ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


หนังสือตักเตือน กับ การกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการทำงาน

หนังสือตักเตือน กับ การกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ หนังสือตักเตือน กับ การกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการทำงาน, บทความ หนังสือตักเตือน กับ การกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการทำงาน, ตัวอย่าง หนังสือตักเตือน กับ การกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการทำงาน, HR, HRM

คดีแดงที่  2171/2542

นายไชยา ประทุม โจทก์
บริษัทไชยาพรลาเท็กซ์ จำกัด จำเลย

 

ป.พ.พ. มาตรา 583
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

 

เมื่อโจทก์กระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการทำงาน จำเลยผู้เป็นนายจ้างย่อมมีอำนาจออกหนังสือตักเตือนและมีอำนาจนำหนังสือตักเตือนไปประกาศให้โจทก์และลูกจ้างอื่นของจำเลยทราบได้ การที่โจทก์ไปฉีกทำลายประกาศหนังสือตักเตือนของจำเลยโดยพลการ ทำให้ทรัพย์สินคือหนังสือตักเตือนของจำเลยต้องสูญเสียหายและขาดประโยชน์ และอาจทำให้ลูกจ้างอื่นของจำเลยเอาอย่าง ทำให้จำเลยไม่สามารถปกครองบังคับบัญชาลูกจ้างได้ การกระทำของโจทก์จึงเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

 

…………………..……………………………………………………………..

 

 

(เสรี ชุณหถนอม - เสมอ อินทรศักดิ์ - วิรัตน์ ลัทธิวงศกร )

 

ศาลแรงงานกลาง - นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์

ศาลอุทธรณ์ -
ลงวันที่ 05/04/2006 03:13:19
จำนวนผู้ชม 5655
ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us