ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 9

  


หางาน สมัครงานการตลาด, สมัครงานส่งเสริมการขาย, ขาย | หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
ตำแหน่งงานว่าง : สมัครงานการตลาด
 Sales executive เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
เพศชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
มีรถยนต์ส่วนตัว
พิจารณาการรับสมัครงานกรณีพิเศษหากมีประสบการณ์ขายสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้างหรืออุปกรณ์ในห้องน้ำ

Dr. Faucet Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 16 มกราคม 2560
 Sale Executive
เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ชอบงานขายรักงานบริการ, รักความก้าวหน้า
มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร
มีความคล่องตัวในการเดินทาง สามารถขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
หากมีจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีประสบการณ์ในการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sure properties Co.,Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 มกราคม 2560
 พนักงานขาย (การตลาด)
เพศ หญิง อายุ20-30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีความรับผิดชอบในหน้าที่
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร
ชอบงานขายรักงานบริการ, รักความก้าวหน้า
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
มีความคล่องตัวในการเดินทาง สามารถขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ได้ดี
มีใบอนุญาตขับขี่

Sure properties Co.,Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 มกราคม 2560
 พนักงานหน่วยรถแนะนำผลิตภัณฑ์ Dtac
ชาย หรือ หญิง อายุ 18-29 ปี
วุฒิ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
หากสามารถขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กล้าพูด กล้าแสดงออก
มีมนุษยสัมพันธ์ดี

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 16 มกราคม 2560
 Sale Engineer / Sale Representative
เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า สาขาเครื่องกล สาขาการตลาดหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านงานขายหรือสามารถเรียนรู้งานได้
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี MS. Office
มีทักษะการติดต่อประสานงาน การพูดโน้มน้าว
มีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของมอเตอร์ไฟฟ้า เจนเนอเรเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีใจรักงานบริการ มีจิตวิทยาในการบริหารทีมงาน และพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้งาน
มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

บริษัท อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 มกราคม 2560
 Sales Associate (ตัวแทนขาย) - ภาคใต้และภาคเหนือ
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
สามารถยืดหยุ่นวันทำงาน และทำงานเป็นทีมได้
มีความซื่อสัตย์ ไม่มีประวัติผิดกฏหมาย
มีรถยนต์พร้อมใบขับขี่
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (สำหรับผู้สมัครชาย)

Annapolis Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 10 อัตรา
ประกาศงาน 16 มกราคม 2560
 พนักงานฝ่ายขาย
อายุ23-35 ปี
มีความขยัน
รักในงานขายและบริการลูกค้า
มีบุคคลิกภาพที่ดี

บริษัทเอส เค คอสเมิคส์
จำนวนเปิดรับสมัคร 20 อัตรา
ประกาศงาน 13 มกราคม 2560
 เจ้าหน้าที่การตลาด (Officer - Marketing) ฝ่ายการตลาด/ ฝ่ายขายต่างประเทศ
ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0 - 3 ปี ขึ้นไป
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
สามารถใช้งานโปรแกรม MS-Office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2560
 ผู้จัดการช่องทางขายออนไลน์/ เจ้าหน้าที่ช่องทางขายออนไลน์
ปริญญาตรี
มีความรู้ในการทำธุรกิจออนไลน์
มีความรู้ด้าน Shipping
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2560
 รองผู้จัดการสาขา (จันทบุรี)
เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
ปริญญาตรี/ โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในงานด้านการบริหารสาขา (สินเชื่อส่วนบุคคล, บัตรกดเงินเงินสด), งานขาย
มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีทักษะในการบริหารทีมงาน

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2560
 เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย
ปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านบริการหลังการขาย 5 ปีขึ้นไป
รักงานบริการ
สามารถบริหารจัดการได้ดี

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2560
 Sale Executive (IT)
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, IT, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการระบบ IT Solution ไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีความเข้าใจในงานประมูลโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีทักษะการนำเสนองานที่ดี และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
มียานพาหนะเป็นของตนเอง

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2560
 เจ้าหน้าที่ ผจก.แผนกการตลาด
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดี
มีประสบการณ์งานการตลาด ERP SAP ORACLE จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากผ่านการศึกษา Landmark Education มาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2560
 ผู้จัดการฝ่ายขาย Export และ Sales
เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สื่อสาร อ่าน พูด เขียนได้ในระดับดี
มีประสบการณ์การทำงานในระบบปฏิบัติการ SAP Oracle ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2560
 Sales Engineer
เพศชาย / หญิง
ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีรถยนต์พร้อมใบขับขี่ของตนเอง สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
หากมีประสบการณ์ในการใช้ หรือ ซ่อมเครื่องมือด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมืออื่นในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2560
 บริหารการขาย (Sales and Marketing Department)
เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
มีภาวะเป็นผู้นำ
มองหาความก้าวหน้า เติบโตในสายงาน
รักงานขาย อดทน ทัศนคติดี
ชอบทำงานนอกสถานที่ ชอบทำงานเป็นทีม
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

K.T.Corporation (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2560
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- เพศหญิง/ชาย อายุ 25ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง
- มีความละเอียด รอบคอบ มีวินัยในงานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถเรียนรู้ได้เร็ว เกี่ยวกับประเภทสินค้าที่ขาย
- กรณีเป็นนักศึกษาจบใหม่ หากมีความตั้งใจบริษัทมีสอนงานให้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล ที เอ็น ไล้ท์ติ้ง เซนเตอร์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 ธันวาคม 2559
 Sale Assistant Staff
เพศ ชาย
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรีด้านบริหาร
มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1-2 ปี
ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะคอมพิวเตอร์ Word,Excel,Power-Point
มีใจรักการบริการ,สนใจในธุรกิจจัดหารแรงงาน
สามารถฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 ธันวาคม 2559
 พนักงานขายรองเท้าเพื่อสุขภาพ Regetta Canoe ในห้างสรรพสินค้า
เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.3 ขี้นไป
มีโทรศัพท์ส่วนตัว Line ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
ขยัน มีความรับผิดชอบ อดทน
รักงานขาย
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
***ทางบริษัทฯขอพิจารณาบุคคลที่เข้ามาสัมภาษณ์เท่านั้น***
*** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่***

บริษัท สยามโทยะ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 11 อัตรา
ประกาศงาน 23 ธันวาคม 2559
 เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่บัญชี
เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz, Microsoft Office (Word, Excel) ได้ดี
บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานในส่วนที่รับผิดชอบได้เต็มที่
มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 ธันวาคม 2559คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งงานการตลาด ซึ่งท่านสามารถ สมัครงานส่งเสริมการขาย และ หางานขาย แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรงสมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 16 มกราคม 2560

ผู้ใช้งาน 44117 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127696 คน