Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้, บทความ Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้, ตัวอย่าง Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้


หมวด   ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ข้อมูลที่ควรรู้
ตีความค่าโอนสปส.เข้าบัตรทอง   
หมวด   Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้
Accuracy (ความถูกต้องแม่นยำ)   
หมวด   กลยุทธ์ด้าน HR การบริหารจัดการ งานบุคคล
การคำนวณอัตราการลาออกจากงาน (Measuring trunover)   
หมวด   กฎหมายแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่ HR ควรรู้
ความปลอดภัยในการทำงาน   
หมวด   กระทรวงแรงงาน บทความความ ข่าวสาร
โครงการโรงงานสีขาว   
หมวด   ฎีกาแรงงาน คำพิพากษา คดีแรงงาน ต่างๆที่น่าสนใจ
ไม่ลงชื่อรับทราบคำเตือน   
หมวด   ข้อมูล สถิติแรงงาน ต่างๆ ที่น่าสนใจ
ตัวชี้วัดความยากจน   
หมวด   อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
การประเมินผลของโครงการด้านความปลอดภัย   


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพภาพรวมต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


ค้นหา :
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 5
Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us