ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2

  


ประกาศตำแหน่่งงานว่าง จังหวัดสมุทรสาคร อัพเดทที่นี่


 หางาน สมัครงาน สมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร, ประกาศงานว่างจังหวัดสมุทรสาคร | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
มีประสบการด้านการทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
มีความอดทนในงานดี
สามารถทำงานเข้ากะได้

บริษัท ไทยลีไวไวฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 ตุลาคม 2559
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม/วิศวกรรมความปลอดภัย
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพและมีใบรับรองฯ
เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย/สารเคมีอันตราย/ข้อมูลหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์/การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง/การเป็นวิทยากรบรรยาย
มีบุคลิกช่างสังเกตมีความละเอียดรอบคอบและมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2559
 เลขานุการผู้บริหาร
เพศหญิง
อายุ ไม่เกิน 35 ปี
สามารถสื่อสารภาษาจีน ( พูด เขียนได้)
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

บริษัท จีชาง พรีซิชั่น อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 กันยายน 2559
 พนักงานประกันคุณภาพ(ภาษาจีน)
จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
มีทักษะในการใช้ภาษาจีน ( ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ )
มีทัศนคติเชิงบวก (positive thinking)
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ( หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
มีทักษะการทำงานเป็นทีม และมีระเบียนวินัย และมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
สามารถใช้เครื่องมือวัดได้

บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 กันยายน 2559
 หัวหน้าซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์, แมคราทรอนิคส์
มีความรู้และประสบการณ์ในงานซ่อมเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้นในการทำงาน

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กันยายน 2559
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตั้งระบบไฟฟ้า
ปริญาตรี สาขา วิศวกรไฟฟ้า
มีบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
มีความขยัน อดทน และ ละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สามารถเดินทางปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Lekise Lighting Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 08 กันยายน 2559
 พนักงานขายต่างประเทศ (Export Sale Executive)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 25 - 40 ปี
มีประสบการด้านการขายต่างประเทศ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง
มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี ถ้ามีทักษะในการสื่อสารภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี ทำงานเชิงรุก
มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
สามารถทำงานภายใต้สาภาวะกดดันได้
สามารเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

Lekise Lighting Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 กันยายน 2559
 เจ้าหน้าที่ HRIS
วุฒิปริญญาตรี สาขา การจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) เทคโนโลยีสารสนเทศ,การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ งานระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ รวบรวม และจัดทำรายการด้านบุคลากร 2-3 ปี
Basic skills วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และนำเสนอแนวทางแก้ไข
Other qualification-if any

Lekise Lighting Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 กันยายน 2559
 พนักงานบัญชี ธุรการ ประสานงานขาย
วุฒิ ปวช-ปวส
มีความขยัน ซื้อสัตย์

บริษัท วี.ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 25 สิงหาคม 2559
 พนักงานฝ่ายบุคคล
เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
สามารถขับรถยนต์ได้
สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้

บริษัท เอ็มเค วู้ดเทค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 11 สิงหาคม 2559
 บัญชี/การเงิน
เพศหญิง
อายุ 25-32 ปี
วุฒิการศีกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

บริษัท โคเนี่ยนไทย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 สิงหาคม 2559
 ช่างพิมพ์ถุงพลาสติก
จบ ปวช.ช่างอุตสาหกรรม
เพศชาย
ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 สิงหาคม 2559
 หัวหน้าแผนกค่าตอบแทนและสวัสดิการ (สมุทรสาคร)
เพศชาย / หญิง อายุ 25-38 ปี
มีประสบการณ์การทำงานระดับหัวหน้างานทางด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 2 ปี
ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านจัดทำค่าแรง
มีความคล่องตัวสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านการจัดทำค่าตอบแทน
สถานที่ปฏิบัติงาน – อ้อมน้อยได้ (ใกล้แยกพุทธสาคร พุทธมณฑลสาย 4)
รับใบสมัครเฉพาะผู้ที่สามารถทำงาน ณ สถานที่บริษัทดีสโตนอ้อมน้อยได้เท่านั้น
หากเป็นผู้สมัครภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ระบุในใบสมัครว่า "สามารถทำงานต่างจังหวัดได้"
รับใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งเท่านั้น, และรับใบสมัครเฉพาะผู้ที่สามารถปฏิบัติงานที่บริษัทได้
<<< หากท่านกรอกใบสมัครโดยตรงที่บริษัท จะได้รับการเสนอพิจารณาคุณสมบัติเป็นพิเศษ >>>

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 สิงหาคม 2559
 เจ้าหน้าที่ Shipping
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 24 ปีขึ้นไป
มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถจัดทำใบส่งสินค้า ขาเข้าและขาออกได้อย่างถูกต้อง
มีประสบการณ์ในการทำงาน Shipping อย่างน้อย 1 ปี
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพื่อความรวดเร็ว ส่งเรซูเม่โดยตรงถึงฝ่ายบุคคลฯ ที่อีเมล์

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 สิงหาคม 2559
 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนกลาง
เพศชาย/หญิ่ง อายุ35-45 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มีประสบการณ์งานด้านบริหาร จัดการ ระดับผู้จัดการ อย่างน้อย 5 ปี
มีความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2559
 สมุห์บัญชี (ประจำสาขาในต่างประเทศ)
เพศชาย อายุ 30-45 ปี
ปริญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้านปัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับดี

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2559
 พนักงานธุรการประจำฝ่ายโครงการประมงระหว่างประเทศ
เพศชาย อายุ 30-45 ปี
ปริญาตรี สาขาภาษาอินโดนีเซียหรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้านประสานงาน จัดการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอินโดนีเซียได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2559
 Personal Assistant to MD
Thai Female aged not over 40 years old
Bachelor's degree or higher in secretarial, business admin or other related fields
Secretarial or related working experience with a high executive level is preferable
Excellent command of written and spoken English
Strong computer literate in MS Office (Word Excel Powerpoint)
Friendly, active, energetic, well organized and a positive attitude is a must
Good command and organizational skills

บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2559
 เจ้าหน้าที่การตลาดและขายงานโครงการ
เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ทุกระดับ
มีประสบการณ์ มากกว่า 2 ปี
มีทักษะในเรื่องการสื่อสาร การเจรจาต่อรองเก่ง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความรู้เรื่องงานด้านคอนกรีต และ ขอตกแต่งบ้าน
มีจิตใจดีรักงานบริการ ยิ้มง่าย เข้าหาผู้ใหญ่ได้เก่ง
รอบคอบ ขยันอดทน สู้งาน ขับรถทางไกลได้

บริษัท เอ็มเอ็มพลัส คอนสตรัคชั่นเฮ้าส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2559
 จนท.อาวุโสวางแผนและจัดส่งสินค้า
- เพศชาย/หญิง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการการผลิต), สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน
- มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต (ปัจจัยการผลิต, ความสามารถในการผลิต-Capacity, การวางแผนการจัดส่ง)
- มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
- มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 มิถุนายน 2559


คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งท่านสามารถหางานสมุทรสาคร ในตำแหน่งต่างๆ ที่อัพเดทได้ หรือ สมัครงานสมุทรสาคร แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 26 ตุลาคม 2559

ผู้ใช้งาน 43949 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127649 คน