ข้อมูลประวัติผู้สมัครงาน (Resume)


  
   คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง คอลเซ็นเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งcollection ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง คอลเซ็นเตอร์ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน.


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเลขา/งานประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า/งานธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10140
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 19 มกราคม 2523 (อายุ 36 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 85 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหา
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. คอลเซ็นเตอร์
2. collection
  3.
เงินเดือน 10000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2545
เกรดเฉลี่ย 2.43
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2550 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคชั่น
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 19 อนุเสารีย์ กทม.
เงินเดือน
9000
ตำแหน่ง
คอลเซ็นเตอร์
ความรับผิดชอบ ให้บริการผู้ใช้โทรศัพท์เครือข่าย HUTCH ในเรื่องทั่วไปเช่น ตรวจสอบยอดค่าบริการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรือบริการเสริมอื่น ๆ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2549 จนถึง กุมภาพันธ์ 2550
ชื่อบริษัท Loxdata Co.,Ltd
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารศิริภิญโญ พญาไท กทม.
เงินเดือน
8000
ตำแหน่ง
คอลเซ็นเตอร์ โปรเจ็ค สลากออนไลน์
ความรับผิดชอบ ให้บริการลูกคาที่เป็นผ้แทนจำหน่ายสลากออนไลน์ ในเรื่องวิธีการใช้เครื่องจำหน่ายลาก หรือระบบอนไลน์
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2549 จนถึง ตุลาคม 2549
ชื่อบริษัท ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารสาทร ธานี ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
เงินเดือน
10000
ตำแหน่ง
Direct Sale
ความรับผิดชอบ เสนอสินค้าของธนาคาร เช่น บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนคคล ผ่านทางโทรศัพท์
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ของบริษัท ฮัทชิสันเทเลคอมมิวนิเคชั่น เดือน มิถุนายน 2550
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 14/01/2010
หาคนทำงาน ตำแหน่ง คอลเซ็นเตอร์, หาพนักงาน collection, สมัครงานตำแหน่ง | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us