สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


พื้นที่โฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
jobduzy.com
freejobthai.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
สายด่วนแรงงาน 1546
สายด่วนแรงงาน 1546

SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
admin (at) siamhrm.com


สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน


เก็บหน้านี้ไว้ คลิกที่นี่


หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย
แบบทดสอบ กฎหมายอาญา ชุดที่ 2


1. นาย ก. ฆ่า นาย ข. โดยเข้าในใจว่าเป็นสัตว์ เท่ากับไม่รู้ข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบ ของความผิดคือว่าไม่มีเจตนาฆ่าคน (แต่หากไม่ใช้ความระมัดระวังก็อาจเป็นประมาทได้)
ถูก
ผิด

2. “ผู้อื่น” ตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้นหมายถึง ผู้ที่มีสภาพบุคคล หรือไม่มีก็ได้ในขณะถูกฆ่า
ถูก
ผิด

3. องค์ประกอบในทางปฏิเสธ หมายความว่า ถ้าการกระทำที่ปรากฏเข้าองค์ประกอบดังกล่าว ก็จะไม่เป็นความผิด
ถูก
ผิด

4. การฆ่าตัวเองตายก็ย่อมมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นด้วย
ถูก
ผิด

5. นาย ก. หวังดีเห็นนาย ข. กำลังแขวนคอตาย จึงจับปลายเชื่อให้ นาย ข . ถึงแก่ความตาย ไม่ถือเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
ถูก
ผิด

6. เหตุฉกรรจ์ สัมพันธ์กับมาตราใด
ม.290
ม.289

7. ตามมาตรา 271 บัญญัติว่า “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อ หลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งนั้น อันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นตามความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษ ......” เป็นองค์ประกอบในทางรับ
ถูก
ผิด

8. การฆ่า หมายถึง การทำให้ตาย โดยไม่จำกัดวิธีแต่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล
ถูก
ผิด

9. การคลอด หมายถึง การทำให้ทากรในครรภ์ เป็นอิสระ หลุดพ้นออกจากครรภ์มารดา ทั้งหมด แม้ยังไม่ทันตัดสายรกก็ตาม
ถูก
ผิด

10. นาย ก. ทดลองยิงปืน ใส่จุดสำคัญ เพื่อทดสอบเหล็กไหล ที่บูชามาราคา 5 ล้านบาท ถือว่าไม่มีเจตนาฆ่า
ถูก
ผิด

11. ฆ่าผู้อื่น 288 มีองค์ประกอบภายนอกคือ 1. ฆ่า 2. ผู้อื่น สำหรับองค์ประกอบภายในไม่จำเป็นต้องมีก็ได้
ถูก
ผิด

12. กฎหมายอาญามีพื้นฐานอยู่ที่การคุ้มครองชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน เป็นสำคัญ
ถูก
ผิด

13. การเอายาพิษให้หญิงทาน เพื่อหวังฆ่าทารกในครรภ์ เมื่อทารกคลอดออกมาแล้วมีชีวิตอยู่ 1 ชั่วโมงก็ตายเพราะยาพิษ ถือว่าเป็นการฆ่าผู้อื่นตามมาตรา 288
ถูก
ผิด

14. นาย ก. บังคับให้ นาย ข. ผูกคอตายเอง คือเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
ถูก
ผิด

15. หากทารกยังไม่ได้คลอด หรือ คลอดแล้วแต่ไม่ได้อยู่รอด ย่อมไม่มีผู้อื่นให้ฆ่าตามมาตรา 288
ถูก
ผิด

16. นาย ก. ขอร้องให้นาย ข. ช่วยเหนี่ยวไกปืนให้ จนเป็นเหตุให้นาย ข. ถึงแก่ความตาย ถือเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
ถูก
ผิด

17. มาตรา 288 สัมพันธ์กับอะไร
ฆ่าผู้อื่น
ทำร้ายผู้อื่น

18. เงื่อนไขการลงโทษทางภาวะวิสัย ไม่ขึ้นกับเจตนา แต่จะลงโทษตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจริง และเพิ่มโทษได้เพราะอาศัยหลักผลธรรมดาตามาตรา 63
ถูก
ผิด

19. นาย ก. ยิงปืนในนาย ข. โดยเชื่อว่า นาย ข. มีคาถา อาคม ยิงฟันไม่เข้า ถือว่าไม่มีเจตนาฆ่า
ถูก
ผิด

20. องค์ประกอบภายในได้แก่เจตนา
ถูก
ผิด


  
กฎหมายอาญา ชุดที่ 2 | แบบทดสอบ ออนไลน์ By SIAMHRM.COM :- ทดสอบ IQ ,ทดสอบEQ, ทดสอบบุคคลิกภาพ , ทำนายความรัก ,ทายใจ