SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 4

  


หางาน สมัครงานวิศวกรรมอุตสาหการ, สมัครงานวิศวกรโรงงาน, วิศวกรเครื่องกล | หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
ตำแหน่งงานว่าง : สมัครงานวิศวกรรมอุตสาหการ
 Estimate Engineer
ไม่จำกัดเพศ ,อายุตั้งแต่ 25 ปี
ปริญญาตรี : วิศวกรรมเครื่องกล
มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและถอดแบบ ตั้งแต่ 2 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
*หากมีใบประกอบวิชาชีพ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
*หากมีประสบการณ์ไม่ถึง 2 ปี แต่สามารถเขียนแบบ ,ถอดแบบได้ ยินดีรับพิจารณา
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ,Auto Cad ได้ดี
มีความรู้ภาษาอังกฤษ
สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
พร้อมเรียนรู้
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น

Yong Hong Seng Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2561
 Engineer
เพศชาย
อายุระหว่าง 22 - 32 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิคส์/เครื่องกล
สาขาไฟฟ้า มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านติดตั้งระบบไฟฟ้า

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 มกราคม 2561
 Project Engineer
เพศชาย
อายุไม่เกิน 30 ปี
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือ วิศวกรรมเครื่องกล
สามารถออกไซท์งานต่างจังหวัดได้

บริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 03 มกราคม 2561
 วิศวกรออกแบบตู้คอนโทรล(Electrical Engineer)
เพศชาย อายุ 27ปี - 35ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ , เมคคาทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบตู้คอลโทรลไฟฟ้า3 ปี ขึ้นไป
หากเคยทำงานกับบริษัทด้านออกแบบในการสร้างเครื่องจักร และระบบคอนโทรลไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ(มีค่า กว.)
มีทักษะ/ความชำนาญการใช้งานโปรแกรม Autocad

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 ธันวาคม 2560
 วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (QC Engineer)
เพศชาย อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
สามารถใช้ Autocad และ MS Officeได้
มีมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ส่วนตัว

Nirvana Daii Public Company Limited
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 12 ธันวาคม 2560
 Lean Engineer / เจ้าหน้าที่ระบบ Lean
เพศชาย/หญิง
วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมการผลิต / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม / IE / วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ / เทคโนโลยีเคมีสิ่ิงทอ / วิศวกรรมสิ่งทอ / วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์ด้านวิศวกรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น การทอผ้า, ย้อมผ้า, ฟอกผ้า, Line Production, Lean, วิศวกรการผลิต มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ ทักษะ และการดำเนินการด้านระบบ Lean หรือ Kaizen มาก่อน
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การประสานงาน การนำเสนอผลงานที่ดี
มีทักษะการแก้ไขปัญหา พัฒนาปรับปรุง และการทำงานเป็นทีมที่ดี

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ธันวาคม 2560
 Mechanical Design Engineer / เจ้าหน้าที่ IT
Mechanical Design Engineer
เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเขียนแบบอย่างน้อย 2 ปี
เจ้าหน้าที่ IT
เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มีประสบการณ์ด้านสายงานตรง อย่างน้อย 1 ปี
มีความรู้ในภาษา C และมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
เขียนโปรแกรมภาษา PHP , Mysql , Jguery ได้

บริษัท แอนโม อิเล็คทริค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 ธันวาคม 2560
 Automation Engineer/Electrical Design Engineer
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ
มีใบขับขี่รถยนต์
สามารถทำงานต่างจังหวัด และต่างประเทศไทยได้

K-Zetta Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 04 ธันวาคม 2560
 วิศวกรเครื่องกลประจำไซต์งาน
หากมีใบ กว.จะพิจารณาเป็นการพิเศษ
มีความขยันอดทน/ตรงต่อเวลา
สามารถทำงานตามไซต์งานได้
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ทุกท่าน

บริษัท ชงโค วิศวกรรม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 25 อัตรา
ประกาศงาน 02 ธันวาคม 2560
 วิศวกรขาย (Sales Engineer)
ชาย หรือ หญิง
อายุ 25-35 ปี
วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือ สาขาที่เกียวข้อง
สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
มีมนุษยสัมพันธ์,ทัศนคติ,เทคนิคการขาย และ การประสานงานที่ดี
มีความรับผิดชอบ และ รักงานบริการ
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel) ได้
สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
มีใบขับขี่รถยนต์ หรือ มีรถเป็นของตัวเอง
มีประสบการณ์ขายและความรู้เกี่ยวกับสินค้าเบื้องต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอกโสภณ ไฮเพรส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤศจิกายน 2560
 วิศวกรบริการและควบคุมคุณภาพ
เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปวส./ปริญญาตรี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านข้างต้นไม่ต่ำกว่า 3 ปี
บุคลิกภาพคล่องแคล่ว ว่องไว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรับผิดชอบสูง
มีระเบียบ วินัย
มีความขยัน อดทน รักงานบริการ ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง
มีความรับผิดชอบ
มีความสามารถในการพูดและเจรจาได้ดี
รักงานบริการ

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 10 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤศจิกายน 2560
 Cost Control Engineer
อายุ 28 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา
มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน โครงการก่อสร้างถนน สะพาน อย่างน้อย 3 ปี
สามารถกำหนดแผนงานของแต่ละ Project และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ
มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบในการทำงานให้จบ ทำงานแบบ Proactive และสามารถแก้ปัญหาโดยฉับพลัน
การสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลทั้ง ในระดับบน-ล่าง

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤศจิกายน 2560
 QA Engineer
Have of age during 25 - 30 year old.
Bachelor's degree in Engineer or related field.
At least 2 - 5 years experience in Quality Engineer position.
Have skill (Chemical Analyzer/ Hydrometer/ Gravitometer- Thermo Oven, etc.
Have a knowledge about Internal Quality Auditing (IQA).
Have a Technical writing using MS Office software such as Word, Excel and Power Point and presentation per management level.
Have a knowledge TS 16949 Certification and can statistical data analysis.

Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 พฤศจิกายน 2560
 วิศวกรสนับสนุน Smart Home
เพศหญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานทางด้านสินค้ากลุ่ม Smart Homeจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 พฤศจิกายน 2560
 MEP/Building Services Engineer
University degree in Mechanical or Electrical Engineering
At least 5 years of construction experience with working knowledge of mechanical, electrical and plumbing construction procedures and practices for MEP installations, particularly for health care projects.
Working knowledge of plans, prints, specifications and schematics associated with Mechanical, Electrical & Plumbing disciplines.
Be computer literate and possess excellent communication and organizational skills.

OMNI International Consultant Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 พฤศจิกายน 2560
 Process Engineer ( New Company )
Male or Female , Age 24-30 old
Bachelor degree in Engineer , Chemical or related field
At least 2 years experience in Process Engineer , Improvement line or related field
Good knowledge Cad and experience of ISO System
Good personality and human relations

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 พฤศจิกายน 2560
 วิศวกรโครงการ (Project Engineer) ประจำโครงการปลวกแดง
วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในการบริหารโครงการก่อสร้าง
มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารทีมงานได้
มีความคล่องตัวในการทำงานและทักษะการประสานงาน และแก้ปัญหาที่ดี
ขับรถยนต์ได้ มีความคล่องตัว

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 พฤศจิกายน 2560
 วิศวกรฝ่ายผลิต ประจำโรงงาน จ.ร้อยเอ็ด
เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาชาวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ, สิ่งทอ)
มีประสบการณ์ในการทำงานงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างน้อย 1 ปี
สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ดได้
สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ 8.00 - 17.00 น.

Trax Intertrade Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 04 พฤศจิกายน 2560
 Process/Mechanical/Industrial/Electronic Engineer
Graduate or Postgraduate in Engineering or related field
At least 1 year experience in related field.
Knowledge in Auto Cad,Solid work.
Innovative and possess design skill.
interested in production process development,automation and applying new technology to NR industry.
Ability to work under pressure to meet target.
Ability to communicate in English and work with foreigner.
Good in people management and communication.
Quality conscious.
Ability to work shift.

Nteq Polymer Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤศจิกายน 2560
  Engineer ประจำสาขาจังหวัดเพชรบุรี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์, อุตสาหการ, เครื่องกล, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูป ได้เป็นอย่างดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเข้ากะได้
มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา

Cal-Comp Electronics (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 25 อัตรา
ประกาศงาน 30 ตุลาคม 2560คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งงานวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งท่านสามารถ สมัครงานวิศวกรโรงงาน และ หางานวิศวกรเครื่องกล แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรงผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 มกราคม 2561

ผู้ใช้งาน 44857 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127899 คน