SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 5

  


หางานโรงงาน , หางานการผลิต , หางานควบคุมคุณภาพ อัพเดทที่นี่


หางาน โรงงาน, ตำแหน่งงานว่าง การผลิต , สมัครงาน ควบคุมคุณภาพ | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงาน กลุ่ม ตรงตามความสามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
หางานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
    เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส. - ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 มีนาคม 2561
หางานProduction Supervisor Production Supervisor
    วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ Microsoft Officer พื้นฐ้านได้ สามารถปฎิบัติงานสลับกะได้ มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี กล้าแสดงออกและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ
   
   
   
   

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 มีนาคม 2561
หางานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (Assistant Production Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (Assistant Production Manager)
    ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหารม เกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีระเบียบ และความระเอียดรอบคอบในการทำงาน มีทัศนคติเชิงบวก และกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ กรณีมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Posthavest จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความเข้าใจในระบบ GMP, GAP, HACCP, HALAL
   
   
   
   

บริษัท ทาร์เก็ท แอกริคัลเจอร์ เชียงใหม่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 กุมภาพันธ์ 2561
หางานProduction Staff Production Staff
    เพศชาย , อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.6-ปวส. มีประสบการณ์งานผลิตฉีดขึ้นรูปพลาสติก 1 ปีขึ้นไป มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี สามารถทำงานเข้ากะได้
   
   
   
   

บริษัท คอสโม ไฮ-เทค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 กุมภาพันธ์ 2561
หางาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
    เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการวางแผน/การติดตามงาน สามารถใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Word, Excel เป็นต้น การติดต่อประสานงานได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
   
   
   
   

บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 มกราคม 2561
หางานผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงานประจำ โรงงาน จ.เพชรบูรณ์ ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงานประจำ โรงงาน จ.เพชรบูรณ์
    เพศ ชายหรือ หญิง อายุไม่เกิน40 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาตร์บัณฑิต และศึกษาวิชาเรียนทางด้านเคมี 40 หน่วยกิตขึ้นไป มีประสบการณ์โดยตรงในการวิเคราะห์สารมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ต้องผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการควบคุมคุณภาพวิเคราะห์ทดสอบ ( QA/QC)และข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC17025)จากหน่วยฝึกอบรมภายนอกที่เชื่อถือได้ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง/พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆได้เสมอ มีหนังสือรับรองการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่นประวัติการฝึกอบรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ ตามความจำเป็น / สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถปฏิบัติงานประจำได้ที่ โรงงาน จ.เพชรบูรณ์ได้
   
   
   
   

บริษัท เอกอุทัย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2561
หางานพนักงานฝ่ายผลิต พนักงานฝ่ายผลิต
    เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป อายุ 25 ปี ขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้ อ่านออก เขียนได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
   
   
   
   

บริษัท เอ.ซี. พลาส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่ IE เจ้าหน้าที่ IE
    เพศชาย - หญิง จบปริญญาตรี ด้านที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านนี้
   
   
   
   

บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2561
หางานSUPERVISOR / LEADER WEREHOUSE SUPERVISOR / LEADER WEREHOUSE
    ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานในสโตร์ หรือคลังสินค้า 3 - 5 ปี ขึ้นไป มีความอดทนสูง ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเผ้าติดตามผลการดำเนินงาน มีความอดทนอดกลั้น ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ในงานที่รับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำและพร้อมรับผิดชอบ สามารถเริ่มงานได้ทันที
   
   
   
   

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 17 ธันวาคม 2560
หางานเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
    เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปวส. สาขา โยธา, อุตสาหกรรม, ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจระบบงานผลิต งานก่อสร้าง งานตรวจสอบคุณภาพ และสามารถอ่านแบบก่อสร้างได้ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft word, excel, power point, Auto CAD ได้
   
   
   
   

Nirvana Daii Public Company Limited
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 12 ธันวาคม 2560
หางานพนักงานฝ่ายผลิต(ชาย,หญิง ) พนักงานฝ่ายผลิต(ชาย,หญิง )
    เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
   
   
   
   

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ธันวาคม 2560
หางานพนักงานประกันคุณภาพ (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา) พนักงานประกันคุณภาพ (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)
    เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. สาขาทางด้านช่าง / เทคนิคการผลิต / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในสายการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ในระบบการควบคุมหรือประกันคุณภาพ ตาไม่บอดสี สามารถทำงานเป็นกะได้
   
   
   
   

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 30 พฤศจิกายน 2560
หางานพนักงานผลิต (ประจำโรงงานอยุธยา) พนักงานผลิต (ประจำโรงงานอยุธยา)
    เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สัญญาชาติไทย ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ/แพ้อากาศ/แพ้ฝุ่นละออง
   
   
   
   

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 30 พฤศจิกายน 2560
หางานผู้จัดการโรงงาน (ประเทศเวียดนาม) ผู้จัดการโรงงาน (ประเทศเวียดนาม)
    เพศชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, บริหารจัดการอุตสาหกรรม, เทคโลโนยีการผลิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ในงานด้านอุตสาหกรรม และ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในระดับผู้จัดการโรงงาน มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ความรู้เชิงวิศวกรรม , การบริหารจัดการ , การบริหารบุคคล , เข้าใจหลักการบัญชี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานสูง หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมประเภทเหมืองแร่ ถ่านหิน ปูนซีเมนต์ หรือโรงงานประเภท Outdoor จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
   
   
   
   

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 พฤศจิกายน 2560
หางานผู้จัดการฝ่ายผลิต ไม้วีเนียร์และเฟอร์นิเจอร์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ไม้วีเนียร์และเฟอร์นิเจอร์
    เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานเกี่ยวกับไม้วีเนียร์และเฟอร์นิเจอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้ มีความสามารถในการอบรมเบื้องต้นได้ มีความเป็นผู้นำ , กล้าแสดงออก , มีความคิดสร้างสรรค์
   
   
   
   

บริษัท วู้ด เวอร์ธ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 พฤศจิกายน 2560
หางานวิศวกร/เจ้าหน้าที่ QA./QC. วิศวกร/เจ้าหน้าที่ QA./QC.
    คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป มีความรู้ด้านช่าง ใช้เครื่องมือวัดและสามารถอ่าน DRAWING ได้ มีประสบการณ์ด้านงานชิ้นส่วนยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีที่พักอยู่ใกล้หรือในบริเวณใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ในเรื่องระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัด
   
   
   
   

บริษัท เพชรไพศาล โอโต้พาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 29 พฤศจิกายน 2560
หางานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบคุณภาพ (Quality System Internal Auditor) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบคุณภาพ (Quality System Internal Auditor)
    คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์โดยตรงในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ เป็นอย่างดี
   
   
   
   

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2560
หางานผู้ปฏิบัติงานประจำเครื่องจักรระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำเครื่องจักรระบบบำบัดมลพิษน้ำ
    เพศชาย อายุไม่เกิน35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ทุกสาขา มีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤศจิกายน 2560
หางานSupervisor (Production) Supervisor (Production)
    Have of age during 28-35 year old. Bachelor's degree in Engineer or related field. At least 2-5 years experience in supervisor production position. Have a Knowledge about production process in factory. Strong Leadership and ability to work under pressure. Knowledge of ISO9001, ISO/ TS16949, ISO 14001, TIS/OHAS18001, ISO50001. FMEA, SPC. If have experience in Rubber, Polymer, Plastics Industry will be advantage. Computer skill (Ms.Office) because do report and presentation per management level. Can control and plan for production efficiency.
   
   
   
   

Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 พฤศจิกายน 2560
หางานQMR./QA.ด้านอาหาร QMR./QA.ด้านอาหาร
    ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 3 ปี ขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตร GMP,HACCP,BRC
   
   
   
   

บริษัท บางกอกดีไฮเดรทมารีนโปรดัก จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 พฤศจิกายน 2560คำแนะนำสำหรับบริษัท :

1. ท่านกำลังมองหาประกาศ ตำแหน่งงานว่างโรงงานอยู่หรือเปล่า ? ท่านสามารถฝากประวัติส่วนตัว (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกเรซูเม่เพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการรับสมัครงาน เกี่ยวกับ ตำแหน่งงานว่างการผลิต ซึ่งมีข้อมูล ตำแหน่งงานว่างควบคุมคุณภาพ อัพเดททุกวัน และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานว่างได้โดยตรงผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 มีนาคม 2561

ผู้ใช้งาน 44919 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127912 คน