ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2
ประกาศงาน : รับเหมา ก่อสร้าง , เอ็นจิเนียริ่ง , วิศวกรรม
หางานรับเหมา ก่อสร้าง , หางานเอ็นจิเนียริ่ง , หางานวิศวกรรม | ลงประกาศงานว่าง หาคนทำงาน ที่ SiamHRM.com , งานรับเหมา ก่อสร้าง , งานเอ็นจิเนียริ่ง , งานวิศวกรรม
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (งานก่อสร้าง)
เพศ หญิง/ชาย ไม่จำกัดอายุ
วุฒิปวส. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมโยธา สถาปัตย์ บริหารงานก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานจัดซื้องานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป

บริษัท ริชชี่ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 ตุลาคม 2559
 แรงงานส่งสินค้า
อายุไม่เกิน 40 ปี
สามารถยกสินค้าน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัมได้
มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

กุญชร ค้าวัสดุก่อสร้าง
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 ตุลาคม 2559
  หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
เพศชาย/หญิง
อายุ 28-35 ปี
จบปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 6 ปี
สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ ( ตามแผนงาน/สาขาที่ได้รับมอบหมาย )
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 17 ตุลาคม 2559
 เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
วุฒิป.ตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ อืนๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านค่าจ้าง ผ่านโปรแกรม Biosoft หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการด้านค่าจ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีทักษะภาษาอังกฤษดี

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2559
 วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน
เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้(ดีในระดับหนึง)
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 กันยายน 2559
 Erection Project Engineer
เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
จบการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ( ปวส ประสบการณ์>10 ปี )
มีประสบการณ์10 ปี งานควบคุม จัดการ งานติดตั้งเครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องกล
สามารถไปประจำไซต์งานได้
สามารถรับในส่วนของสัญญาจ้างแบบระยะเวลาได้ (ในรูปแบบของสัญญาปีต่อปี )
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 กันยายน 2559
 เชฟ / ผู้ช่วยเชฟ / พนักงานเสิร์ฟ
เพศชาย/หญิง (สัญชาติไทย)
เฉพาะตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ อายุระหว่าง 20-28 ปี
มีบุคลิกภาพ หน้าตาดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีแรงการและใจในการทำงานที่ดีเยี่ยม
มีความกระตือรือร้นและความพยายามที่จะเรียนรู้ในงานที่ทำ
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ว่องไว และเอาใจใส่ต่องาน
ตรงต่อเวลา และให้ความสำคัญต่อเวลา
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 กันยายน 2559
 Marketing /Sale (ประจำโครงการหมู่บ้าน J-FOREST)
เพศ ชาย / หญิง
อายุระหว่าง 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การขาย บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด งานขายบ้านจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจในตัวเอง มีทัศนคติที่ดี มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
มีทักษะด้านการประสานงานและติดต่อสื่อสารได้ดี
หากพูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 28 กันยายน 2559
 Sales Project
เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านการขาย
ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขาย 1 -3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขายและการเจรจาลูกค้า
สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
มีความคิดสร้างสรรค์ อดทน ซื่อสัตย์
มีความมั่นใจในตัวเอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
สามารถไปทำงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ( ในบางครั้งได้ )
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
มีเงินเดือน + ค่า Commission + ค่าน้ำมันหรือแก๊ส + ค่าโทรศัพท์ + ค่าที่พัก ( ในกรณีออกต่างจังหวัด )

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 25 สิงหาคม 2559
 โฟร์แมน (งานสร้างเครื่องจักร)
- โฟร์แมน (งานสร้างเครื่องจักร) เพศชาย
- วุฒิการศึกษา: ปวส - ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
- มีความขยัน อดทน สามารถรับสภาวะกดดันได้ดี
- พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
- สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานนอกสถานที่ได้
บริษัท เกียร์ คอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 สิงหาคม 2559
 Project Finance
อายุ 24 - 32 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านการเงิน
มีประสบการณ์ด้านการเงิน 2 ปีขึ้นไป
มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน เช่น fianacial Feasibility Report
บุคลิกคล่องแคล่ว กล้าคิด กล้าแสดงออก

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 สิงหาคม 2559
 พนักงานขับรถผู้บริหาร
เพศชาย
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
มีประสบการณ์การขับรถผู้บริหารมาก่อน

บริษัท ดีไอเอส ไดรวิ่ง อิมเพรสชั่น ซัพพลาย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 สิงหาคม 2559
 พนักงานบัญชี
เพศหญิงอายุ 20--30 ปี
ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ MS. Office (Word, Excel และ Power Point) หรือโปรแกรมอื่นๆ
ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
สามารถเริ่มงานได้ทันที
เคยผ่านงานจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

PMec Engineering Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 05 สิงหาคม 2559
 Site Engineer , Project Engineer , โฟร์แมนก่อสร้าง
เพศชาย-หญิง
มีประสบการณ์ 3-5 ปี
มีใบ ก.ว. (สำหรับตำแหน่ง Project Engineer และ Site Engineer)
สามารถใช้งานโปรแกรม Word, Excel, Ms Project, Power point
ใช้Autocad ได้
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง และตรงต่อเวลา
สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา และคนงานได้เป็นอย่างดี

บริษัท แกรนด์ เพาเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 สิงหาคม 2559
 พนักงานเดินระบบ ( บำบัดน้ำเสีย )
เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป สัญชาติไทย
การศึกษาวุฒิ มัธยมศึกษา 6 หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์ 0 - 1 ปี
ผ่านการเกณฑ์ทหาร
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัทฯจัดให้
มีความขยัน อดทน สู้งาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

Global Environmental Technology Co., Ltd. (GETCO)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 สิงหาคม 2559
 วิศวกรโยธา,วิศวกรไฟฟ้าประมาณราคา,สถาปนิก
เพศชาย , วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมไฟฟ้า,สถาปัตยกรรม
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามตำแหน่ง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าประมาณราคมปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่
ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 7 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2559
 เจ้าหน้าที่การตลาดและขายงานโครงการ
เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ทุกระดับ
มีประสบการณ์ มากกว่า 2 ปี
มีทักษะในเรื่องการสื่อสาร การเจรจาต่อรองเก่ง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความรู้เรื่องงานด้านคอนกรีต และ ขอตกแต่งบ้าน
มีจิตใจดีรักงานบริการ ยิ้มง่าย เข้าหาผู้ใหญ่ได้เก่ง
รอบคอบ ขยันอดทน สู้งาน ขับรถทางไกลได้

บริษัท เอ็มเอ็มพลัส คอนสตรัคชั่นเฮ้าส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2559
 วิศวกร M,E (งานระบบไฟฟ้า, ประปา, แอร์ )
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปวช,ปวส สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่มีความสนใจ
มีประสบการณ์ ด้านติดตั้งงานระบบ ( ไฟฟ้า, ประปา, แอร์ ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 กรกฎาคม 2559
 วิศวกรงานระบบ (ไฟฟ้า ประปา แอร์) และโฟร์แมนงานระบบ
วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี ด้านงานไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง สำหรับ โฟร์แมนควบคุมงานระบบ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านงานไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง สำหรับ วิศวกรงานระบบ
ประสบการณ์ทำงาน 0 - 10 ปี
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
มีความเป็นผู้นำ

บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 05 กรกฎาคม 2559
 โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี ด้านงานก่อสร้าง
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
มีความเป็นผู้นำ มีไหวพริบในการทำงาน

บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 05 กรกฎาคม 2559คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นหางานในตำแหน่งงานรับเหมา ก่อสร้าง , งานเอ็นจิเนียริ่ง , และงานวิศวกรรม โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 29 ตุลาคม 2559

ผู้ใช้งาน 43956 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127652 คน