ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

การจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน, บทความ การจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน, ตัวอย่าง การจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน, HR, HRM

เป้าหมายเพื่อกระตุ้นสำนึกและความร่วมมือของพนักงานทุกคน ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานที่มีการดำเนินการแพร่หลาย ได้แก่

1. โครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero-Accident)
2. โครงการส่งเสริมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (5 ส)
3. โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
4. โครงการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การจัดเสียงตามสาย บอร์ดข้อมูล กล่องรับฟังความคิดเห็น เอกสารความปลอดภัย
5. โครงการ "อาสาสมัครความปลอดภัยประจำพื้นที่"
6. โครงการ "อาสาสมัครความปลอดภัยประจำพื้นที่ ระดับผู้บังคับบัญชา"

ฯลฯลงวันที่ 19/07/2005 22:32:35
จำนวนผู้ชม 3152
ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us