ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1


ประกาศรับสมัครงาน พลังงาน , ปิโตรเคมีภัณฑ์ อัพเดทที่นี่

 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงานปิโตรเคมี สามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
ประกาศรับสมัครงานพลังงาน | ลงประกาศตำแหน่งงานว่าง หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , รับสมัครงานพลังงาน , รับสมัครงานปิโตรเคมีภัณฑ์ , รับสมัครงานปิโตรเคมี
หางานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ ประจำคลังน้ำมันขอนแก่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ ประจำคลังน้ำมันขอนแก่น
    เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย, วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย หรือวุฒิที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีความรู้ในด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008,TS 16949,ISO 14001 และ มอก.18000 มีจิตสำนึกความเป็นผู้นำ และมีความเป็นธรรมกล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่ถูกต้อง มีความสามารถ หรือมีประสบการณ์งานอบรม มีความรับผิดชอบสูง
   
   
   
   

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 ตุลาคม 2558
หางาน ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม
    เพศหญิง / เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารหรืองานบุคคล มีประสบการณ์การบริหารงานในตำแหน่งบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้เกี่ยวกับงานบุคคลและ Payroll อย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel,PowerPoint) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวุฒิภาวะ,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี,มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน,มีความรับผิดชอบและมีความละเอียดรอบ สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้เป็นอย่างดีและมีใบขับขี่ถูกต้อง
   
   
   
   

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 13 ตุลาคม 2558
หางานเจ้าหน้าที่บัญชีประจำสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่บัญชีประจำสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
    เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ เช่น Word, Excel, Power Point มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตวิทยา สามารถโน้มน้าวหรือเจรจากับพนักงานได้ดี มีความตั้งใจ ต้องการเรียนรู้งานใหม่ ๆ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และส่งมอบงานได้ตามเวลาที่กำหนด
   
   
   
   

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 ตุลาคม 2558
หางานเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายไอที  เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายไอที
    เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP, ABAP, VB, DB มีความสามรถด้าน Graphic Design ถ่ายภาพ VDO และเขียน Script
   
   
   
   

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด (โรงงานฉะเชิงเทรา)
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 25 มิถุนายน 2558
หางานAccounting Officer / Senior Officer (ฝ่ายนโยบายและระบบบัญชี) Accounting Officer / Senior Officer (ฝ่ายนโยบายและระบบบัญชี)
    • การศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบัญชี (Accounting Information System) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทางด้านงานระบบบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป • มี service mind ที่ดี รักงานด้านการวิเคราะห์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี • มีทักษะการนำเสนอ/บรรยาย • สามารถทำการวิเคราะห์ได้จากหลายมุมมอง • มีบุคลิกภาพและความสามารถในการประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
   
   
   
   

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 มิถุนายน 2558
หางาน Logistics & Distribution Officer Logistics & Distribution Officer
    - ไม่จำกัดเพศ - การศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ในธุรกิจขององค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี - สามารถวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถสื่อความ นำเสนอ และเป็นวิทยากรได้ - สามรถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Excel, Word, PowerPoint และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลได้ - มีความรู้ภาษาอังกฤษ - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ - สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาวันปกติและวันหยุดได้ - สามารถขับรถยนต์ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
   
   
   
   

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 มิถุนายน 2558
หางานSales Executive (International Customers) Sales Executive (International Customers)
    • Minimum Bachelor’s Degree in Marketing with technical background, Engineering or related fields. • Experience in sales and marketing overseas will be advantageous. • Good manner and strong interpersonal skills with well-respected customers from different cultures and values. • Fluent command, written and verbal, in English and Thai. Fluency in French, Arabic, Chinese, or Spanish will be a plus.
   
   
   
   

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 มิถุนายน 2558
หางานเจ้าหน้าที่งานบุคคล เจ้าหน้าที่งานบุคคล
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านงานHR สถิติ, อุตสาหการฯ ประการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี ความสามารถด้านการบริหารค่าจ้าง/การสรรหาและคัดเลือก และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถขับรถยนต์ได้
   
   
   
   

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 พฤษภาคม 2558
หางานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
    เพศ ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์ทางด้าน จป.ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี สามารถขับรถยนต์ได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
   
   
   
   

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 พฤษภาคม 2558
หางานDCC (Document Control) DCC (Document Control)
   
   
   
   
   

บริษัท ประจงกิจปาล์มออยล์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2558
หางานพนักงานไฟฟ้า Biogas พนักงานไฟฟ้า Biogas
    เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส.ช่างอุตสาหกรรม-ป.ตรี วศบ,อสบ.ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหกรรม,สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ทำงาน ด้านโรงงานไบโอแก๊ส1-3 ปี ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
   
   
   
   

บริษัท ประจงกิจปาล์มออยล์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2558
หางานSAP Consultant (All Modules) SAP Consultant (All Modules)
    • Thai Nationality Only • Male/Female • Bachelor’s degree or higher in MIS, MBA, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Accounting or related fields (GPA: Major in Engineering at least 2.7, Other Major at least 3.0) • Working experiences in SAP fully cycle implementation or supporting in Basis, HR, PP, MM, PM, FI/CO, SD, BW, BI/BW are preferable • Good knowledge in SQL ,JAVA, WEB Application are advantage • Pleasant and enthusiastic personality, good interpersonal skills, self-motivation, customer oriented and strong analytical skills • Good Command of spoken and written English (Require TOEIC Scores: at least 550)
   
   
   
   

PTT ICT Solution
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2558
คำแนะนำสำหรับผู้หางาน สมัครงาน :

1. ท่านสามารถตรวจสอบประกาศรับสมัครงานพลังงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประกาศรับสมัครงาน เกี่ยวกับตำแหน่งงานพลังงาน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานปิโตรเคมีภัณฑ์ และประกาศรับสมัครงานปิโตรเคมี ออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us