สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


พื้นที่โฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน      

1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเกษตร ประมง/งานปศุสัตว์/งานเหมืองแร่
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคกลาง
จังหวัด สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ 72160
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 30 เมษายน 2527 (อายุ 30 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 170 cm. น้ำหนัก 60 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่านการคัดเลือก
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. นักวิชาการ
2. พนักงาน
  3. ลูกจ้าง
เงินเดือน 8,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคกลาง
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา พืชศาสตร์ (พืชสวน)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2549
เกรดเฉลี่ย 3.01
5.2  
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
วุฒิการศึกษา ปวส.พืชศาสตร์
สาขาวิชา พืชสวน
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2547
เกรดเฉลี่ย 2.80
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2549 จนถึง เมษายน 2549
สถาบันอบรม ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุพรรณบุรี
หลักสูตรการอบรม
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการอนุบาลพืช
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2547 จนถึง กรกฎาคม 2547
สถาบันอบรม ศุนย์บริหารศัตรูพืชสุพรรณบุรี
หลักสูตรการอบรม
การใช้ศรัตรูธรรมชาติกำจัดศรัตรูพืช
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2547 จนถึง กันยายน 2547
สถาบันอบรม ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุพรรณบุรี
หลักสูตรการอบรม
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการอนุบาลพืช
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 30 คำ/นาที   อังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. กีฬา
  2. ดนตรี
  3. คอมพิวเตอร์
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ การอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อบรมการประกอบคอมพิวเตอร์
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 02/12/2007


คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน (Curriculum Vitae) :

1. ท่านสามารถหาพนักงานนักวิชาการออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประวัติผู้สมัครงานนักวิชาการ (Curriculum Vitae) ซึ่งประวัติผู้หางานพนักงาน อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้องการ และ ท่านอาจค้นหาเรซูเม่ (Resume) ลูกจ้าง ออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัตได้โดยตรงใบสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการ, ใบสมัครงานตำแหน่งพนักงาน, ใบสมัครงานตำแหน่งลูกจ้าง ,หาคนทำงานนักวิชาการ, หาคนทำงานพนักงาน, หาคนทำงานลูกจ้าง : สมัครงาน นักวิชาการ, ตำแหน่งงาน นักวิชาการ, หางาน นักวิชาการ, งาน นักวิชาการ, สมัครงาน พนักงาน, ตำแหน่งงาน พนักงาน, หางาน พนักงาน, งาน พนักงาน , สมัครงาน ลูกจ้าง, ตำแหน่งงาน ลูกจ้าง, หางาน ลูกจ้าง, งาน ลูกจ้าง | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM