SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1

  


ประกาศตำแหน่่งงานว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ อัพเดทที่นี่


 หางาน สมัครงาน บุรีรัมย์
หางานบุรีรัมย์, ประกาศงานว่างจังหวัดบุรีรัมย์ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 Cost Control Engineer
เพศชาย
อายุ 28 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา
มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน โครงการก่อสร้างถนน สะพาน อย่างน้อย 3 ปี
สามารถกำหนดแผนงานของแต่ละ Project และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ
มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบในการทำงานให้จบ ทำงานแบบ Proactive และสามารถแก้ปัญหาโดยฉับพลัน
การสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลทั้ง ในระดับบน-ล่าง

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 22 มกราคม 2561
 ผช.ผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เพศชาย - หญิง
อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้าน HRM
มีทักษะในการสื่อสาร มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 มกราคม 2561
 โพร์แมนงานก่อสร้างสะพาน
เพศชาย
อายุ 35 ปีขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการงานสะพาน
มีความเป็นผู้นำ และสามารถควบคุมผู้รับเหมาได้
มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 6 อัตรา
ประกาศงาน 22 มกราคม 2561
 โฟร์แมน (บุรีรัมย์)/โฟร์แมนด่านชั่ง(ขอนแก่น)
เพศชาย
อายุ 25 ขึ้นไป
จบการศึกษา ปวส / ป.ตรี สาขาโยธา
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานถนน สะพาน โครงสร้าง และเกี่ยวกับการทำงานกับผู้รับเหมา
มีความรับผิดชอบทำงานให้จบตามเป้า หมาย ทำงานเชิงรุก ทำงานแบบ Proactive แก้ปัญหาโดยฉับพลัน
มีระเบียบ,ละเอียดรอบคอบ,รักความสะอาด ,ซื่อสัตย์, ขยัน อดทน
มีทักษะในความคิดเชิงวิเคราะห์
มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับนายช่าง ประจำโครงการ
มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับผู้อื่นง่าย

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 20 อัตรา
ประกาศงาน 06 ธันวาคม 2560
 Risk management
เพศชาย - หญิง
อายุ 30 ขึ้นไป
จบปริญญาตรี สาขาสถิติ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง
มีความรับผิดชอบทำงานให้จบตามเป้า หมาย ทำงานเชิงรุก ทำงานแบบ Proactive แก้ปัญหาโดยฉับพลัน
มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเชิงรุก
มีทักษะในความคิดเชิงวิเคราะห์
มีความสามารถในการสื่อสารและมี ทักษะในการนำเสนอที่ดี
มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับผู้อื่นง่าย

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 ธันวาคม 2560
 ผู้จัดการโครงการ(PM)
เพศชาย
อายุ 30 ขึ้นไป
จบปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาโยธา
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานถนน,สะพาน,โครงสร้าง,และเกี่ยวกับการทำงานกับผู้รับเหมา
มีความรับผิดชอบทำงานให้จบตามเป้า หมาย ทำงานเชิงรุก ทำงานแบบ Proactive แก้ปัญหาโดยฉับพลัน
มีระเบียบ,ละเอียดรอบคอบ,รักความสะอาด,ซื่อสัตย์, ขยัน อดทน
มีทักษะในความคิดเชิงวิเคราะห์
มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับนายช่าง ประจำโครงการ
มีความรู้เรื่องการก่อสร้างโดยเฉพาะ สร้างถนน
มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 ธันวาคม 2560
 โฟร์แมน (บุรีรัมย์)/โฟร์แมนด่านชั่ง(ขอนแก่น)
เพศชาย
อายุ 25 ขึ้นไป
จบการศึกษา ปวส / ป.ตรี สาขาโยธา
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานถนน สะพาน โครงสร้าง และเกี่ยวกับการทำงานกับผู้รับเหมา
มีความรับผิดชอบทำงานให้จบตามเป้า หมาย ทำงานเชิงรุก ทำงานแบบ Proactive แก้ปัญหาโดยฉับพลัน
มีระเบียบ,ละเอียดรอบคอบ,รักความสะอาด ,ซื่อสัตย์, ขยัน อดทน
มีทักษะในความคิดเชิงวิเคราะห์
มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับนายช่าง ประจำโครงการ
มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับผู้อื่นง่าย

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 20 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤศจิกายน 2560
 Site Engineer (ด่านชั่งน้ำหนัก สีคิ้ว/หนองแค)
เพศชาย
อายุ 25 ขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
มีความรู้เรื่องการก่อสร้างโดยเฉพาะ งานโยธาทุกชนิด
มีความเป็นผู้นำมีประสบการณ์ 3 ปี
มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเชิงรุก
มีความรับผิดชอบในการทำงานให้จบ ทำงานแบบ Proactive แก้ปัญหาโดยฉับพลัน
มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับนายช่าง ประจำโครงการ
มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับผู้อื่นง่าย

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤศจิกายน 2560
 Risk management
เพศชาย - หญิง
อายุ 30 ขึ้นไป
จบปริญญาตรี สาขาสถิติ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง
มีความรับผิดชอบทำงานให้จบตามเป้า หมาย ทำงานเชิงรุก ทำงานแบบ Proactive แก้ปัญหาโดยฉับพลัน
มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเชิงรุก
มีทักษะในความคิดเชิงวิเคราะห์
มีความสามารถในการสื่อสารและมี ทักษะในการนำเสนอที่ดี
มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับผู้อื่นง่าย

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤศจิกายน 2560
 Cost Control Engineer
อายุ 28 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา
มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน โครงการก่อสร้างถนน สะพาน อย่างน้อย 3 ปี
สามารถกำหนดแผนงานของแต่ละ Project และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ
มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบในการทำงานให้จบ ทำงานแบบ Proactive และสามารถแก้ปัญหาโดยฉับพลัน
การสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลทั้ง ในระดับบน-ล่าง

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤศจิกายน 2560
 พนักงานขับรถคอนกรีตผสมเสร็จ
เพศ ช/ญ อายุ 21 ปีขึ้นไป
มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 ขึนไป
มีประสบการณ์ขับรถคอนกรีตผสมเสร็จ
รู้เส้นทางใน จ.บุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี

Best-Pac Concrete Co,Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2560
 ผู้จัดการโครงการ(PM)
เพศชาย
อายุ 30 ขึ้นไป
จบปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาโยธา
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานถนน,สะพาน,โครงสร้าง,และเกี่ยวกับการทำงานกับผู้รับเหมา
มีความรับผิดชอบทำงานให้จบตามเป้า หมาย ทำงานเชิงรุก ทำงานแบบ Proactive แก้ปัญหาโดยฉับพลัน
มีระเบียบ,ละเอียดรอบคอบ,รักความสะอาด,ซื่อสัตย์, ขยัน อดทน
มีทักษะในความคิดเชิงวิเคราะห์
มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับนายช่าง ประจำโครงการ
มีความรู้เรื่องการก่อสร้างโดยเฉพาะ สร้างถนน
มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2560
  Cost Control Engineer
เพศชาย
อายุ 30 ปี ขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา
มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน โครงการก่อสร้างถนน อย่างน้อย 3 ปี
การสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลทั้ง ในระดับบน-ล่าง
มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเชิงรุก
มีความรับผิดชอบในการทำงานให้จบ ทำงานแบบ Proactiveแก้ปัญหาโดยฉับพลัน
มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับผู้อื่นง่าย
มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้เป็นอย่างดี

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2560
 Site Engineer
เพศชาย
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานถนน สะพาน โครงสร้าง และเกี่ยวกับการทำงานกับผู้รับเหมา
มีความกระตือรือล้นในการทำงาน มีความเป็นผู้นำ และสามารถควบคุมผู้รับเหมาได้
มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับผู้อื่นง่าย

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2560
 Risk management
เพศชาย - หญิง
อายุ 30 ขึ้นไป
จบปริญญาตรี สาขาสถิติ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง
มีความรับผิดชอบทำงานให้จบตามเป้า หมาย ทำงานเชิงรุก ทำงานแบบ Proactive แก้ปัญหาโดยฉับพลัน
มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเชิงรุก
มีทักษะในความคิดเชิงวิเคราะห์
มีความสามารถในการสื่อสารและมี ทักษะในการนำเสนอที่ดี
มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับผู้อื่นง่าย

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2560
 หน.หน่วยความปลอดภัย และจป.วิชาชีพ
เพศชาย
อายุ 25 ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
มีความเป็นผู้นำ และสามารถควบคุมพนักงานให้อยู่ในความปลอดภัยได้สูงสุด
มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
มีความรับผิดชอบในการทำงานให้จบ ทำงานแบบ Proactiveแก้ปัญหาโดยฉับพลัน
มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเชิงรุก
มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับผู้อื่นง่าย

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2560
  จป.เทคนิค/ ผู้ช่วย จป.วิชาชีพ
เพศชาย/หญิง อายุ 25- 40 ปี
ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีความรับผิดชอบ
มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม รักการเรียนรู้ ติดต่อประสานงานได้ดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

Best-Pac Concrete Co,Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2560
 พนักงานประจำ Hotel De l'a mour
เพศชายหรือหญิง วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
อายุ 25 - 45 ปี
มีบุคลิกดีรักงานบริการ
มีภาวะผู้นำสูงและมีความคิดสร้างสรร
มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
มีทักษะภาษาอังกฤษ
มีทัศนคติดีและมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ความสมารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
หากเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 8 อัตรา
ประกาศงาน 11 ตุลาคม 2560
 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์,หัวหน้าบัญชี,พนักงานขาย,รปภ.,พนักงาน(คนพิการ)
เพศชาย / หญิง
บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
มีใจรักในสายงานที่ปฎิบัติและสามารถปฎิบัติงานนอกพื้นที่ได้
วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
มีทัศนคติดีสามารถหยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
ทำงานในสภาวะกดดันได้และชอบงานท้าทาย
มีทักษะภาษาอังกฤษ
มีความคิดสร้างสรรค์มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
หากขับรถยนต์ได้และเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 10 อัตรา
ประกาศงาน 11 ตุลาคม 2560


คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งท่านสามารถหางานบุรีรัมย์ ในตำแหน่งต่างๆ ที่อัพเดทได้ หรือ สมัครงานบุรีรัมย์ แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 19 มีนาคม 2561

ผู้ใช้งาน 44910 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127912 คน