Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้, บทความ Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้, ตัวอย่าง Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้


หมวด   ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ข้อมูลที่ควรรู้
link : บริการกระทรวงแรงงาน   
หมวด   Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้
ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ความสามารถเชิงสมรรถนะ   
หมวด   กลยุทธ์ด้าน HR การบริหารจัดการ งานบุคคล
กรณีศึกษา Best Practices : การจัดสวัสดิการของบริษัท   
หมวด   กฎหมายแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่ HR ควรรู้
สาระสำคัญ ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน   
หมวด   กระทรวงแรงงาน บทความความ ข่าวสาร
โครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์   
หมวด   ฎีกาแรงงาน คำพิพากษา คดีแรงงาน ต่างๆที่น่าสนใจ
ไม่ไปทำงาน โดยเข้าใจโดยบริสุทธิ์ว่า นายจ้างถูกจำเลยเลิกจ้างแล้ว   
หมวด   ข้อมูล สถิติแรงงาน ต่างๆ ที่น่าสนใจ
สถานศึกษาภาคตะวันตกปรับตัวสนองตลาดแรงงาน   
หมวด   อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม : เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง   


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพภาพรวมต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


ค้นหา :
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6
Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us