ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1

ประกาศตำแหน่งงานว่าง กลุ่มบริษัท อัพเดทที่นี่

 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงาน กลุ่ม ตรงตามความสามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
หางาน , หางาน , หางาน | ลงประกาศงานว่าง หาคนทำงาน ที่ SiamHRM.com , งาน , งาน , งาน
หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการ
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์ อายุ 22 ปีขึ้นไป หากเคยผ่านงานด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 กุมภาพันธ์ 2560
หางานBusiness lawyer officer Business lawyer officer
    วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฏหมาย หรือ กฏหมายธุรกิจ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
   
   
   
   

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 พฤศจิกายน 2559
หางานLegal Specialist Legal Specialist
    • a Bachelor’s degree in law from the leading university is required • an MBA, LLM or JD in a recognized foreign university/college would be a plus • Minimum 5 years of experience at a (senior) legal consultant position preferably in the leading international law firm • Strong corporate background (including public listed company and securities experience) • Knowledge of tax is a plus • Experiences in legal advice providing, agreements drafting/reviewing/negotiating (i.e. commercial, M&A, SPA, SHA, loan agreement etc.), legal deal structuring, business presence set up in Asian Region. • Fluent spoken and written English • Capacity to think strategically, logically and independently under stressful and demanding situations. • Good initiative and determination to achieve goals. • Impeccable reputation for trustworthiness and ability to maintain strict confidentiality in view of access to highly confidential information • Able to act quickly, accurately, credibly and decisively under often stressful and critical circumstances as the guardian of the Companies' interests.
   
   
   
   

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 พฤศจิกายน 2559
หางานนักกฎหมาย (Lawyer) นักกฎหมาย (Lawyer)
     ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  จบการศกึษาปรญิ ญาตร-ีปริญญาโท นิติศาสตร์  ภาษาองักฤษดีสามารถเจรจาและท าสญั ญาเป็นภาษาองักฤษได ้  มีใบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย)  มีประสบการณ์ว่าความ หรือ ประสบการณ์ท างานกฎหมาย อย่างน้อย 2 ปี  หากมคี วามเชยี่ วชาญดา้นภาษีและ ลขิ สทิ ธจิ์ ะพจิารณาเป็นพเิศษ  ใช ้Microsoft Office ได ้
   
   
   
   

Sahamongkolfilm International Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 พฤศจิกายน 2559
หางานทนายความ (โปรดแนบรูปถ่าย) ทนายความ (โปรดแนบรูปถ่าย)
    เพศชาย/หญิง ปริญญาตรี- โท สาขานิติศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านว่าความและการตรวจสอบจัดทำสัญญา/ธุรกรรมต่างๆ 5 ปีขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
   
   
   
   

Better World Green Public Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 พฤศจิกายน 2559
คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถหางานกลุ่มบริษัทออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประกาศรับสมัครงานบริษัท ซึ่งท่านสามารถสมัครงานบริษัท และหางานบริษัท ออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44412 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127753 คน