สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


HR Group สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (8-14 มิถุนายน 2555)

สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (8-14 มิถุนายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM : สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (8-14 มิถุนายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (8-14 มิถุนายน 2555)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปี พ.ศ. 2555

 

 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 จำนวน 8 อัตรา

 

 กลุ่มวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

 

 ๑ กลุ่มวิชาภาษาจีน จำนวน 1 ตำแหน่ง
 ๑. ภาษาจีน
 ๒. ภาษาจีนกลาง
 ๓. การสอนภาษาจีน
 ๔. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษา
 ต่างประเทศ
 ๕. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร


 ๒ กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง
 ๑. ภาษาญี่ปุ่น
 ๒. การสอนภาษาญี่ปุ่น
 ๓. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ


 ๓ กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง
 ๑. ภาษาไทย
 ๒. วิชาภาษาไทย
 ๓. การสอนภาษาไทย
 ๔. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 ๕. ภาษาไทยและการสื่อสาร
 ๖. โปรแกรมวิชาภาษาไทย
 ๗. ภาษาและวัฒนธรรมไทย
 ๘. ภาษาและวรรณคดีไทย
 ๙. การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
 ๑๐. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
 ๑๑. ภาษาบาลีและสันสกฤต
 ๑๒. วิธีสอนภาษาไทย


 ๔ กลุ่มวิชาดนตรีไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง
 ๑. ดนตรีไทย
 ๒. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา - ดนตรีศึกษา -
 ดนตรีไทย


 ๕ กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 ตำแหน่ง
 ๑. ดนตรีสากล
 ๒. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
 ๓. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา - ดนตรีศึกษา - ดนตรีสกล
 ๔. ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)


 ๖ กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 ๑. นาฏศิลป์
 ๒. นาฏยศิลป์
 ๓. นาฏยศาสตร์
 ๔. นาฏศิลป์ไทย
 ๕. นาฏศิลป์ไทย
 ๖. นาฏศิลป์สากล
 ๗. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
 ๘. นาฏศิลป์และการละคร
 ๙. นาฏศิลป์สากลศึกษา
 ๑๐. นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา


 ๗ กลุ่มวิชาแนะแนว จำนวน 1 ตำแหน่ง
 ๑. แนะแนว
 ๒. การแนะแนว
 ๓. จิตวิทยา
 ๔. จิตวิทยาและการแนะแนว
 ๕. จิตวิทยาสังคม
 ๖. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 ๗. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
 ๘. จิตวิทยาและการแนะแนว
 ๙. การแนะแนวหรือการแนะแนวการศึกษา
 ๑๐. จิตวิทยาการศึกษา


 ๘ กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง
 ๑. เกษตรกรรม
 ๒. เกษตรศึกษา
 ๓. เกษรทั่วไป
 ๔. ศึกษาศาสตร์ - เกษตร
 ๕. เกษตรศาสตร์
 ๖. เกษตรศาสตร์ทั่วไป
 ๗. คุรุศาสตร์เกษตร
 ๘. ส่งเสริมการเกษตร
 ๙. เทคโนโลยีการเกษตร
 ๑๐. การเกษตร
 ๑๑. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 ๑๒. พืชศาสตร์และเทคโนโลยี
 ๑๓. พัฒนาการเกษตร
 ๑๔. การประมง
 ๑๕. ประมงน้ำจืด
 ๑๕. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 
ลงวันที่ 13/06/2012 11:58:15
จำนวนผู้ชม 720
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน