สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


HR Group สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดอบรม-รุกทำแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดอบรม-รุกทำแผนยุทธศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

มีรายงานว่า จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ได้อนุมัติแผนงาน ประจำปี 2550 ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ด้านการบริการให้มีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์ด้วยความเสมอภาค และที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดทำโครงการอบรมและสัมมนาเรื่อง "การอบรมให้ความรู้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาทีมงาน" โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกจัดอบรมขึ้นในวันพุธที่ 26 กันยายน 2550 ณ. ห้องประชุม จอมพลป. พิบูลสงคราม โดยได้จัดอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ส่วนภาคบ่ายเป็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน ประกอบด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำSwot ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ช่วงที่สองได้จัดกิจกรรม Walk Rally ในวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2550 ณ โสมาภา-ป่าสักรีสอร์ท จังหวัดลพบุรี โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ การบริหารจัดการทางการเงินของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่สหกรณ์กับสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำพาให้เกิดการประสานงานที่ดีต่อกัน ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาสหกรณ์และพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์จากกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ ประมาณ 200 คน

 

แหล่งข่าว : แนวหน้า
ลงวันที่ 16/10/2007 09:53:39
จำนวนผู้ชม 1133
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน