ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2
ประกาศงาน : คอมพิวเตอร์ , ไอที , IT
หางานคอมพิวเตอร์ , หางานไอที , หางานIT | ลงประกาศงานว่าง หาคนทำงาน ที่ SiamHRM.com , งานคอมพิวเตอร์ , งานไอที , งานIT
 PHP Programmer, HTML/ CSS Editor, Web Designer, Graphic Designer
เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวะคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ
มีประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปีขึ้นไป และยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว และตรงต่อเวลา
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ชอบที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ
ตำแหน่ง PHP Programmer หากมีผลงานเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง HTML/CSS Editor หากมีผลงานออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และเขียน Javascript, Jquery ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง Web Designer หากมีผลงานออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และเขียน Javascript, Jquery ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง Graphic Designer สามารถใช้ Adobe Illustrator ได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์

Maximumdev Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 ตุลาคม 2559
 ออฟฟิศ
ทำงานในออฟฟิศ สามารถพูดภาษาอังกฤษ หรือ จีน ได้
มีความคล่องแข่ว ขยัน อดทนไวโรกรีน ไทยแลนด์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 ตุลาคม 2559
 พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ ชาย พูดภาษาอังกฤษ หรือจีนได้
ไม่ดื่มสุราไวโรกรีน ไทยแลนด์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 ตุลาคม 2559
 Admin Sales / Sales Co.
เพศชาย / หญิง 22-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
รู้จักสินค้าไอที และ สามารถศึกษาสินค้าใหม่ๆ ที่บริษัทฯ ทำตลาด
ใช้ Intranet, Internet และ email ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการใช้ภาษา ในส่วนของการ พูด เขียน ได้เป็นอย่างดี
บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก อัธยาศัยดี มีไหวพริบ
มีระเบียบวินัยในการทำงาน ทำงานตามขั้นตอนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
มีใจรักการบริการ และสามารถแก้สถานการณ์ ได้เป็นอย่างดี
มีความกระตือรือร้น และ active ตลอดเวลา
มีความอดทนต่อแรงกดดันต่างๆ ได้ดี

Reunion Solution Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 10 ตุลาคม 2559
 โปรแกรมเมอร์ PHP, Python, Webmaster/ Design/ Content/ Admin, ธุรการคอมพิวเตอร์
เพศหญิงและชาย อายุไม่เกิน 32 ปี
การศึกษา ปวช. ขึ้นไป
มีไหวพริบดี เรียนรู้เร็ว
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
ไม่สูบบุหรี
เขียนติดต่อฐานข้อมูลได้
รักการทำงานใน อาชีพ programmer , webmaster
ยินดีรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ แต่่ใจรัก มี Training ก่อนทำงาน
ถ้าสื่อสาร อ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 08 ตุลาคม 2559
 Web Application Programmer
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง (หรือถ้าท่านมีความสามารถในด้านนี้จริง ทางเราไม่สนใจวุฒิและยินดีร่วมงานด้วย )
ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
มี Technical Skill เกี่ยวกับ ภาษา C , HTML , Javascript , AJAX , JQUERY, PHP , SQL , Webservice , JSON , XML
มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
มีความขยันอดทน ไม่เกี่ยงงาน สู้งาน
เป็นคนอัธยาศัยดี ยิ่มแย้มแจ่มใส
มีความกระตือรือร้นที่จะหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

BEFIRST-IT NETWORK SOLUTION CO.,LTD
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 กันยายน 2559
 ผู้ช่วยช่างเทคนิค CCTV กันขโมย ตู้สาขา
เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
มีความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้น สามารถใช้อุปกรณ์ช่างได้
มีความกระตือรือร้น อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เซ็นทรัล ไอที แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 10 อัตรา
ประกาศงาน 24 กันยายน 2559
 System Support (Tester & Trainer)
เพศ ชาย – หญิง อายุ 21-32 ปี หากเป็นเพศชายสมัคร กรุณาเตรียม ใบ รด. หรือ ใบผ่านทหารมาด้วย
วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถเดินทางไปทำานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว 7-14 วัน
มีความขยัน อดทน ในการทำงาน
ทราบผลการสมัครในวันสัมภาษณ์

บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กันยายน 2559
 Programer / Programer Application Web
เพศชายหรือหญิง
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer / Software Engineering, Computer Science / IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในการคิดและพัฒนาโปรแกรม อาทิ Window Application ด้วยภาษา C#.NET, Web Application ด้วยภาษา ASP.NET, PHP, JAVA AJAX
มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป
มีความรู้เรื่องฐานข้อมูลที่ต้องใช้งานเกี่ยวกับ MySQL, MS-SQL, Oracle เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับ Crystal Report

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 31 สิงหาคม 2559
 Apple Professional Development (APD)
- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านครุศาสตร์บัณฑิต ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตร/วางแผนการเรียนการสอนและสอนมาอย่างน้อย 1-2 ปี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พูด-อ่าน-เขียนได้ดี
- ใช้คอมพิวเตอร์ในสื่อการเรียนการสอนได้ดี
- หากมีสินค้า APPLE ใช้งาน IPAD หรือ MACBOOK PRO ในการเรียนการสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 สิงหาคม 2559
 Technician Support ประจำร้าน iStudio สาขา J Avenue ทองหล่อ

เพศ:ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านสินค้า IT มีประสบการณ์งานแก้ไขปัญหา Computer ด้าน Hardware และ Software
มีความรู้ด้านสินค้า IT และใช้งาน Computer ได้ดี หากมีความรู้และใช้งานสินค้า Apple ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้
บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 สิงหาคม 2559
 Programmer and Programmer Analyst
วุฒิปริญญาตรีหรือโท, สาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปี ในทักษะการเขียนโปรแกรม ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win) กับเครื่องมือ Microsoft Visual Studio และสามารถเขียน SQL จัดการข้อมูลใน Microsoft SQL Server (หากสามารถเขียน Stored procedure จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ Oracle
ถ้าสามารถเขียน Java Script, XML และ jQuery จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีประสบการณ์ในการเขียน WCF หรือ WPF จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม

ProsperSof Consulting Co., Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 06 สิงหาคม 2559
 Programmer web application
เพศหญิง/ชา ยอายุ 25 - 50 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือสูงกว่า สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจภาษา web c#.net.html.html5,jawascricp,
ถ้ามีความรู้ความเข้าใจ MVC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ตรงรวมกัน 1 ปีขึ้นไป
มีความเชี่ยวชาญในก่ารวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข
มีความสามารถเฉพาะตัวสูง / มีความคล่องตัวในการทำงาน

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2559

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 29 มิถุนายน 2559

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มิถุนายน 2559
 System Analyst
วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 4-8 ปี ในการพัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เช่น Banking, Finance, Marketing, CRM, ERP, Billing, Insurance, Accounting และ Data Warehouse เป็นต้น และมีความรู้ความเข้าใจสามารถเขียน SQL Statement ใน Microsoft SQL Server โดยเฉพาะ Stored procedure หรือ Oracle (PL/SQL)
หากมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม ASP.NET จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม

ProsperSof Consulting Co., Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มิถุนายน 2559
 Implement & Support / Programer - Web Programer
ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ทั่วไป
มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Database และ SQL
สามารถทำงานเป็นทีม และเดินทางต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ขอให้มีความตั้งใจจริง และรักความก้าวหน้า
มีใจรักในงานบริการ
*มีความรู้ด้าน Web application architecture, System design and web programming (เฉพาะผู้สมัคร Programer)
ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่

บริษัท เฟริส์ทโปร จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 25 มิถุนายน 2559
 Sales Executive / AE
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์งานขาย Solution IT/Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในการนำเสนอ

CDG GROUP & G-ABLE GROUP
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 มิถุนายน 2559
 Interior Designer
- มีประสบการณ์งานออกแบบและตกแต่งภายใน
- สามารถใช้ Autocad , 3DMax , Sketch
- หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมงาน ประมาณราคางาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เอพลัสเทเลคอม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 พฤษภาคม 2559
 Tele Sales (เจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์)
เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีความขยัน และกระตือรือร้นในการทำงาน
ใช้โปรแกรม Microsoft Office, Access, Internet, E-mail ได้เป็นอย่างดี
พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธที่ดี
หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น จำกัด (AVIT COMMUNICATION CO., LTD.)
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 18 พฤษภาคม 2559คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นหางานในตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์ , งานไอที , และงานIT โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 24 ตุลาคม 2559

ผู้ใช้งาน 43947 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127646 คน