สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


HR Group สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สำนักงานอัยการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัคร นิติกร

สำนักงานอัยการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัคร นิติกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM : รับสมัคร นิติกร , สำนักงานอัยการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคร นิติกร , สำนักงานอัยการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท ต่อเดือน
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต
- ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ 2552 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552
สมัครได้ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2552 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่ โทร.0 3533 5200
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาแสดงผลการศึกษา ตามตำแหน่งที่สมัครดังนี้
* วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนีบัตรเนติบัณฑิต โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลำเนาทะเบียนบ้านจำนวนละ 2 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้อื่นลงวันที่ 04/01/2009 17:51:55
จำนวนผู้ชม 727
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน