สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


HR Group สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวระยะยาว ท่าอากาศยานภูเก็ต

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวระยะยาว ท่าอากาศยานภูเก็ต | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรั บสมัครบุคคลที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดที่มีเขตติ ดต่อใกล้เคียงเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวระ ยะยาว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีรายละเอี ยดดังนี้
 
 ตำแหน่งหมายเลข 1 ปฏิบัติงานตรวจค้น (12 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จากหน่วยบัญชากากำลังสำรอง
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา
 -อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (เกิดก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2530) และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (เกิดหลังวันที่ 23 สิงหาคม 2522)
 -หากเป็นเพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร และมีค่าของส่วนสูงน้ำหนักอยู่ระหว่าง 90-110 หากเป็นเพศหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีค่าของส่วนสูงน้ำหนักอยู่ระหว่าง 105-115
 -มีความสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 -มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 -มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจค้น
 -สามารถปฏิบัติงานกะได้
 ตำแหน่งหมายเลข 2 ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (8 อัตรา)
 -เป็นชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จากหน่วยบัญชากากำลังสำรอง
 -สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร (เกิดก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2530) และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 23 สิงหาคม 2522)
 -มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร และมีค่าของส่วนสูงน้ำหนักอยู่ระหว่าง 90-110
 -มีความสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 -มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 -มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
 -สามารถปฏิบัติงานเวรกะได้  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ ณ ส่วนบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม-5 กันยายน 2550 เว้นวันหยุดราชการ  
 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงทุ่งสีกัน    ดอนเมือง    กรุงเทพมหานคร    10210  ลงวันที่ 29/08/2007 17:26:51
จำนวนผู้ชม 5111
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน