ข้อมูลประวัติผู้สมัครงาน (Resume)


  
   คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง งานในจ.พิษณุโลก ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง งานในจ.พิษณุโลก ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน.


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานส่งเอกสาร ส่งผลิตภัณฑ์/งานขับรถ/งานแม่บ้าน
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคเหนือ
จังหวัด พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 23 ตุลาคม 2523 (อายุ 36 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 174 cm. น้ำหนัก 73 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่าน
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. งานในจ.พิษณุโลก
2. อื่นๆ
  3. อื่นๆ
เงินเดือน 6000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน พิษณุโลก
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ม.6
ชื่อสถานศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา -
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2544
เกรดเฉลี่ย 2.25
5.2  
ระดับการศึกษา ,.3
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2550 จนถึง เมษายน 2551
ชื่อบริษัท อินเด็กซื ลิฟวิ่ง มอลล์ สาขา พิษณุโลก
ที่อยู่-ติดต่อ
ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เงินเดือน
64000 +
ตำแหน่ง
ช่างประกอบติดตั้ง
ความรับผิดชอบ ช่างประกอบเฟอร์นิเจอร์ ในและนอกสถานที่ และที่บ้านลูกค้าในเขตภาคเหนือตอนล่าง
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2551 จนถึง กรกฎาคม 2551
ชื่อบริษัท ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ สาชาพิษณุโลก
ที่อยู่-ติดต่อ
ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เงินเดือน
6200
ตำแหน่ง
พนักงานสต๊อก
ความรับผิดชอบ จัดเรียงสินค้า/เบิกจ่ายสินค้า
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2549 จนถึง กุมภาพันธ์ 2551
ชื่อบริษัท ห้างโลตัส สาขา พิษณุโลก
ที่อยู่-ติดต่อ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เงินเดือน
4500+
ตำแหน่ง
พนักงานขาย
ความรับผิดชอบ ขายเนื้อสัตว์
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2551 จนถึง มีนาคม 2551
สถาบันอบรม อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ สาขาใหญ่(บางบอน)
หลักสูตรการอบรม
ช่างประกอบติดตั้ง 200 ชั่วโมง
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน ดี
ภาษา - พูด - อ่าน - เขียน -
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย - คำ/นาที   อังกฤษ - คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ประกาศนียบัตร ช่างประกอบ 200 ชั่วโมง
(จาก อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ สาขาใหญ่ บางบอน)
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 28/07/2008
หาคนทำงาน ตำแหน่ง งานในจ.พิษณุโลก, หาพนักงาน อื่นๆ, สมัครงานตำแหน่งอื่นๆ | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us