ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 132


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง พัฒนาองค์กร,ISO,สำนักงานประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งสำนักงาน , พัฒนาองค์กร , ISO
1. จัดซื้อ
2. พัฒนาธุรกิจ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บันทึกข้อมูล
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ นครศรีธรรมราช อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
3. เจ้าหน้าที่ It support
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บางใหญ่ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการประสานงาน
2. ฝ่ายทรัพยากรบุลคล
3. ฝ่ายจัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ประสงค์ทำงานที่ เขตดินแดง อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่งานธุรการ เอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานลูกค้า
3. เจ้าหน้าที่ไอที
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บันทึกข้อมูล
2. ธุรการ
3. บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน แม่โจ้
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที ออฟฟิส
2. ธุรการ
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาลัย เกษมบัญฑิต
สาขา ธุรกิจการบิน
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. HRD
2. Training
3. HR Supervisor
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานพัฒนาองค์กร
2. planning
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
3. งานด้านเอกสารทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ในเมืองศรีสะเกษ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QA, QC
2. QMR
3. ISO
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา การจัดการผลิตพืช
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการทั่วไป
2. แคชเชียร์
3. จัดเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. งานด้านการศึกษา
3. งานประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา สังคมศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. ควบคุมคุณภาพ
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอาจารย์สังคม
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ เอกสาร ประสานงาน
3. ที่ว่าการอำเภอ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา ประวัติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่เอกสาร
2. อัญมณีและเครื่องประดับ
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
สาขา อัญมณีและเครื่องประดับ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ตรวจสภาพอากาศ(สถานีอุตุนิยม)
2. ครู
3. งานสหกรณ์การเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา ฟิสิกศ์
ประสงค์ทำงานที่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานสนามบิน
2. พนักงานสำนักงาน
3. พนักงานต้อนรับ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานเลขานุการ
2. งานสำนักงาน
3. งานประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
สาขา บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บริหารจัดการ
2. งานทางด้าน IT
3. ฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กำลังศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานสำนักงาน | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานISO , หาคนทำงาน พัฒนาองค์กร

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 24 เมษายน 2560

ผู้ใช้งาน 44351 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127741 คน