ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 150


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า,ช่างคอมพิวเตอร์,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ , ช่างไฟฟ้า , ช่างคอมพิวเตอร์
1. ช่างประจำ
2. ทั่วไป
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานช่างไฟฟ้า
2. พนักงานช่างซ่อมบำรุง
3. พนักงานช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้านอกเวลาหลัก
2. ออกแบบ wiring สายตู้controlตามแบบ ระบบ plc
3. ระบบไฟฟ้าเครื่องจักรทั่วไป ระบบควบคุมทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน เทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. ตรวจสอบคุณภาพ
3. ซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน ช่างกลอุดรธานี
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Technical Manager
2. Quality Control Manager
3. Head of Department
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. ผู้ช่วยช่างเทคนิค
3. พนักงานควบคุมคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลง
ประสงค์ทำงานที่ ในเขตจังหวัดชัยภูมิ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
2. ช่างไฟฟ้าและเครืีิ่องมือวัดอุตสาหกรรม
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ลงแท่นเจาะนำ้มัน อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานขับรถ
2. พนักงานบริการ
3. เซลล์ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปวส.2
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ นครศรีธรรมราช อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่าง
2. Qc Qa
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทค
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 22 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างไฟฟ้า
3. QC QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย ม บูรพา
สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี - ระยอง อายุ 81 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างเทคนิค
3. ผู้ช่วยวิศวะกร
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างเทคนิค
3. ช่างเทคนิคปิโตรเลียม
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. ช่าง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ จ.สุราษฎร์ธานี/จ.พังงา/จ.กระบี่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. โฟร์แมน
2. ช่าง
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคแพร่
สาขา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานเบื้องหลัง
2. ผู้ช่วยช่างภาพ
3. จัดหาโลเคชั่น
  การศึกษาสูงสุด ปวช.3
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพพานทอง
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้าเรือน้ำมัน
2. ช่างเทคนิค
3. พนักงานสโตร์,พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างไฟฟ้า
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานเรือน้ำมัน หรือ บริษัทในเครือ
2. แท่นขุดเจาะน้ำมัน
3. ควบคุม หรือ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานเรือน้ำมัน หรือ บริษัทในเครือ
2. ควบคุม
3. ผู้ช่วยกุ๊ก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


  การศึกษาสูงสุด อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยนครพนม
สาขา เทดโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานช่างคอมพิวเตอร์ , หาคนทำงาน ช่างไฟฟ้า

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 25 เมษายน 2560

ผู้ใช้งาน 44351 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127741 คน