SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 5

  


ประกาศตำแหน่่งงานว่าง จังหวัดชลบุรี อัพเดทที่นี่


 หางาน สมัครงาน ชลบุรี
หางานชลบุรี, ประกาศงานว่างจังหวัดชลบุรี | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 ช่างเชื่อมเลเซอร์ LASER WELDING
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
สามารถเดินทางมาทำงานเองได้





บริษัท เอ็น ทู เอ็น อินเตอร์โมลด์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2561
 ช่าง EDM/ WIRE CUT
จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี สาขาช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา
สามารถใช้เครื่องมือวัดได้
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
สามารถเดินทางมาทำงานเองได้





บริษัท เอ็น ทู เอ็น อินเตอร์โมลด์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2561
 Leader CNC
จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี สาขาช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา
มีความรู้เรื่อง G CODE , M CODE เบื้องต้น
สามารถใช้เครื่องมือวัดได้
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี





บริษัท เอ็น ทู เอ็น อินเตอร์โมลด์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2561
 พนักงานขับรถผู้บริหาร (ชาวญี่ปุ่น)
อายุ 27 - 45 ปี
มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร 2-5 ปี
มีใบขับขี่ส่วนบุคคล
หากมีประกาศณียบัตรการอบรมขับขี่ปลอดภัยจะพิจาณาเป็นพิเศษ
มีความรู้เรื่องเส้นทาง และสถานที่ในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา





Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2561
 ฝ่ายขาย
เพศหญิง
อายุ 25-35 ปี
มีประสบการณ์ด้านงานขาย
มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าด้านไอที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
มีความละเอียด รอบคอบ ใส่ใจงาน ติดตามลูกค้า มีใจรักงานขาย





บริษัท แอสตั้นเทค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 มกราคม 2561
 ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
เพศชาย - หญิง 20 - 27 ปี
วุฒิ ป.ว.ส สาขาช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (แต่ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่





SOT Engineering Group Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 มกราคม 2561
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
เพศชาย/หญิง
อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาโลจิสติก
มีประสบการณ์งานในสายงานระดับหัวหน้างานมากกว่า 3 ปี
มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
มีความกระตือรือร้นในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
มีรถยนต์และใบอนุญาติขับขี่รถยนต์





บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2561
 กุ๊กอาหารไทย
เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
มีประการณ์ในตำแหน่งกุ๊ก ครัวไทยอย่างน้อย 2-3 ปี
รักงานบริการ





The Glass House & Silver Lining
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 มกราคม 2561
 Executive Chef
เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 35-50 ปี
มีประสบการณ์งานด้านการบริหารเกี่ยวกับ Chef มา 5 ปีขึ้นไป
มีใจรักงานด้านบริการ
ต้องสามารถจัดทำ Cost ได้
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
สามาารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ





The Glass House & Silver Lining
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 มกราคม 2561
 Restaurant Manager (ผู้จัดการร้านฯ)
เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานร้านอาหารมา 3 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์งานตำแหน่งผจก.ส่วนอาหาร อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
สามารถบริหารจัดการ/ดูแลพนักงานได้เป็นอย่างดี
มีความเป็นผู้นำ พูด ฟัง อ่าน ภาษาอังกฤษได้
รักงานบริการ





The Glass House & Silver Lining
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 มกราคม 2561
 เจ้าหน้าที่ DCC
เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมเอกสาร 1 ปีขึ้นไป
มีความอดทนสูง ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเผ้าติดตามผลการดำเนินงาน
มีความอดทนอดกลั้น ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร
มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ในงานที่รับผิดชอบ
มีความเป็นผู้นำและพร้อมรับผิดชอบ
สามารถเริ่มงานได้ทันที





FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 ธันวาคม 2560
  เจ้าหน้าที่บัญชีและบุคคล
เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่งานที่ทำ
สามารถสื่อสารงานและคุยรายละเอียดงานได้ชัดเจน
มีความชำนาญ และ คล่องแค้วว่องไวกับงานตลอดเวลา
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี





บริษัท ไทย ที อี เอส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 ธันวาคม 2560
 ช่างซ่อมบำรุง
เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม AUTO CAD
มีประสบการณ์ในงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ





บริษัท ซากุระ อินดัสทรี้ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 11 ธันวาคม 2560
 เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญหาย
หญิง อายุ 20 - 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือผู้มีประสบการณ์
หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีควมารับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถทำงานเป็นกะ / หรือทำงานล่วงเวลาได้





บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 ธันวาคม 2560
 เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการทั่วไป
ไม่จำกัดอายุ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป บริหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานด้านจัดซื้อ และธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (Excel, Word) ได้ดี
มีทักษะในการวางแผน, การตัดสินใจ, การเจรจาต่อรอง, การติดตามงาน และการติดต่อสื่อสาร
มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ
มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี





บริษัท ฟูคุโยะ เทคโนส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 ธันวาคม 2560
 หัวหน้างานแผนกห้องLAB
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา
มีความรู้และประสบการณ์ในห้องปฎิบัติการ 5-7 ปีขึ้นไป
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้งาน
มีทักษะภาษาอังกฤษ
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
สามารถเข้ากะหมุนเวียนได้
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ





บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 ธันวาคม 2560
 Service Logistic
เพศชาย/หญิง
วุฒิการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องขึ้นไป
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน และฟัง) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Shipping ติดต่อท่าเรือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความเป็นผู้นำ บุคลิกคล่องแคล่ว
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถคิดคำนวณตัวเลขได้ไว(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)





ROYAL FINISHING Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 พฤศจิกายน 2560
 ช่าง CNC
เพศชายอายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความขยันอดทนและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ปรับเซทเครื่อง CNC ได้
ใช้ Autocad ได้
สามารถเขียนโปรแกรม 2D และ 3D ได้
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป





ROYAL FINISHING Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 พฤศจิกายน 2560
 Sales Executive , Sales Engineer
เพศชายและหญิง อายุ 22 - 30 ปี
วุฒิ ป.ตรี สาขาใดก็ได้ สาขาวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านการขาย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านสินค้า
มีบุคลิกภาพที่ดี พูดดี ขยันดี
มีใบอนุญาตขับขี่ มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี / มีใจรักงานบริการ





บริษัท เออีซี อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2560
 ผู้ปฏิบัติงานประจำเครื่องจักรระบบบำบัดมลพิษน้ำ
เพศชาย อายุไม่เกิน35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส.ทุกสาขา
มีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ





บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤศจิกายน 2560


คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานของจังหวัดชลบุรี ซึ่งท่านสามารถหางานชลบุรี ในตำแหน่งต่างๆ ที่อัพเดทได้ หรือ สมัครงานชลบุรี แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง




ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ






เลือกประเภท:




คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)



หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 มกราคม 2561

ผู้ใช้งาน 44852 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127899 คน