สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


HR Group สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สปส.แจงมาตรฐานการฝากครรภ์/คลอดบุตรที่ผปต.ต้องรู้

สปส.แจงมาตรฐานการฝากครรภ์/คลอดบุตรที่ผปต.ต้องรู้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    สปส.แจงมาตรฐานการฝากครรภ์/คลอดบุตรที่ผปต.ต้องรู้


สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงให้ผู้ประกันตนหญิงตั้งครรภ์รับทราบสิทธิคลอดบุตรใน รพ. ตามบัตรรับรองสิทธิฯ จะได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและฉีดวัคซีนตามมาตรฐานการฝากครรภ์และการดูแลหลังคลอดที่ สปส.กำหนดให้
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “สปส.ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพความปลอดภัยของแม่และเด็กมาก จึงย้ำเตือนผู้ประกันตนหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์และคลอดบุตรในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ของตนจะดีที่สุดและตรวจสอบด้วยว่าทางโรงพยาบาลให้การรักษาตรงตามมาตรฐานที่สปส.กำหนดไว้หรือไม่ โดยสปส.กำหนดมาตรฐานการฝากครรภ์และการดูแลหลังคลอดให้ผู้ประกันตนหญิงตั้งครรภ์ในมารดาที่มีภาวะปกติ จะได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและฉีดวัคซีนป้องกันโรค ดังนี้ การตรวจนับเม็ดเลือดแดง/ขาวและเกร็ดเลือด ,การตรวจกรุ๊ปเลือด , การตรวจหากรุ๊ปเลือด Rh ,การตรวจคัดกรองโรคเอดส์ , การตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส, การตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีบางชนิด , การตรวจคัดกรองพาหะโรคโลหิตจาง , การตรวจปัสสาวะ , การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคบาดทะยัก , การตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูความผิดปกติของครรภ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับยาที่มีคุณภาพมาตรฐานไม่ต่ำกว่าบัญชียาหลักแห่งชาติ และกรณีที่มารดามีความเสี่ยงหรือมีภาวะแทรกซ้อนให้ได้รับการตรวจรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ ยกเว้นการตรวจโครโมโซม
นอกจากนี้ สปส.ยังได้กำหนดมาตรฐานการดูแลภายหลังการคลอด โดยผู้ประกันตนหญิงตั้งครรภ์จะได้รับการตรวจภายหลังการคลอด 1 ครั้ง และการตรวจหามะเร็งปากมดลูก อีกทั้งสปส.จะรับผิดชอบในการดูแลทารกแรกเกิดที่ไม่มีภาวะผิดปกติ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่สปส.ได้ปรับสิทธิกรณีคลอดบุตรจากระบบเดิมที่ให้สิทธิผู้ประกันตนเบิกค่าคลอดบุตรในอัตราเหมาจ่ายได้ครั้งละ 6,000 บาท มาเป็นให้สิทธิผู้ประกันตนหญิงสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่การฝากครรภ์จนถึงคลอดบุตรที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นมา ในช่วงเริ่มต้นมีข้อติดขัดบ้างในด้านความพร้อมหรือมีข้อจำกัดบางประการของสถานพยาบาลที่ไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และมีผู้ประกันตนหญิงบางส่วนยังคงต้องการใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรในอัตราเหมาจ่ายเช่นเดิม ซึ่งสปส.ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงพยายามเร่งศึกษาวิจัยเและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปและแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบความคุ้มครองกรณีคลอดบุตรให้มีความเหมาะสม เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และตรงกับความต้องการของผู้ประกันตนให้ได้มากที่สุด คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2549

ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2956 - 2533-4 www.sso.go.th สายด่วน โทร. 1506


ลงวันที่ 22/05/2006 11:05:03
จำนวนผู้ชม 2878
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน