ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 3

  


ประกาศตำแหน่่งงานว่าง จังหวัดสมุทรปราการ อัพเดทที่นี่


 หางาน สมัครงาน สมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ, ประกาศงานว่างจังหวัดสมุทรปราการ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 หัวหน้าฝ่ายบุคคล
1) ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
2) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word/Excel ได้
3) มีประสบการณ์ด้านงานฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 2 ปี
บริษัท ไทยแฟชั่นพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 เมษายน 2559
 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
มีคนค้ำประกัน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power point ได้ดี
หากเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 เมษายน 2559
 เลขานุการกรรมการบริษัท
เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์งานเลขานุการ 2 ปีขึ้นไป
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
มีประสบการณ์ การเข้าตลาดหลักทรัพย์
มีบุคคลค้ำประกัน
หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รอบรู้เรื่องกฎหมายตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 เมษายน 2559
 วิศวกรไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
เพศชายอายุ 25 ปี ขึ้นไป ขับรถยนต์ และออกไซด์งานได้
จบวิศวกรรมด้าน ไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้าเครื่องกล / ไฟฟ้าควบคุม / ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์
เขียนแบบ ออกแบบได้ มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม PLC ของ Siemens เป็นอย่างดี
Design งานจาก Concept ลูกค้าได้ มีทักษะในการสื่อสาร ทำงานเป็นทีม
มีความเป็นผู้นำ มีทักษะบริหารโครงการ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ชอบคิด พัฒนา แก้ไขปัญหา มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในภายนอกได้ดี
ประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
หากสามารถบริหารโครงการได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 เมษายน 2559
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี สาขา อนามันสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
มีความคิดสร้างสรรคในการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
มีความรู้เกียวกับกฏหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน
มีความรู้ในด้านการทำเอกสาร ISO 9001 : 2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Faber Flags & Banners (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 เมษายน 2559
 Project Sales Manager ประจำที่ ขอนแก่น
เพศชาย/หญิง
อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์ด้านการขาย 5 ปี ขึ้นไป
มีทักษะในการติดต่อประสานงาน Presentation
สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่และองค์กร
มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

Johnson Health Tech. (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 เมษายน 2559
 MAINTENANCE MANAGER
Bs. in Engineering of mechanical or Electrical
Age 30 to 40 years
Year in position 5 years and experience in position 8 years
Able to communicate in English
Able to work on Saturday
Can work at Bangpoo, Samutprakarn

Faber Flags & Banners (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 31 มีนาคม 2559
 Application Administrator
Male or Female age not over 30 years
Bachelor degree or Master degree in computer or IT related fields.
Experience in IT, Programmer Java, SQL, Java-script, Crystal Report,Oracle database etc. at least 1-2 years.
Fantastic skill about analytical solution for solving problem.
Hard working and good relationship.

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 31 มีนาคม 2559
 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ
เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานบริหารงานบุคคลในบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล เป็นอย่างดี

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 31 มีนาคม 2559
 Internal Audit Officer
Male or Female age between 24–30 years old.
Bachelor Degree in Accounting or related field according to audit scope.
Internal or external audit experience & knowledge at least 1-2 years.
Computer literacy preferable in Microsoft Excel (Pivot Table, Vlookup)
Strong analytical, communication and interpersonal skills.
Self-motivated, willing to learn.

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 มีนาคม 2559
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ หรือมีใบรับรอง จป. วิชาชีพ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้
สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มี Service Mind
มีประสบการณ์งานคลังสินค้า / ซ่อมบำรุง / งานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
***ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่***
***สัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานทันที วันทำงานจันทร์-เสาร์***

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 มีนาคม 2559
 เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินสาขา (AR)
เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
หากมีทักษะการใช้โปรแกรม Express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการเจรจาและติดต่อประสานงาน
สามารถบริหารและควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี

บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 มีนาคม 2559
 HR Officer (Payroll)
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยา, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์โดยตรงด้านงานดูแลค่าจ้างและสวัสดิการอย่างน้อย 3 ปี
มีความละเอียดรอบคอบ เป็นคนเก็บรักษาความลับได้ดี
สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ในระดับดี
มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และนำเสนอได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ มีความคล่องตัวในการทำงาน และไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 มีนาคม 2559
 เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
เพศหญิง,ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปวช-ปริญญาตรี ระดับประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการเงิน การบัญชี การตลาด
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Microsoft office สามารถใช้โปรแกรม Express (ถ้าได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
บุคลิกภาพดี สุภาพ มีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลา ไม่มีโรคประจำตัว และ ประวัติยาเสพติด
มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน

บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี (2556) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 มีนาคม 2559
 จ้าหน้าที่ธุรการดูแลสถานที่
มีใจรักงานบริการ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

บริษัท โอ.เอ.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 มีนาคม 2559
  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
-วุฒิปริญญาตรี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และทำ Present ได้เป็นอย่างดี
-มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน Service Mind แบะมีไหวพริบดี

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มีนาคม 2559
 ผู้จัดการประจำโครงการ
วุฒิปริญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2-3 ปี
เพศชาย อายุประมาณ 30 ขึ้นไป
มีใบประกอบวิชาชีพ

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มีนาคม 2559
 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
จบปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการติดต่อประสานงานได้ดี - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้ดี

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มีนาคม 2559
 สถาปนิก (โครงการ)
วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
มีใบประกอบวิชาชีพ
สามารถใช้โปรแกรม AutoCad , Sketck Up , Ms Office ได้ดี

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มีนาคม 2559
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินประจำโครงการ
-ปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในงาน 1 ปีขึ้นไป
-หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 09 มีนาคม 2559


คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งท่านสามารถหางานสมุทรปราการ ในตำแหน่งต่างๆ ที่อัพเดทได้ หรือ สมัครงานสมุทรปราการ แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us