Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้, บทความ Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้, ตัวอย่าง Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้


หมวด   ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ข้อมูลที่ควรรู้
ตัวอย่างบัตรรับรองสิทธิ์ฯ ตามมาตรา 38 ประจำปี 2552-2553   
หมวด   Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้
Facilitation (การดำเนินการ)   
หมวด   กลยุทธ์ด้าน HR การบริหารจัดการ งานบุคคล
กระบวนการพัฒนาแผนที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   
หมวด   กฎหมายแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่ HR ควรรู้
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๓๔   
หมวด   กระทรวงแรงงาน บทความความ ข่าวสาร
คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว   
หมวด   ฎีกาแรงงาน คำพิพากษา คดีแรงงาน ต่างๆที่น่าสนใจ
คำสั่งเลิกจ้าง กับ พฤติการณ์ปฏิบัติหน้าที่ไม่สุจริต   
หมวด   ข้อมูล สถิติแรงงาน ต่างๆ ที่น่าสนใจ
ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547(ภาคใต้)   
หมวด   อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
แนวทางการตรวจความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะและการปั๊มโลหะ   


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพภาพรวมต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


ค้นหา :
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6
Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us