SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 171


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง ปศุสัตว์,เหมืองแร่,เกษตรประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งเกษตร , ปศุสัตว์ , เหมืองแร่
1. นักวิชาการประมง
2. เจ้าหน้าที่ประมง
3. นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่เกษตร
2. นักวิชาการเกษตร
3. พนังงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา พืชไร่
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กหกห
2. กด
3. กด
  การศึกษาสูงสุด หกด
สถาบัน หกด
สาขา ฟหก
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 80 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3. พนักงานราชการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิจัย,ผู้ช่วยนักวิจัย
2. นักวิชาการเกษตร
3. ฝ่ายการผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา วิทยาศาสตร์การเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. ส่งเสริมการเกษตร
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
สาขา พืชาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. นักวิจัยการเกษตร
3. นักส่งเสริมการเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
สาขา พืชศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการประมง
2. ครูอาชีวะด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิทยาศาสตร์
2. planner
3. Audit
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยสัตวแพทย์
2. สัตวบาล
  การศึกษาสูงสุด วทบ.
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ชลบุรี อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สัตวบาล
2. นักวิชาการสัตวบาล
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ ภาค เหนือ ภาค กลาง ภาคอีสาน อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่คลังชีวมวล

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา สัตวศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฟาร์ม
2. สัตวบาลฟาร์ม
3. สัตวบาลส่งเสริม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2. CSR
3. เจ้าน้าที่ส่งเสริมการตลาดหรือขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ขับรถผู้บริหาร
2. ขับรถส่วนกลาง
3. ขับรถทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ก ศ น อ.บ้านดุง
สาขา สามัญ
ประสงค์ทำงานที่ ปราจีน,ระยอง,ชลบุรี,โคราช,อุดรธานี อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สัตวบาล
2. ผู้ช่วยสัตวแพทย์
3. เจ้าหน้าที่อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายผลิต
2. ตามที่กำหนด
3. ช่าง
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปสว)
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าภูมิทัศน์
2. หัวหน้างานสวน
3. โฟร์แมนเกษตรด้านภูมิทัศน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเคโนโลยีราชมงคล
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯปริมนฑล อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสนามบินหาดใหญ่
3. งานบันเทิง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขา พัฒนาการเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สัตวบาลไก่เนื้อ
2. ควบคุมคุณภาพ การผลิต
3. งานสนับสนุน บริการ ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานเกษตร | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานเหมืองแร่ , หาคนทำงาน ปศุสัตว์

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44893 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127903 คน