สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน


เก็บหน้านี้ไว้ คลิกที่นี่


หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย
แบบทดสอบ กฎหมายอาญา ชุดที่ 2


1. องค์ประกอบในทางปฏิเสธ หมายความว่า ถ้าการกระทำที่ปรากฏเข้าองค์ประกอบดังกล่าว ก็จะไม่เป็นความผิด
ถูก
ผิด

2. ฆ่าผู้อื่น 288 มีองค์ประกอบภายนอกคือ 1. ฆ่า 2. ผู้อื่น สำหรับองค์ประกอบภายในไม่จำเป็นต้องมีก็ได้
ถูก
ผิด

3. ตามมาตรา 309 วรรคท้าย ที่ว่า “ถ้าการกระทำโดยอ้างอำนาจ อั่งยี่ หรือซ่องโจร ไม่ว่า อั่งยี่ หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ ....” เป็นองค์ประกอบในทางรับหรือปฏิเสธ
ถูก
ผิด

4. นาย ก. ฆ่า นาย ข. โดยเข้าในใจว่าเป็นสัตว์ เท่ากับไม่รู้ข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบ ของความผิดคือว่าไม่มีเจตนาฆ่าคน (แต่หากไม่ใช้ความระมัดระวังก็อาจเป็นประมาทได้)
ถูก
ผิด

5. “ผู้อื่น” ตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้นหมายถึง ผู้ที่มีสภาพบุคคล หรือไม่มีก็ได้ในขณะถูกฆ่า
ถูก
ผิด

6. นาย ก. ขอร้องให้นาย ข. ช่วยเหนี่ยวไกปืนให้ จนเป็นเหตุให้นาย ข. ถึงแก่ความตาย ถือเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
ถูก
ผิด

7. การฆ่า หมายถึง การทำให้ตาย โดยไม่จำกัดวิธีแต่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล
ถูก
ผิด

8. การที่ผู้กระทำต้องรู้สำนึกในการกระทำคือ รู้ตัวและ รู้ข้อเท็จจริง ถือว่าเป็นการกระทำโดยมีเจตนา
ถูก
ผิด

9. เงื่อนไขการลงโทษทางภาวะวิสัย ไม่ขึ้นกับเจตนา แต่จะลงโทษตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจริง และเพิ่มโทษได้เพราะอาศัยหลักผลธรรมดาตามาตรา 63
ถูก
ผิด

10. นาย ก. บังคับให้ นาย ข. ผูกคอตายเอง คือเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
ถูก
ผิด

11. การคลอด หมายถึง การทำให้ทากรในครรภ์ เป็นอิสระ หลุดพ้นออกจากครรภ์มารดา ทั้งหมด แม้ยังไม่ทันตัดสายรกก็ตาม
ถูก
ผิด

12. การเอายาพิษให้หญิงทาน เพื่อหวังฆ่าทารกในครรภ์ เมื่อทารกคลอดออกมาแล้วมีชีวิตอยู่ 1 ชั่วโมงก็ตายเพราะยาพิษ ถือว่าเป็นการฆ่าผู้อื่นตามมาตรา 288
ถูก
ผิด

13. การฆ่าตัวเองตายก็ย่อมมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นด้วย
ถูก
ผิด

14. องค์ประกอบภายในได้แก่เจตนา
ถูก
ผิด

15. กฎหมายอาญามีพื้นฐานอยู่ที่การคุ้มครองชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน เป็นสำคัญ
ถูก
ผิด

16. ความรับผิดทางอาญาเริ่มต้นที่การกระทำ หากไม่มีการกระทำแม้จะมีผลก็ไม่มีความรับผิด
ถูก
ผิด

17. นาย ก. เห็นนาย ข. ซึ่งเป็นพิการกำลังดื่มยาพิษ ฆ่าตัวตาย จึงเข้าไปช่วยกรอก ไม่เป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
ถูก
ผิด

18. กฎหมายอาญาตีความโดยเทียบเคียงได้
ถูก
ผิด

19. เหตุฉกรรจ์ สัมพันธ์กับมาตราใด
ม.290
ม.289

20. เหตุฉกรรจ์ เป็นเหตุเพิ่มโทษ ของความผิดตามาตรา 288
ถูก
ผิด


  
กฎหมายอาญา ชุดที่ 2 | แบบทดสอบ ออนไลน์ By SIAMHRM.COM :- ทดสอบ IQ ,ทดสอบEQ, ทดสอบบุคคลิกภาพ , ทำนายความรัก ,ทายใจ