ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 3

  


หางานIT , หางานคอมพิวเตอร์ , หางานโปรแกรมเมอร์ อัพเดทที่นี่


หางาน IT, ตำแหน่งงานว่าง คอมพิวเตอร์ , สมัครงาน โปรแกรมเมอร์ | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงาน กลุ่ม ตรงตามความสามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
หางานWeb / Program Developer  Web / Program Developer
    อายุระหว่าง 21-28 ปี สัญชาติไทย มีความสนใจ Unity และชอบเล่นเกมส์ มีความรู้และสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) โปรดเตรียมผลงานที่เคยทำมาเสนอในวันสัมภาษณ์ บริษัทฯ ยินดีต้อนรับนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่ทุกท่าน
   
   
   
   

บริษัท โกลบอล ไวร์เลส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 6 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤศจิกายน 2560
หางานProgrammer  Programmer
    เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี จบการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความรอบคอบ ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับข้อบริษัทฯ สามารถใช้ JAVA Framework ในการพัฒนา เช่น Web Application เช่น JSF,Spring,Hibermate สามารถใช้ Database ในการพัฒนา และออกแบบ เช่น MYSQL,SQL Seve,Oracle สามารถพัฒนาในรูปแบบของ Web Responsive,CSS,HTML5
   
   
   
   

บริษัท พีทีดี ซิลเต็ม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 10 พฤศจิกายน 2560
หางานWeb Programmer  Web Programmer
    สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ควรมีความสามารถพื้นฐานของการเป็น Programmer ครบถ้วน รู้และเข้าใจการทำงานของระบบเว็บไซต์ มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี HTML และ Javascript เป็นอย่างดี สามารถพัฒนาระบบงานด้วยภาษา C# ได้ มีความเข้าใจในเทคโนโลยี .NET มีความรู้ความเข้าใจการทำงานกับระบบฐานข้อมูล มีความถนัดในการเขียนโปรแกรมแบบ OOP สามารถสื่อสารกับทีมงานคนอื่นๆ ด้วย UML Diagram ได้ หากมีความถนัดในการใช้งาน jQuery, Angular, MVC.NET และ Entity Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา Software แบบ Agile พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้ดี และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีกับงาน Programmer
   
   
   
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 08 พฤศจิกายน 2560
หางานWEB DEVELOPER   WEB DEVELOPER
    เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา เทคโนโลยีการสื่อสาร (IT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านการพัฒนา web application มีความรู้ ด้านการเขียนและการจัดระเบียบ Code ตามแบบฉบับมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ รวมถึงมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีการสื่อสารที่ดี มีทัศนะคติที่ดีและมีแรงบัลดาลใจในการทำงาน
   
   
   
   

บริษัท เอส-แพลนเนต จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 พฤศจิกายน 2560
หางานWordPress Programmer - Technical Team WordPress Programmer - Technical Team
    ไม่จำกัดเพศผู้สมัคร มีประสบการณ์ด้านการทำงานกับ WordPress มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง และจัดการ Plugins ของ WordPress ติดตั้งและจัดทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้ด้วยความรวดเร็ว สามารถปรับแต่ง แก้ไขโค้ด PHP JavaScript และ CSS ของเว็บไซต์ตามความต้องการ สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติในภาษาอังกฤษ เพื่อจัดทำและแก้ไขเว็บไซต์ มีความยืดหยุ่นในการปรับเวลาทำงาน
   
   
   
   

บริษัท ดีทีเอสที จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤศจิกายน 2560
หางานPHP Developer - Technical Team PHP Developer - Technical Team
    สร้างฟังก์ชัน/โมดูล PHP ที่มีประสิทธิภาพ ใช้ซ้ำได้ ตรวจสอบได้ แก้ปัญหาประสิทธิภาพการประมวลผลในระบบที่ซับซ้าน ประยุกต์ระบบกับการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย (for example, cross server storage, blobstore, key-value store) มีความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยทาง Front-end Familiarity with SQL/NoSQL databases and their declarative query languages Proficient understanding of code versioning tools, such as Git Proficient understanding developing/using API services สามารถเรียนรู้ความรู้และภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม
   
   
   
   

บริษัท ดีทีเอสที จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤศจิกายน 2560
หางานDatabase Developer - Technical Team Database Developer - Technical Team
    Big Data สามารถบริหารจัดการโครงสร้างระบบและฐานข้อมูลที่มีข้อมูลจำนวนมาก Big Data server configuration Database Structure/Index/Trigger Optimization การใช้ฐานข้อมูลมากกว่า 1 เซิร์ฟเวอร์ต่อ 1 ระบบ เวลาทำงาน 12.00-20.00 น. ไม่จำกัดเพศผู้สมัคร สามารถเรียนรู้ความรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม มีความยืดหยุ่นในการปรับเวลาทำงาน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม
   
   
   
   

บริษัท ดีทีเอสที จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤศจิกายน 2560
หางานAdmin Network Admin Network
    เพศ ชาย- หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไปวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ในด้าน Database Programming และ IT Helpdesk สามารถทำงานต่างจังหวัดได้บ้าง บางโอกาส มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักในงานบริการ
   
   
   
   

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 ตุลาคม 2560
หางานIT System Analyst ด่วนที่สุด IT System Analyst ด่วนที่สุด
    ชาย / หญิง, อายุ 30 ปี ขึ้นไป Male/Female Age over 30 years ปริญญาตรีในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง Bachelor’s degree or over in IT or related field. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในสายงานของการทำ IT Business Analyst Required 2 Years minimum experience in IT Analyst มีความรู้ด้าน Windows Server, NET, MS SQL Server , My SQL, Web Server Required knowledge in Windows Server, NET, MS SQL Server , My SQL, Web Server.
   
   
   
   

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 ตุลาคม 2560
หางานSenior Programmer/Programmer/DBA Senior Programmer/Programmer/DBA
    Senior Programmer 1 position, Programmer 1 position ,DBA 1 position Bachelor of Computer Science, Information Technology, Computer Engineering, or related fields Programming Web application (1-2 year) Using PHP, Javascript, Ajax, PHP Framework Codeigniter/Laravel, Boothstrap Designing & Programming on SQL Database High level of personal integrity and analytical ability Helping people on logic programming Able to learn both technical and business aspects Able to work upcountry
   
   
   
   

Lactasoy Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 21 ตุลาคม 2560
หางานSenior Programmer Senior Programmer
    Bachelor's Degree in Computer Science, Management Information System, Information Technology or other related fields At least 5 years of working experience in Information technology Database: MS SQL, Oracle Programming VB.Net, ASP.Net (C#.Net) MVC , JavaScript, AJAX Able to communicate in English
   
   
   
   

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 ตุลาคม 2560
หางานERP System Administrative Staff (Microsoft Navision) ERP System Administrative Staff (Microsoft Navision)
    - มีความรู้และทักษะทางด้านโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Windows, MS Office - มีความรู้และทักษะทางด้าน Relational Database เช่น MS Access, MS SQL, MySQL
   
   
   
   

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 ตุลาคม 2560
หางานWeb Programmer Web Programmer
    - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - มีความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี - สามารถใช้ jQuery, Java, Database, My SQL และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   
   
   
   

advance intelligent service
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 ตุลาคม 2560
หางานIT Section Manager IT Section Manager
    Thai nationality Male or Female, age 30 – 37 years old. Bachelor Degree in Computer Science, Computer Engineer, IT, ICT. Experience in Manufacturing , Accounting , SAP , Window Server, Network Architecture. Good command of English will be advantage. Proficiency in Excel, SAP/ Six Sigma/ Lean knowledge is preferable. Possess strong concept in relational database. Good attitude, self development and responsible at work.
   
   
   
   

Sodick (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 ตุลาคม 2560
หางานABAPER / SAP Support. ( ประจำนิคมฯ นวนคร จ.ปทุมธานี ) ABAPER / SAP Support. ( ประจำนิคมฯ นวนคร จ.ปทุมธานี )
    Graduated in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related field Minimum 1 years working experience in programming and development program with ABAP programming. Minimum 2 years of experience in SAP, in FI ,CO module.or any Module. Good communication skills in English.
   
   
   
   

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 ตุลาคม 2560
หางานพนักงานไอที IT Support พนักงานไอที IT Support
    เพศ ชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถแก้ไขและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเว็บเพจได้
   
   
   
   

บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 13 ตุลาคม 2560
หางาน ERP Developer (ประจำโรงงานปทุมธานี) ERP Developer (ประจำโรงงานปทุมธานี)
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้พื้นฐานที่ดี ด้าน ERP Application,Database Design,SQL Command,Microsoft System มีประสบการณ์การพัฒนาระบบ ERP ( SAP,Oracle,JDE ) อย่างน้อย 2-5 ปี มีทักษะเรื่องการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสารและการนำเสนอ สื่้อสารได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีพื็นฐานด้าน ABAP ,SQL Programming หากมีประสบการณ์ ในการพัฒนาระบบ ERP ในอุตสาหกรรมการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
   
   
   
   

Bangkok Glass Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2560
หางาน IT Support ( โรงงานรังสิต ปทุมธานี ) IT Support ( โรงงานรังสิต ปทุมธานี )
    เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะการทำงานด้าน Network กล้องวงจรปิด มาอย่างน้อย 1 - 2 ปี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
   
   
   
   

Bangkok Glass Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2560
หางาน โปรแกรมเมอร์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โปรแกรมเมอร์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
    จบปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในฐานข้อมูล SQL Server 2008 หรือที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สามารถปรับตัวได้ดีและเรียนรู้งานได้เร็ว
   
   
   
   

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 09 ตุลาคม 2560
หางาน โปรแกรมเมอร์ โปรแกรมเมอร์
    มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ SQL Server, ERP,SAP มีประสบการณ์ด้าน Network Administrator ผ่านการ Implement ระบบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ จัดทำข้อมูลการใช้งาน ติดต่อประสานกับเจ้าของชอฟแวร์ ในการใช้งาน แก้ไข ปรับปรุง และเพิ่มเติมความสามารถของชอฟแวร์
   
   
   
   

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 ตุลาคม 2560คำแนะนำสำหรับบริษัท :

1. ท่านกำลังมองหาประกาศ ตำแหน่งงานว่างITอยู่หรือเปล่า ? ท่านสามารถฝากประวัติส่วนตัว (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกเรซูเม่เพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการรับสมัครงาน เกี่ยวกับ ตำแหน่งงานว่างคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีข้อมูล ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์ อัพเดททุกวัน และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานว่างได้โดยตรงสมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ผู้ใช้งาน 44766 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127870 คน