สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


HR Group สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ผู้ถูกเลิกจ้างมาขึ้นทะเบียนว่างงาน เดือนตุลาคม ๒๕๕๑–กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กว่า ๒๕๐,๐๐๐ คน

ผู้ถูกเลิกจ้างมาขึ้นทะเบียนว่างงาน เดือนตุลาคม ๒๕๕๑–กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กว่า ๒๕๐,๐๐๐ คน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM : ขึ้นทะเบียนว่างงาน, การขึ้นทะเบียนว่างงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ ขึ้นทะเบียนว่างงาน, การขึ้นทะเบียนว่างงาน

ผู้ถูกเลิกจ้างมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน กับกรมการจัดหางาน เดือนตุลาคม ๒๕๕๑– กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  กว่า ๒๕๐,๐๐๐ คน  คาดว่าทุกเดือนจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 


              นายพิชัย  เอกพิทักษ์ดำรง  อธิบดีกรมการจัดหางาน  

ที่มา : mol.go.th

เปิดเผยว่า  จากวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบในปัจจุบัน นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องลดกำลังการผลิต หรือปิดกิจการลง เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงินและการสั่งซื้อสินค้า ส่งผลให้คนงานต้องถูกเลิกจ้างและมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานกับกรมการจัดหางาน พบว่าในปี ๒๕๕๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๑  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) ระยะเวลา ๕ เดือน มีผู้ถูกเลิกจ้างมาขึ้นทะเบียนว่างงาน จำนวน ๒๕๓,๘๔๓ คน เมื่อเปรียบเทียบทั้งปี ๒๕๕๑ มีผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จำนวน  ๓๘๗,๖๒๙ คน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาจำนวนมาก และคาดว่าในเดือนต่อๆ ไปตลอดปี ๒๕๕๒ จะมีผู้ถูกเลิกจ้างมาใช้บริการขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในจำนวนผู้ที่มาขึ้นทะเบียนว่างงาน  กรมการจัดหางานได้บรรจุงานไปแล้ว จำนวน ๖๕,๕๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๓ ของจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน
                   กรมการจัดหางานขอแจ้งให้คนงานที่ถูกเลิกจ้างให้มายื่นขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานกับกรมการจัดหางาน  ซึ่งในส่วนกลางติดต่อ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ ต่างจังหวัด  สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด โทรสายด่วน ๑๖๙๔ลงวันที่ 10/03/2009 12:18:56
จำนวนผู้ชม 2305
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน