สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


HR Group สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

รับสมัคร ครูอาสาสมัคร โครงการครูอาสาสมัคร มูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมกับ สพท.แม่ฮ่องสอนเขต

รับสมัคร ครูอาสาสมัคร โครงการครูอาสาสมัคร มูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมกับ สพท.แม่ฮ่องสอนเขต | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

โครงการครูอาสาสมัคร มูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมกับ สพท.แม่ฮ่องสอนเขต

รับสมัคร ครูอาสาสมัครโครงการครูอาสาสมัคร มูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมกับ สพท.แม่ฮ่องสอนเขต และคณะกรรมการแผนงานทักษะชีวิตฯ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครเต็มเวลา 3 ปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ครูอาสาสมัคร
พื้นที่การปฏิบัติงานโรงเรียนในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
1. โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคร
2. โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ
3. โรงเรียนปางคาม
4. โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ
5. โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
6. โรงเรียนบ้านเมืองแพม
7. โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า
วาระการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน
- ครูอาสาสมัครมีวาระการทำงาน 3 เดือน ซึ่งมูลนิธิรักษ์เด็กจะจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 6,500 บาท
- นอกจากนี้ครูอาสาสมัคระได้รับสวัสดิการจากมูลนิธิ ในด้านการรักษาพยาบาลการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ รวมทั้งมีเงินสมทบให้เมื่อสิ้นสุดวาระการทำงานโดยสะสมให้เดือนละ 500 บาท (หากมีการลาออกก่อนครบวาระจะไม่ได้รับเงินสมทบ)
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอาสาสมัคร
- รักการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจและพร้อมที่จะทำงานกับเด็กและชุมชนในฐานะครูอาสาสมัครของโครงการ
- มีความั่นใจที่จะทำงานเป็นอาสาสมัครครบวาระ 3 ปีเต็ม
- ไม่มีพันธะทางการศึกษา หรือพันธะอื่นใดที่จะทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่
- มีอายุระหว่าง 20-30 ปี
- วุฒิปริญญา หรือเทียบเท่าขั้นไป
- มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อดทนและพร้อมที่จะต่อสูงกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีสภาพทางร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับการทำงานเป็นครูอาสาสมัคร
- ถ้าเคยมีประสบการณ์การทำงานกับเด็กและเยาวชนและเป็นในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
ผู้สมัครเขียนเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ชีวิตและความคิด ผ่านเรียงความ ในประเด็นการจัดการสึกษาสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ บนพื้นสูง
- เขียนประวัติส่วนตัว และประวัติการทำกิจกรรมทางสังคม (อย่างย่อ) พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้
- หลักฐานทางการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 ใบ สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายอาสาสมัคร มูลนิธิรักษ์เด็ก เลขที่ 159/26 อนุสารวิลล่า ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Tel.0 5320 1246 www.rakdek.or.th หรือ E-mail:
teachervolunteer@rakdek.or.th ตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2551
ลงวันที่ 14/04/2008 09:57:23
จำนวนผู้ชม 5053
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน