สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


พื้นที่โฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน      

1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานแพทย์/งานพยาบาล/งานเภสัชกร/งานสาธารณสุข
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 28 เมษายน 2523 (อายุ 34 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 160 cm. น้ำหนัก 68 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร -
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. พยาบาลวิชาชีพ (Part time)
2. พยาบาล part time
  3. พยาบาลประจำโรงงาน,บริษัท
เงินเดือน -
สถานที่ที่ต้องการทำงาน -
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การพยาบาล
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2545
เกรดเฉลี่ย 2.48
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2550 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ
ที่อยู่-ติดต่อ
184 ถ.พระราม 4 คลองเตย กทม.
เงินเดือน
9,290
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
ความรับผิดชอบ เป็นพยาบาลประจำการหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและสังเกตุอาการ ให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องนอนสังเกตอาการและให้การบริการตรวจโรคทั่วไปในนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2547 จนถึง เมษายน 2550
ชื่อบริษัท โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ที่อยู่-ติดต่อ
โรงพยาบาลกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
เงินเดือน
10,300
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
ความรับผิดชอบ เป็นพยาบาลประจำการประจำหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ให้การดูแลผู้ป่วยชายอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทางด้านอายุรกรรม
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2545 จนถึง มีนาคม 2547
ชื่อบริษัท โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
ที่อยู่-ติดต่อ
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
เงินเดือน
9,000
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
ความรับผิดชอบ ให้การดูแลผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 7 วัน ถึง 14 ปี
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา - พูด - อ่าน - เขียน -
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 32 คำ/นาที   อังกฤษ 28 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. microsoft office
  2. -
  3. -
  4. -
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ เป็นคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโร
พยาบาลกำแพงเพชรและเป็นพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 13/10/2007


คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน (Curriculum Vitae) :

1. ท่านสามารถหาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ (Part time)ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประวัติผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ (Part time) (Curriculum Vitae) ซึ่งประวัติผู้หางานพยาบาล part time อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้องการ และ ท่านอาจค้นหาเรซูเม่ (Resume) พยาบาลประจำโรงงาน,บริษัท ออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัตได้โดยตรงใบสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (Part time), ใบสมัครงานตำแหน่งพยาบาล part time, ใบสมัครงานตำแหน่งพยาบาลประจำโรงงาน,บริษัท ,หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ (Part time), หาคนทำงานพยาบาล part time, หาคนทำงานพยาบาลประจำโรงงาน,บริษัท : สมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ (Part time), ตำแหน่งงาน พยาบาลวิชาชีพ (Part time), หางาน พยาบาลวิชาชีพ (Part time), งาน พยาบาลวิชาชีพ (Part time), สมัครงาน พยาบาล part time, ตำแหน่งงาน พยาบาล part time, หางาน พยาบาล part time, งาน พยาบาล part time , สมัครงาน พยาบาลประจำโรงงาน,บริษัท, ตำแหน่งงาน พยาบาลประจำโรงงาน,บริษัท, หางาน พยาบาลประจำโรงงาน,บริษัท, งาน พยาบาลประจำโรงงาน,บริษัท | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM