สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


พื้นที่โฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน      

1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานช่างกล ช่างโลหะ/งานช่างเครื่อง ช่างยนต์
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคใต้
จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90110
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 5 ธันวาคม 2529 (อายุ 28 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 180 cm. น้ำหนัก 76 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร เกณฑ์ทหารแล้ว
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. นายช่างกลเรือน้ำมัน
2. ผู้ช่วยนายช่างกลเรือน้ำมัน
  3. ช่างน้ำมัน
เงินเดือน
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สงขลา
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปวช
ชื่อสถานศึกษา ว.ก.สมเด็จเจ้าพะโคะ
วุฒิการศึกษา ป.ว.ช
สาขาวิชา ช่างยนต์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2548
เกรดเฉลี่ย 2.61
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2548 จนถึง ธันวาคม 2552
ชื่อบริษัท บริษัท บิ๊กซี จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
454ถ.พระราม3บางโคล่บางคอแหลม กรุงเทพฯ
เงินเดือน
11,000
ตำแหน่ง
นายช่างกล3
ความรับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าระบบแอร์ในเรือและจัดทำเอกสารรายงานซ่อมทำประจำเดือนทุกเดือน
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2548 จนถึง กันยายน 2552
สถาบันอบรม ศูนย์ฝึกพานิชย์นาวี
หลักสูตรการอบรม
8 วิชานายช่างกลเรือน้ำมัน
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 50-60 คำ/นาที   อังกฤษ 40-60 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. เล่นกีฬา
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 05/03/2010


คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน (Curriculum Vitae) :

1. ท่านสามารถหาพนักงานนายช่างกลเรือน้ำมันออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประวัติผู้สมัครงานนายช่างกลเรือน้ำมัน (Curriculum Vitae) ซึ่งประวัติผู้หางานผู้ช่วยนายช่างกลเรือน้ำมัน อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้องการ และ ท่านอาจค้นหาเรซูเม่ (Resume) ช่างน้ำมัน ออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัตได้โดยตรงใบสมัครงานตำแหน่งนายช่างกลเรือน้ำมัน, ใบสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างกลเรือน้ำมัน, ใบสมัครงานตำแหน่งช่างน้ำมัน ,หาคนทำงานนายช่างกลเรือน้ำมัน, หาคนทำงานผู้ช่วยนายช่างกลเรือน้ำมัน, หาคนทำงานช่างน้ำมัน : สมัครงาน นายช่างกลเรือน้ำมัน, ตำแหน่งงาน นายช่างกลเรือน้ำมัน, หางาน นายช่างกลเรือน้ำมัน, งาน นายช่างกลเรือน้ำมัน, สมัครงาน ผู้ช่วยนายช่างกลเรือน้ำมัน, ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยนายช่างกลเรือน้ำมัน, หางาน ผู้ช่วยนายช่างกลเรือน้ำมัน, งาน ผู้ช่วยนายช่างกลเรือน้ำมัน , สมัครงาน ช่างน้ำมัน, ตำแหน่งงาน ช่างน้ำมัน, หางาน ช่างน้ำมัน, งาน ช่างน้ำมัน | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM