สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


HR Group สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ประกาศรับสมัครงาน สถาบันการบินพลเรือน รับเจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่าย 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน สถาบันการบินพลเรือน รับเจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่าย 1 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครงาน สถาบันการบินพลเรือน, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครงาน สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา ( อัตราเงินเดือน 10,230 บาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 -เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 -มีประสบการณ์ด้านดูแล หรือการออกแบบระบบเครือข่ายมาแล้ว 2-5 ปี และกรณีมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
 
 เอกสารประกอบการรับสมัคร
 -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 -สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหลักฐานการ
  ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 -สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญา
  หรือหนังสือรับรอง)
 -หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)
 
 ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ สถาบันการบินพลเรือน เลขที่ 1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ โทรศัพท์ 0-2272-5741-4 ต่อ 231 และ 0-2272-5287 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2552 ภายในวันและเวลาราชการ
 
http://www.catc.or.th/

ประกาศรับสมัครงาน : สถาบันการบินพลเรือน
ลงวันที่ 12/03/2009 13:02:15
จำนวนผู้ชม 1132
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน