สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


พื้นที่โฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน      

1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานส่งเอกสาร ส่งผลิตภัณฑ์/งานขับรถ/งานแม่บ้าน
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 24 มิถุนายน 2512 (อายุ 45 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 178 cm. น้ำหนัก 85 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่าน
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ขับรถผู้บริหาร
2. ขับรถโรงแรม
  3. LIMOUSINE
เงินเดือน 10000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯและปริมณฑล
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปวช.
ชื่อสถานศึกษา รร.ร้อยพลพยาบาล กองวิทยาการ พ.อ.
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา ผู้ช่วยพยาบาล
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2534
เกรดเฉลี่ย 2.75
5.2  
ระดับการศึกษา มัธยมต้น
ชื่อสถานศึกษา รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน นครปฐม
วุฒิการศึกษา ม.ต้น
สาขาวิชา สามัญ
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2527
เกรดเฉลี่ย 2.75
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2549 จนถึง กรกฎาคม 2549
ชื่อบริษัท Success Travel Service
ที่อยู่-ติดต่อ
พหลโยธิน 26 กรุงเทพฯ
เงินเดือน
9500.
ตำแหน่ง
DRIVER LIMOUSINE
ความรับผิดชอบ take-care customer VIP person
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2548 จนถึง กุมภาพันธ์ 2549
ชื่อบริษัท VIG.carrent
ที่อยู่-ติดต่อ
ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ กทม.
เงินเดือน
9500
ตำแหน่ง
พนง.รับ-ส่งรถเช่า
ความรับผิดชอบ รับ-ส่ง รถเช่าทั้งชาวไทย และต่างชาติ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2546 จนถึง ตุลาคม 2548
ชื่อบริษัท ธนบุรีสัมพันธ์
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคาร อาร์ เอส ทางเวอร์ รัชดา กทม.
เงินเดือน
9500
ตำแหน่ง
DRIVER VIP.LIMOUSINE
ความรับผิดชอบ Take-care customer bettween Airport and Hotel and take tourise go to order customer employer.
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2549 จนถึง กันยายน 2549
สถาบันอบรม กองพันทหารราบ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก
หลักสูตรการอบรม
LIMOUSINE DRIVER SERVICE PRO.
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 30 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ซ่อม บำรุงรถยนต์
  2. ซ่อม บำรุง ประปา ไฟฟ้า
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 15/01/2010


คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน (Curriculum Vitae) :

1. ท่านสามารถหาพนักงานขับรถผู้บริหารออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประวัติผู้สมัครงานขับรถผู้บริหาร (Curriculum Vitae) ซึ่งประวัติผู้หางานขับรถโรงแรม อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้องการ และ ท่านอาจค้นหาเรซูเม่ (Resume) LIMOUSINE ออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัตได้โดยตรงใบสมัครงานตำแหน่งขับรถผู้บริหาร, ใบสมัครงานตำแหน่งขับรถโรงแรม, ใบสมัครงานตำแหน่งLIMOUSINE ,หาคนทำงานขับรถผู้บริหาร, หาคนทำงานขับรถโรงแรม, หาคนทำงานLIMOUSINE : สมัครงาน ขับรถผู้บริหาร, ตำแหน่งงาน ขับรถผู้บริหาร, หางาน ขับรถผู้บริหาร, งาน ขับรถผู้บริหาร, สมัครงาน ขับรถโรงแรม, ตำแหน่งงาน ขับรถโรงแรม, หางาน ขับรถโรงแรม, งาน ขับรถโรงแรม , สมัครงาน LIMOUSINE, ตำแหน่งงาน LIMOUSINE, หางาน LIMOUSINE, งาน LIMOUSINE | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM