีย์ข้อมูล
3. พนักงานฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,กรุงเทพ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายจัดซื้อ
3. ฝ่ายการตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง อ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุรี อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายนโยบายและแผน
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3. พนักงานต้อนรับ/ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่น/นครราชสีมา อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ็HR Manager
2. HRM Manager
3. HR&Admin Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎธนบุรี
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บุคคล
2. ฝึกอบรม
3. จป.
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี, อยุธยา อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. บุคคล
2. ประสานงานฝึกอบรม
3. ประสานงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.เอเชียอาคเนย์
สาขา การบริหารงานบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานคีย์ข้อมูล
2. พนักงานขายตั๋ว
3. พนักงานไปรษณีย์
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ไปรษณีย์ จ. สุรินทร์ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. การขาย
3. บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา บริหารทรัพยากรย์มนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝึกอบรม
2. บุคคล
3. ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน เทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ได้หมด อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการฝ่ายบุคคล
2. พนักงานOffice
3. พนักงานฝ่ายต่างๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ปทุมธานี อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. หัวหน้าฝ่ายงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา คุรุศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ศรีราชา บางแสน อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้ชำนาญการด้านทรัพยากรมนุษย์
3. ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา บริหารงานบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บุคคล
2. ธุรการสัญญา
3. ไกด์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บุุคคล
2. บุุคคล
3. บุุคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ
สาขา สังคมศาสต์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 22 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานบุคคล | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานสรรหา , หาคนทำงาน ฝึกอบรม

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 24 มิถุนายน 2560

ผู้ใช้งาน 44467 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127766 คน