สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:




คุณลืม Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ



พื้นที่โฆษณา




ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.




Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน





 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


HR Group สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ





เปิดรับสมัครงานอบจ.เชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานจ้าง 12 อัตรา

เปิดรับสมัครงานอบจ.เชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานจ้าง 12 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครงานอบจ.เชียงใหม่, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครงานอบจ.เชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานจ้าง 12 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (5 อัตรา)
- วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.,ก.ค.หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการอบรมด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 ชั่งโมง หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (3 อัตรา)
- วุฒิปวท.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหาร การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหาร การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่น ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (3 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1 อัตรา)
- วุฒิปวท.และปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5389 1500-6 ตั้งแต่วันที่ 16-27 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครงาน : อบจ.เชียงใหม่





ลงวันที่ 13/03/2009 13:17:10
จำนวนผู้ชม 7255
ครั้ง




ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน