สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆะ

กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆะ | บทเรียน การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆะ, บทความ กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆะ, ตัวอย่าง กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆะ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์

 เหตุของความบกพร่องของการแสดงเจตนา
 
ความบกพร่องของการแสดงเจตนาที่ทำให้สัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ เกิดขึ้นจากเหตุที่มีการแสดงเจตนาเกินกรอบหรือขอบเขต ของการแสดงเจตนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ตัวอย่างเช่น การจ้างหญิงหรือซื้อเด็กหญิงมาขายบริการทางเพศ การจ้างเด็กมาส่งยาบ้าให้แก่ลูกค้า หรือมาทำงานต้องห้ามตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์เข้ามาเป็นลูกจ้าง การจ้างลูกจ้างทำงานขายวัตถุโบราณหรือค้าไม้เถื่อน หรือการจ้างลูกจ้างทำงานโดยตกลงจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  การทำสัญญาจ้างแรงงาน โดยมีข้อตกลงว่าลูกจ้างจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือมีข้อตกลงให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาทำงานปกติโดยไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา เป็นต้น
 
ซึ่งโดยปกติแล้วความบกพร่องดังกล่าว จะทำให้สัญญาจ้างแรงงานเป็นโมฆะทั้งหมด แต่หากมีกรณีที่พึงสันนิษฐานได้โดยพฤติการณ์แห่งกรณีว่า คู่กรณีได้เจตนาจะให้ส่วนที่สมบูรณ์นั้นแยกออกจากส่วนที่ไม่สมบูรณ์ได้ ความโมฆะ ก็จะเกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกรอบหรือขอบเขตของการแสดงเจตนา (มาตรา 173 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
 
 
เนื้อหา  : รศ.ดร.วิจิตรา  วิเชียรชมลงวันที่ 29/06/2007 02:32:50
จำนวนผู้ชม 5780
ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน