ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2

  


ประกาศตำแหน่่งงานว่าง จังหวัดนครปฐม อัพเดทที่นี่


 หางาน สมัครงาน นครปฐม
หางานนครปฐม, ประกาศงานว่างจังหวัดนครปฐม | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 Graphic Design
สามารถใช้ Photoshop IIIustrator ได้
สามารถใช้ Adobe Premier Pro และ After Effect ได้
มีความสามารถในการถ่ายภาพ
ต้องมี Portfolios เพื่อประกอบการพิจารณา
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความอดทนในการทำงาน

บริษัท ไบโอวิสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มีนาคม 2560
 หัวหน้าแผนกผลิต (Oil)
เพศชาย - หญิง
อายุ 25 ปีึขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO, GMP/HACCP
มีภาวะผู้นำ / ร่วมกิจกรรมองค์กรหรือมหาวิทยาลัยในระดับทีมงาน หรือหัวหน้าทีม หรือมีประสบการณ์ในโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 กุมภาพันธ์ 2560
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (OHSAS 18001)
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้
มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
มีภาวะความเป็นผู้นำ, ความคิดริเริ่ม และการควบคุมติดตามงาน
มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การฝึกสอน อบรมที่ดี
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel และ PowerPoint) ได้อย่างดี

บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 กุมภาพันธ์ 2560
 Sales Admin ( เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย )
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ Program Microsoft Office ได้ดี
มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป

บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 กุมภาพันธ์ 2560
 เจ้าหน้าที่ ผจก.แผนกการตลาด
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดี
มีประสบการณ์งานการตลาด ERP SAP ORACLE จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากผ่านการศึกษา Landmark Education มาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2560
 ผู้จัดการฝ่ายขาย Export และ Sales
เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สื่อสาร อ่าน พูด เขียนได้ในระดับดี
มีประสบการณ์การทำงานในระบบปฏิบัติการ SAP Oracle ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2560
 เจ้าหน้าที่ Web Designer
เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office,Adobe lllustrator,Adobe Photoshop, Dream Weaver Firework และโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำแว็ปไซด์ได้ และเขียน HTML ได้เป็นอย่างดี
มีความขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์ ตั้งใจทำงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
มีทัศนคติที่ดี ชอบพัฒนา และรักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
มีความสนใจหรือมีความรู้ การทำโฆษณาออนไลท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท พี.เอช. ฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 ธันวาคม 2559
 KEY ACCOUNT (ประสานขายกับ Modern Trade)
เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีเกี่ยวกับการจัดการด้านการตลาด หรือบุคคลที่มีความสามารถมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานห้าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
มีความทะเยอ ทะยานที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวางแผนและการจัดการได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นทีมได้
กรณีมียานพาหนะมีสวัสดิการ ค่าน้ำมัน+ค่าสึกหรอ+ประกันชีวิต +ค่าโทรศัพท์

บริษัท พี.เอช. ฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 ธันวาคม 2559
 พนักงานขาย (ภาคอีสาน)
เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
มีใจรักในการขาย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
มีการเจรจาต่อรองเป็นเลิศ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไอที
สามารถขับขี่รถยนต์ เดินทางออกต่างจังหวัดได้ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์
มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 21 ธันวาคม 2559
 Costing Supervisor
อายุ 30 - 40 ปี ทุกเพศ
วุฒิ ป.ตรี - ป.โท
หน้าตาพอดูได้ ไม่เน้นหล่อไม่เน้นสวย
มีประสบการณ์ บริหารการจัดทำบัญชีต้นทุน ติดไม้ติดมือมา อย่างน้อย 5 ปี
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่อายใคร
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ ERP เช่น SAPหรือ Microsoft Dynamics AX ได้
มั่นใจว่าเป็น "ผู้นำ" รุ่นใหม่ "ไม่ฝืด" มีความคิดสร้างสรรค์
อารมณ์ดี ยิ้มง่าย คิดบวก มองโลกในแง่ดี พร้อมร่วมกิจกรรมสันทนาการ

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 ธันวาคม 2559
 Assistant Purchase Manager
Bachelor or Master’s degree in purchasing , supply chain or related fields
At least 10 years experience in purchasing in manufacturing of FMCG
Project Management and Analytical skills with People Management
Strong Leadership, multi-task, Able to work under high pressure
Strong people management and coaching skill
Knowledge of ISO ,GMP & HACCP and others
Knowledge of ERP software
Good command of English with computer literacy
Able to work at Nakorn Pathom
Able to work 6 days/week

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 ธันวาคม 2559
 พนักงานขาย และ พนักงานขับรถ (เลือกได้ทุกภาคทั่วประเทศ)
เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
ม.6 ขึ้นไป
ไม่เน้นหล่อไม่เน้นสวย
มีประสบการณ์ติดไม้ติดมือมาบ้าง
อารมณ์ดี ยิ้มง่ายทุกสถานการณ์
สามารถทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ (มีค่าที่พักให้+เงินAdvance)
สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2
มีผู้คำประกัน

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 10 อัตรา
ประกาศงาน 14 ธันวาคม 2559
 วิศวกรออกแบบเครื่องกล
เพศชาย/ หญิง
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีประสบการณ์ในการออกแบบเครื่องจักรกล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์เขียนแบบ AutoCad
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

K+Z Corporation Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 09 ธันวาคม 2559
 ช่างประกอบเครื่องจักร
เพศชาย
วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส ขึ้นไป ด้านเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

K+Z Corporation Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 09 ธันวาคม 2559
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
วุฒิการศึกษา มัธยมปลาย / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์
ขยันและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ตลาดใหม่ศาลายา (Salaya New Market)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 พฤศจิกายน 2559
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป วิชาชีพ
จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงานและสววัสดิ์การคุ้มครองแรงงานทางด้านความปลอดภัยในการทำงาน
มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และป้ายเรื่องความปลอดภัย
มีความรูควาสามารถทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีประสบการณ์

บริษัท แพลนโก จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤศจิกายน 2559
 พนักงานเขียนแบบ (Draftman)
- เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบโครงสร้าง , CLEAR แบบก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Auto Cad และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ
- ประจำ Site ศาลายา
บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤศจิกายน 2559
 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
- เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
- มีใบประกอบวิชาชีพ ( กว. )
- มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
- มีวิสัยทัศน์เชิงบวกและมีทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ

*** สนใจโทรสอบถามเพื่อนัดวันสัมภาษณ์ได้ทันที ***
บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 พฤศจิกายน 2559
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
เพศหญิงอายุ 22 -30 ปี
จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร,เคมี,ชีวะ,สัตวศาสตร์
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานเยี่ยม
หากมีประสบการณ์ด้านการติดต่อ ประสานงานกับกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีประสบการณ์ในงานระบบคุณภาพ GMP,HACCP มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอ ไอ พี จำกัดและบริษัทในเครือ
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 09 พฤศจิกายน 2559
 ผู้จัดการเขตขาย
เพศชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี
จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สัตวบาล สัตว์ศาสตร์ สัตว์แพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล/สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุจริต และขยันหมั่นเพียร

บริษัท เจบีเอฟ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 07 พฤศจิกายน 2559


คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานของจังหวัดนครปฐม ซึ่งท่านสามารถหางานนครปฐม ในตำแหน่งต่างๆ ที่อัพเดทได้ หรือ สมัครงานนครปฐม แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 26 มีนาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44296 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127727 คน